Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2007.gads pētījumu nozarē


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Mediju patērētājs
   Iepirkšanās internetā


Mārketinga pētījumi
   TNS Auto konference
   Reklāma lielveikalos
   Tūrisma nozares attīstība
   Uzņēmējdarbības vide Latvijā


Sociālie pētījumi
   Dzīves kvalitāte
   Jāņu svinēšana


Tehnoloģijas & risinājumi
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Jāņus un Līgo latvieši visbiežāk pavada kopā ar draugiem

 

06.2008. Divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem šogad Jāņus un Līgo svētkus plāno pavadīt kādā individuālā pasākumā kopā ar draugiem. Šādu iezīmi atklāj mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia šā gada maija beigās – jūnija sākumā veiktā iedzīvotāju aptauja.

 

Vairākumam Latvijas iedzīvotāju Jāņi un Līgo svētki ir nozīmīgs pasākums

 

Lielākā daļa jeb 76 % no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem atzīst, ka Jāņi un Līgo svētki viņiem ir ļoti nozīmīgi un viņi tos vienmēr vai gandrīz vienmēr svin. Kopumā var secināt, ka absolūtajam vairākumam Latvijas iedzīvotāju Jāņi un Līgo svētki ir lielākā vai mazākā mērā nozīmīgs pasākums, kuru viņi mēdz svinēt, jo tikai 5 % iedzīvotāju šie svētki nepavisam nav nozīmīgi un viņos tos nesvin.

 

 

Jāsecina, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, nedaudz ir palielinājies to Latvijas iedzīvotāju skaits, kam Līgo svētki ir ļoti nozīmīgi. Attiecīgi 70 % no Latvijas iedzīvotājiem pagājušajā gadā bija norādījuši, ka Jāņi viņiem ir ļoti nozīmīgi un tos vienmēr atzīmē.

 

Likumsakarīgi, ka šādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvjiem - latviešiem, iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 44 gadiem, lauku iedzīvotājiem, tāpat arī iedzīvotājiem, kuriem ģimenē ir 3 un vairāk cilvēki - šie svētki biežāk ir ļoti nozīmīgi un viņi tos svin vienmēr vai gandrīz vienmēr. Savukārt starp tiem, kas Līgo svētkus vispār nesvin, salīdzinoši biežāk ir vecākās paaudzes pārstāvji (55-74 gadi), pensijā esošie cilvēki.

 

Jāņi – vairākumam iedzīvotāju individuāls pasākums kopā ar draugiem

 

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem šogad Jāņus un Līgo svētkus plāno pavadīt lielākos vai mazākos saviesīgos pasākumos. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji Jāņus un Līgo plāno pavadīt kādā individuālā pasākumā kopā ar draugiem (65 %). Savukārt vairāk nekā desmitā daļa iedzīvotāju šos Jāņus un Līgo plāno pavadīt kādā sabiedriskā pasākumā vai koncertā (16 %).

 

 

Salīdzinoši biežāk sabiedriskus pasākumus plāno apmeklēt jaunieši un iedzīvotāju vecumā no 35 līdz 44 gadiem.  Tāpat sabiedriskos pasākumus biežāk plāno apmeklēt lauku iedzīvotāji, īpaši Pierīgas un Vidzemes reģionos dzīvojošie.

 

Jānorāda, ka 2 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem Jāņu nakti ir ieplānojuši pavadīt papardes zieda meklējumos. Īpaši uz papardes zieda meklēšanu ir noskaņojušies iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem - gandrīz katrs desmitais iedzīvotājs šajā vecuma grupā plāno meklēt papardes ziedu.

 

Tomēr ir jāatzīmē, ka nedaudz vairāk nekā desmitā daļa iedzīvotāju svētkus svinēs mājās pie televizora (12 %), bet vēl daļa cilvēku Jāņus pavadīs darbā, strādājot (4 %). Jāņus pie televizora ekrāna biežāk plāno pavadīt vecākās paaudzes cilvēki – katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 55 līdz 74 gadiem ieplānojis tieši šādi nosvinēt Jāņus. Taču nevar teikt, ka vecākās paaudzes pārstāvji būtu neaktīvi Jāņu svinētāji, jo apmēram puse šīs mērķa grupas pārstāvju Līgo svētkus svinēs kopā ar draugiem vai ģimeni un radiniekiem.

 

Tāpat jāpiebilst, ka aptaujas laikā, kas noritēja vairākas nedēļas pirms Jāņiem, desmitā daļa iedzīvotāju vēl nebija izlēmuši, kā viņi svinēs Jāņus (9 %), bet tikai 3 % atzinuši, ka šos svētkus nesvinēs vispār.

 

Par pētījumu

Pētījumu mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2008.gada 28. maija līdz 3. jūnijam, regulārās OMNIbusa aptaujas ietvaros aptaujājot 510 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Izlase ir reprezentatīva visam Latvijas iedzīvotāju ģenerālajam kopumam vecuma grupā 15-74 gadi (1,8 miljoniem cilvēku).

 

Dace Zolberga

TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv© 2024 TNS Latvia | Autortiesības