Īsumā par visu


TNS Pasaulē
   TNS 2007.gada rezultāti


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Sociālās reklāmas
   TV skatīšanās
   Vides reklāmas pamanāmība


Mārketinga pētījumi
   Auto braucējs
   Darba devēji Latvijā
   Saldumu attīstības potenciāls
   Viskija lietotāja vērtības


Sociālie pētījumi
   1.aprīlis - Joku diena


Arhīvs


www.tns.lv


Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju patīk 1.aprīļa izjokošanas

 

04.2008. Kā parāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2008.gada martā veiktais pētījums, četrām piektdaļām Latvijas iedzīvotāju (84 %) vecumā no 15 līdz 74 gadiem patīk 1.aprīļa izjokošanas - gan kādu izjokojot, gan arī tad, ja paši tiek izjokoti.

 

Ievērojami lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju attieksme pret 1.aprīli jeb Joku dienu ir pozitīva. 49 % no aptaujātajiem šī diena sevišķi patīk, ja izdodas kādu izjokot. Lai gan iedzīvotāji pret izjokošanu attiecas pozitīvi arī tad, ja citi izjoko (35 %). Priecē tas, ka mākam pasmieties ne tikai par citiem, bet arī par sevi.

 

Taču desmitajai daļai Latvijas iedzīvotāju 1.aprīlis – izjokošanas diena - nepatīk, jo tā sabojā garastāvokli. Savukārt 6 % aptaujāto joki nepatīk vispār, tāpēc arī attieksme pret izjokošanu ir negatīva.

 

 

Skatoties pēc demogrāfijas rādītājiem, var redzēt, ka 1.aprīļa izjokošana sevišķi patīk tādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvjiem, kā studentiem, bezdarbniekiem, neprecētajiem respondentiem, respondentiem, kas dzīvo 4 un vairāk cilvēku ģimenē, tāpat arī vidzemniekiem un kurzemniekiem.

 

 

Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pētījumu rezultātiem, redzams, ka nav notikušas būtiskas izmaiņas Latvijas iedzīvotāju attieksmē pret 1.aprīļa izjokošanu.

 

Vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju 1.aprīlī (joku dienā) viens no uzdevumiem ir kādu izjokot (55 %), mazliet vairāk nekā desmitajai daļai - izvairīties no izjokošanas (13 %). Savukārt 28 % aptaujāto norādījuši, ka šajā dienā viņiem nav nekādā īpaša uzdevuma.

 

Arī 1.aprīļa izjokošanā līdzīgi kā citos svētkos var novērot etniskās atšķirības. Latvieši biežāk nekā cittautieši par Joku dienas uzdevumu sev izvirza izjokot kādu, savukārt cittautiešiem ievērojami biežāk šajā dienā nav nekāda īpaša uzdevuma.

 

Ja salīdzina ar iepriekšējā gada rezultātiem, tad var redzēt, ka nedaudz ir pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas par savu 1.aprīļa uzdevumu ir izvirzījuši izjokot kādu citu. Bet samazinājies to cilvēku skaits, kam 1.aprīlī nav nekāda uzdevuma. Attiecīgi 2007.gadā 46 % no aptaujātajiem 1.aprīlī vēlējās kādu izjokot, bet 39 % no aptaujātajiem nebija nekāda īpaša uzdevuma.

 

 

Par pētījumu

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2008.gada 5. marta līdz 11.martam visā Latvijā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Dace Zolberga

TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības