Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Ģimenei draudzīgs komersants


Mediju pētījumi
   Preses auditorija
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Medikamentu patērētājs
   Medikamentu patēriņš
   Patēriņa tendences
   Efektīvs sauklis


Sociālie pētījumi
   Mājdzīvnieku patversmes
   Diskriminācija Latvijā
   Skolēnu brīvlaika aktivitātes


Tehnoloģijas & risinājumi
   Fokusgrupu diskusijas


Paralēlā darbība
   S2 sacensības


Arhīvs


www.tns.lv


Preses auditorijas pētījuma rezultāti 2008. gada vasarā

 

10.2008. Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi jaunākos preses auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Prese, Vasara 2008 rezultātus.

 

Kā liecina jaunākie vasaras pētījuma rezultāti, vismaz vienu no 310 pētījumā iekļauto preses izdevumu pēdējiem 6 numuriem ir lasījuši vai caurskatījuši 96 % aptaujāto respondentu 15 līdz 74 gadu vecumā.

 

Vidēji viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74. gadiem, aptaujas periodā no 2008. gada 28. aprīļa līdz 2008. gada 3. augustam, ir lasījis vai caurskatījis vidēji 5,5 drukātos preses izdevumus.

 

Analizējot preses izdevumu lasīšanu pēc izdevumu kategorijām, var secināt, ka 2008.gada vasaras periodā, salīdzinot ar iepriekšējo pavasara periodu, izmaiņas preses izdevumu grupu patēriņā ir nenozīmīgas. Jaunākie pētījuma rezultāti liecina, ka patēriņš pa preses izdevumu grupām 2008. gada vasaras periodā ir saglabājies līdzīgs kā 2008. gada pavasarī. Vismaz vienu dienas laikrakstu dienā ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 39 % Latvijas iedzīvotāju, vismaz vienu laikraksta pielikumu nedēļā – vidēji 27 %, vismaz vienu nedēļas laikrakstu nedēļā – vidēji 45 % Latvijas iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

 

 

Jaunākie preses auditorijas pētījuma Vasara 2008 rezultāti liecina, ka Mērķa grupā Latvieši līderpozīcijas ir saglabājuši nedēļas žurnāli Ieva un Privātā Dzīve . Bet 3. vietā ierindojas stāstu žurnāls Ievas stāsti , kas iepriekšējā pētījuma periodā ieņēma 5.vietu.

 

 

Mērķa grupā cita tautība lasītāko izdevumu TOP 10 pirmajās divās vietās ierindojas televīzijas programmas TV televizionnaja programma (Kr. val.) un TeleProgramma s djadjei Misei (Kr. val.) . 3. vietā, pēc 1 perioda pārtraukuma, ir atgriezusies bezmaksas avīzi 5 min (Lat. un Kr. val.).

 

 

Pētījuma periodā Vasara 2008  iekļauti 310 preses izdevumi.

 

Pētījumā 2008.gada vasaras periodā iekļauti sekojoši jauni preses izdevumi:
 Avēnija Plus
Čekeme
Free Time (in Lat, in Rus)
MK Zdorovje (in Rus)
Piecīšu mezgls

 

Par pētījumu

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica Nacionālo Mediju Pētījumu: Prese, Vasara 2008 laika periodā no 2008.gada 28.aprīļa līdz 2008. gada 3.augustam. Visā Latvijā ar datorizētās intervijas (CAPI) palīdzību tika aptaujāti 3439 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Elīna Krūze

TNS Latvia preses un interneta projektu vadītāja
Preses un interneta nozaru pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības