Īsumā par visu


TNS Pasaulē
   TNS 2007.gada rezultāti


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Sociālās reklāmas
   TV skatīšanās
   Vides reklāmas pamanāmība


Mārketinga pētījumi
   Auto braucējs
   Darba devēji Latvijā
   Saldumu attīstības potenciāls
   Viskija lietotāja vērtības


Sociālie pētījumi
   1.aprīlis - Joku diena


Arhīvs


www.tns.lv


Dzer, brauc ar skarbajām Jāņu dziesmām fonā un pievienojies orgānu donoriem

 

04.2008. Jā, tieši tā! Vērīgākie lasītāji jau noteikti uztvēra virsrakstā ietverto vārdu spēli – tas ir savirknējums no radošās izcilības festivāla ADwards uzvarētāju Sociālo reklāmu un Integrēto kampaņu kategorijās reklāmu kampaņu nosaukumiem. Jā, protams, ka visu šo četru kampaņu autors ir reklāmas aģentūras MOOZ! radošais kolektīvs. Bet šī nav MOOZ! reklāma, bet gan stāsts par sociālajām reklāmām Latvijā un to, kāds sakars mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūrai TNS Latvia ir ar visu šo pasākumu.

 

Sāksim no pēdējā jeb kāds sakars ir mums ar šo pasākumu. Tiem, kas varbūt to nav ievērojuši vai daudzo ADwards nomināciju vidū nav sazīmējuši TNS Latvia atbalstīto kategoriju, atgādināsim, ka TNS Latvia visu festivāla ADwards pastāvēšanas laiku ir atbalstījusi dalībniekus ar savu speciālo balvu Sociālās reklāmas kategorijā. Pēdējos divos no trim festivāla pastāvēšanas gadiem TNS Latvia speciālā balva ir nonākusi reklāmas aģentūras MOOZ! rokās. Šogad balvu piešķīrām CSDD pasūtītajai kampaņai Orgānu donori , pagājušo gadu – sociālo klipu sērijai Parazīti ar saukli „Mūziku nelegāli sūknē tikai parazīti!”, kuras pasūtītājas bija Latvijas Mūzikas producentu apvienība un Latvijas Izpildītāju un Producentu Apvienība.

 

 

 

Savukārt 2006.gadā TNS Latvia kolektīvu bija aizkustinājusi MOS tīkla kampaņa We’re in!, kuras autors bija Ēriks Šubrovskis no DDB Latvija.

 

 

Ja mēs palūkojamies uz šā gada uzvarētāju – Orgānu donoru – reklāmas kampaņas apjomiem medijos 2007.gada laikā, tad var redzēt, ka izvietoto reklāmu skaits ir bijis patiesi iespaidīgs:

 

* lai arī laikrakstos un žurnālos tika izvietotas tikai 3 šīs kampaņas reklāmas, to kopējais lielums pārsniedza 2 tūkstošus kvadrātcentimetru;
* radio šo reklāmu mums bija iespēja noklausīties vairāk nekā 300 reizes, kas, nepārtraukti klausoties tikai šo reklāmu, sastādītu nepilnas 3 stundas klausīšanās laika;
* televīzijas medijs kampaņā tika izmantots visintensīvāk – TV klips tika pārraidīts gandrīz 500 reizes, kas pēc aizņemtā ētera laika sastāda 4 stundas tīrā reklāmas laika.

 

Paskatoties plašāk uz visām sociālo reklāmu kampaņām , kas notikušas 2007.gada laikā, var secināt, ka, neskatoties uz visai plašo rezonansi sabiedrībā, Orgānu donoru kampaņa ir aizņēmusi vien mazu daļu no visu pārraidīto un drukāto sociālo reklāmu apjoma:

 

* presē kampaņa aizņem aptuveni 2 % no visiem vairāk nekā 120 tūkstošiem kvadrātcentimetru, kas tikuši atvēlēti sociālās reklāmas izvietošanai laikrakstos un žurnālos;
* radio izvietoto Orgānu donoru reklāmu īpatsvars visu sociālo reklāmu vidū ir aptuveni 7 % no kopējā laika – gandrīz 40 stundām, kas veltītas sociālo reklāmu pārraidīšanai;
* televīzijā, kurā Orgānu donoru reklāmas tik intensīvi tika pārraidītas, to īpatsvars visu sociālo reklāmu vidū ir mazāks – tikai aptuveni 3 % no visa vairāk nekā 150 sociālo reklāmu pārraidīšanai veltīto stundu ētera laika.

 

Ņemot vērā šīs kampaņas apjomus un tēmas aktualitāti sabiedrībā, nereti rodas jautājums, cik tad efektīva ir bijuši šī kampaņa? Šoreiz mēs nerunāsim par kampaņas pamanāmību un citiem ar reklāmas kampaņas efektivitātes pētījumiem saistītiem jautājumiem, bet gan pievērsīsimies pašu CSDD publiskotajai statistikai par ceļu satiksmes negadījumiem (CSN). Kā redzams CSDD mājas lapā publicētajā CSN statistikas apkopojumā, šā gada pirmajos divos mēnešos CSN skaits ir sarucis par gandrīz 10 % jeb par aptuveni tūkstoti CSN mazāk, nekā tas bija šajā pašā periodā pirms gada, kad kampaņa tikai aizsākās. Arī CSN rezultātā bojā gājušo skaits ir samazinājies par 25 % jeb par 20 cilvēkiem. Un tas nav maz!

 

Protams, 2007.gadā šī nebija vienīgā satiksmes drošībai veltīta kampaņa – bija arī tādas kampaņas kā Nāvīgs ieradums (par autovadītājiem nevēlamiem paradumiem braukšanas laikā) un Skarbās Jāņu dziesmas (kas sīkākus paskaidrojumus acīmredzot neprasa), kā arī citas braucēju un gājēju drošībai veltītas kampaņas. Tāpat arī nav mērīta korelācija starp reklāmas ievērošanu un iekļūšanu CSN (vismaz nav dzirdēts par šādu mērījumu veikšanu). Tomēr CSN un bojā gājušo skaita sarukšanas tendence ir vērojama, un tas gan ir neapstrīdams fakts.

 

Pēc visa augstākminētā apkopošanas mēs, kā TNS Latvia pārstāvji, gribētu novēlēt mūsu radošajām aģentūrām turpināt veidot tikpat spēcīgas un efektīvas sociālās kampaņas. Savukārt no savas puses mēs esam gatavi arī turpmāk godināt šo kampaņu autorus kā ADwards ietvaros, tā arī informējot par šo kampaņu apjomiem jūs un visu pārējo sabiedrību kopumā.

 

Ilva Pudule

TNS Latvia vecākā projektu direktore
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības