Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2007.gads pētījumu nozarē


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Mediju patērētājs
   Iepirkšanās internetā


Mārketinga pētījumi
   TNS Auto konference
   Reklāma lielveikalos
   Tūrisma nozares attīstība
   Uzņēmējdarbības vide Latvijā


Sociālie pētījumi
   Dzīves kvalitāte
   Jāņu svinēšana


Tehnoloģijas & risinājumi
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Kur Tu atrodies uz koordinātu ass?
2007. gads pētījumu nozarē

 

06.2008. Iespējams, gan nedaudz pretrunā ar veco sakāmvārdu par „cāļu skaitīšanu rudenī”, pilnīgs pārskats pētījumu nozarē kļūst pieejams tikai pavasarī, tas ir ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra Gada pārskatu reģistrā tiek publiskoti pētniecisko aģentūru gada pārskati.

 

Tomēr, lai skaitļi un summas iegūtu taustāmu veidolu, ir būtiski izprast, kādas jaunas vēsmas un tendences 2007. gada laikā pētījumu nozarē attīstījušās. Gan Latvijā un Baltijā, gan starptautiskā mērogā virzieni ir vairāki.

 

  • Pasaulē noteiktu pētījumu sektoru attīstībā arvien vairāk saskatāma saistība ar makroekonomisko rādītāju dinamiku, bet arvien mazāk ar reklāmas industrijas rādītājiem – šāds vērojums liek domāt, ka arvien vairāk kompāniju pētniecībai paredzētos budžetus nodala no investīcijām reklāmā un plāno tos kā atsevišķus, savstarpēji tikai netieši saistītus budžeta posteņus.

  • Tāpat pasaulē vērojama arvien pieaugoša pētniecisko aģentūru konkurence par tirgus daļām, jo īpaši t.s. “vecajos” tirgos, kur kopējā izaugsme nav pārāk strauja. Šī tendence, protams, rada papildus izdevības klientiem, kuri aģentūru konkurences apstākļos var saņemt produktu ar augstāku pievienoto vērtību.

  • Attīstības uzsvars pasaulē pārvietojās uz “jaunajiem” tirgiem ar strauju makroekonomisko rādītāju dinamiku un globalizācijas efektu ietekmi, kas tādējādi kļūst par pētījumu industrijas izaugsmes virzītājspēku. Pasaules mērogā par strauju izaugsmi runā Krievijas, Ķīnas un arvien arī Baltijas un citas jaunās Eiropas Savienības valstis.

  • Arī Latvijā pētniecība ir ienākusi gandrīz katrā nozarē un vairs nav pamatā tikai ātras aprites patēriņa preču nozares instruments. Arvien paplašinās uzņēmumu loks, kas savas nozares saspringtās konkurences ietekmē pētījumos meklē atbalsta punktu darbības un investīciju mērķu noteikšanai.

  • Pētījumu aģentūru eksperti, atbildot uz klientu pieprasījumu, turpina attīstīt savas zināšanas un profesionālismu, padziļinot specializāciju noteiktos biznesa sektoros. Lai kļūtu par kādas nozares pētījumu ekspertu, aģentūru pētnieki velta laiku un enerģiju padziļinātai attiecīgās nozares specifikas un aktualitāšu izpētei, kas tādējādi ļauj vēl kvalitatīvāk izprast sava klienta biznesa situāciju un attīstības vajadzības. Šo tendenci tālredzīgākās aģentūras izmanto, lai paplašinātu analītisko un konsultatīvo pakalpojumu klāstu, un tādējādi var piedāvāt saviem klientiem arvien jaunus, inovatīvus produktus.

  • Patēriņa pētījumos arvien pieprasītāks kļūst komplekss skatījums no vairāku pētījumu instrumentu viedokļa un to faktoru noskaidrošana, kas papildus sociāldemogrāfiskajiem parametriem raksturo klienta mērķauditoriju.

  • Ņemot vērā darba tirgus attīstību un brīvās darba spēka kustības radīto ietekmi uz uzņēmumu prioritātēm savu resursu plānošanā, arvien aktuālāki kļūst darbinieku kā būtisku uzņēmuma stakeholder (uzņēmuma ieinteresēto pušu) pētījumi – gan pētot darbinieku piesaistību un  apmierinātību, gan darba devēja tēlu kopumā.

  • Pētniecības nozarē arvien vairāk ienāk moderno tehnoloģiju lietojums un arvien plašāk tiek izmantoti pētījumu risinājumi interneta vidē. Brīdī, kad ir pagātnē pirmais iluzorais do-it-easy &yourself ātro risinājumu apžilbuma vilnis, pētījumu aģentūru klienti arvien vairāk uzdod jautājumus par šo pētījumu rīku kvalitāti un reprezentativitāti.

  • Par jaunu un kvalitatīvi atšķirīgu soli pētniecībā ir kļuvusi arī attīstība konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas virzienā. Uzņēmumiem, investējot pētījumos, arvien svarīgāk kļūst ne tikai izprast konkrētās situācijas status quo , bet arī saņemt atbildi uz vienu, bet fundamentālu jautājumu: ko man ar to darīt?

  • Pētījumu industrijā, līdzīgi kā, piemēram, avio biznesā šobrīd arvien skaidrāk iezīmējas arī pakalpojumu sniedzēju izkārtošanās uz tādas kā koordinātu ass. Uz tās vienā pusē maksimālās vērtības runā par nopietnu, uz starptautiskas un lokālas pieredzes balstītu pētniecisko pakalpojumu kvalitāti un atbilstošu servisa līmeni, bet otrā galā pulcējas t.s. zemo cenu un ātro pakalpojumu sniedzēji. Protams, katram noteiktam klienta mērķim būs noderīgi atšķirīgi risinājumi. Tomēr brīdī, kad Latvijā parādās arvien vairāk kompāniju, kas kā savu darbības nozari norāda Tirgus un sabiedriskās domas izpēti (pēc UR datiem kopā 1256 sabiedrības) vai K onsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (pēc UR datiem kopā 1606), ir  jāpiekrīt Lielbritānijas pētniecības ekspertam Phyllis Macfarlane , kurš norāda, ka katrā nozarē ir pieejami un var pastāvēt gan „budžeta klases”, gan t.s. „premium” pakalpojumu sniedzēji, tomēr izlemjot balstīt sava biznesa un konkurētspējīgo priekšrocību ilgtermiņa attīstību uz „zemo cenu risinājumiem”, klienti nopietni riskē.

Tādējādi pētniecisko aģentūru klientiem arvien svarīgāk kļūst izvērtēt gan savu esošo, gan potenciālo sadarbības partneri pētniecībā: kurā vietā Tu atrodies uz šīs koordinātu ass?

Par pētnieciskās aģentūras vietu uz šīs koordinātu ass ļauj spriest arī klientu uzticība ilgtermiņā un investīcijas pētījumos sadarbībā ar to vai citu aģentūru. Pirms gada veiktais 2006. gada pētījumu tirgus vērtējums, balstoties uz UR šobrīd pieejamo informāciju ir jākoriģē un izmaiņas ir par papildus aptuveni LVL 0,660 milj., kas tādējādi 2006. gadā kopā sastādīja LVL 6, 56 milj. Balstoties uz šo skaitli var teikt, ka 2007. gada laikā pētījumu tirgus pieauga par 28,7 % līdz LVL 8,44 milj. Šī izaugsme par gandrīz 19 procentpunktiem apsteidz 2007. gada vidējo inflācijas tempu (10.1 %). Tas savukārt nozīmē, ka ekonomiskās nestabilitātes un neskaidrības apstākļos uzņēmējiem, kam rūp sava biznesa attīstība, arvien svarīgāki kļūst pamatotos faktos un secinājumos balstīti instrumenti sekmīgai konkurences cīņai.

 

 

Tātad. Kur Tu atrodies uz koordinātu ass?

 

 

Materiāls sagatavots pēc informācijas no LR UR, ESOMAR Reasearch World, LBKI 2008.gada pētījuma „ Latvijas uzņēmumu aptauja par biznesa konsultāciju un marketinga, mediju un socioloģisko pētījumu izmantošanu”, kā arī TNS Latvia datiem.

 

Ginta Krivma

TNS Latvia valdes priekšsēdētāja
sociālpsiholoģe, MBA, vadībzinību doktorante
t 67 039 300
e ginta.krivma@tns.lv© 2024 TNS Latvia | Autortiesības