Īsumā par visu


TNS Pasaulē
   TNS 2007.gada rezultāti


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Sociālās reklāmas
   TV skatīšanās
   Vides reklāmas pamanāmība


Mārketinga pētījumi
   Auto braucējs
   Darba devēji Latvijā
   Saldumu attīstības potenciāls
   Viskija lietotāja vērtības


Sociālie pētījumi
   1.aprīlis - Joku diena


Arhīvs


www.tns.lv


 Darbinieku ekspektācijas un lielāko darba devēju tēls Latvijā

 

04.2008. Mūsdienās labi darbinieki  ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem uzņēmuma veiksmīgai darbībai.  Samazinoties bezdarbam, strauji pieaug pieprasījums pēc labu izglītību ieguvušiem un kvalificētiem darbiniekiem. Tāpēc uzņēmumiem arvien vairāk ir jādomā, kā atrast un piesaistīt labākos darbiniekus, veiksmīgi konkurējot ar citiem uzņēmumiem darba tirgū.

 

TNS  Latvia arī šogad plāno veikt Darbinieku ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījumu . Šis  pētījums  ir vislabākais veids, kā noskaidrot, kāds ir uzņēmuma tēls sabiedrībā un ko darbinieki sagaida no sava darba devēja.

 

 

Pētījumu ir plānots veikt divās mērķa grupās: studentu , kuri šogad vai nākamgad absolvēs augstākās mācību iestādes, un algotu darbu strādājošo iedzīvotāju vidū.

 

Studentu pētījums

 

Pētījums ietvers studentus, kuri šogad vai nākamgad absolvēs augstākās mācību iestādes un iegūs augstāko izglītību:

* tiesību zinātnēs;
* ekonomikas, vadības un citās sociālajās zinātnēs;
* informāciju tehnoloģiju zinātnēs;
* dabas un tehniskajās zinātnēs.

 

Pētījumā tiks iekļautas lielākās augstskolas, kurās tiek sagatavoti attiecīgo nozaru speciālisti. Augstskolas tiks atlasītas ņemot vērā arī reģionālo principu. Pētījuma laikā Latvijā tiks aptaujāti 500 studenti. Pētījums tiks veikts tiešsaistes pētījuma (online survey) veidā.

 

Strādājošo pētījums

 

Strādājošo pētījums ietver reprezentatīvu dažādu nozaru un amatu strādājošo iedzīvotāju izlasi vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījuma laikā Latvijā tiks aptaujāti 600 strādājošie. Pētījums tiks veikts ar datorizēto telefoninterviju (CATI) palīdzību.

 

Ieskats 2007. gadā veiktā Darbinieku ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījuma rezultātos

 

 

Latvijā strādājošie un studenti vislabprātāk strādātu uzņēmumos, kas nodarbojas ar finanšu starpniecību. Abās mērķa grupās populāri ir izrādījušies arī uzņēmumi, kas darbojas transporta un glabāšanas, kā arī telekomunikāciju jomā. Strādājošie labprāt strādātu arī ražošanas uzņēmumos, bet studenti - mazumtirdzniecības.

 

 

Starp strādājošajiem vairāk ir to, kas vēlētos strādāt valsts sektorā, bet studenti pārliecinoši ir izvēlējušies darbu privātajā sektorā. To, ka nav atšķirības starp darbu valsts un privātajā sektorā, ir norādījis līdzīgs skaits abās mērķa grupās aptaujāto.

 

Svarīgākais kritērijs strādājošo vidū, izvēloties darba devēju, ir stabils darbs, kamēr studentiem – konkurētspējīgs atalgojums.

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia projektu direktore
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības