Īsumā par visu


TNS Pasaulē
   TNS 2007.gada rezultāti


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Sociālās reklāmas
   TV skatīšanās
   Vides reklāmas pamanāmība


Mārketinga pētījumi
   Auto braucējs
   Darba devēji Latvijā
   Saldumu attīstības potenciāls
   Viskija lietotāja vērtības


Sociālie pētījumi
   1.aprīlis - Joku diena


Arhīvs


www.tns.lv


Taylor Nelson Sofres Plc 2007. gada rezultāti

 

04.2008. Martā Taylor Nelson Sofres Plc. iesniedza Londonas biržā pārskatu ar pagājušā gada finanšu rezultātiem. Tas ļauj arī man sniegt Jums ieskatu, kā TNS ir veicies 2007.gadā.

 

TNS Plc. 2007.gadu beidza ar GBP 111.7 miljonu lielu peļņu, kas ir par 12.3% vairāk nekā 2006.gadā. Kā svarīgākos rādītājus var minēt:
* pamatieņēmumi pieaug par 5,4 %
* koriģētā peļņas norma palielinās par 60 bāzes punktiem
* koriģētā peļņa uz vienu akciju pieaug par 21 %, sasniedzot 15,4 punktus
* ievērojama naudas plūsma ļauj atpirkt un iegādāties akcijas
* pasūtījumu skaits 2008. gada sākumā pieaug
* dividendes uz vienu akciju pieaug par 20 %, sasniedzot 5,5 punktus

 

 

TNS vadītājs Deivids Loudens (David Lowden) komentēja korporācijas 2007.gada rezultātus: “TNS 2007. gads ir bijis sekmīgs - ir pieauguši ieņēmumi, palielinājusies peļņas norma un naudas plūsma. Esam turpinājuši ļoti veiksmīgi sasniegt galvenos konkrētos mērķus, kas palīdz tuvināt mūsu stratēģisko galamērķi -  būt globālajam līderim, piegādājot informāciju ar pievienoto vērtību un padziļinātu izpratni, lai palīdzētu mūsu klientiem ieņemt vēl efektīvākus biznesa lēmumus. Tirgus informācijas nozares izaugsmes potenciāls joprojām ir liels. Mūsu pasūtījumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaudzis, un mūsu uzņēmumu grupa nešaubās, ka 2008. gadu varēsim saukt par vēl vienu veiksmīgu gadu”.

 

Sīkāku informāciju par TNS Plc. Darbības rezultātiem jūs varat iegūt internetā http://www.tnsglobal.com/news/news-E54915C4E03A40F3B18C08F6FE2F2CB4.aspx

 

Inga Ozola

TNS Latvia finanšu direktore
t 67 096 300
e inga.ozola@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības