Īsumā par visu


TNS Pasaulē
   TNS 2007.gada rezultāti


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Sociālās reklāmas
   TV skatīšanās
   Vides reklāmas pamanāmība


Mārketinga pētījumi
   Auto braucējs
   Darba devēji Latvijā
   Saldumu attīstības potenciāls
   Viskija lietotāja vērtības


Sociālie pētījumi
   1.aprīlis - Joku diena


Arhīvs


www.tns.lv


Ieskats nākotnē šokolādes glazūrā

 

04.2008. “Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, taču daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki kā citi”, tā rakstīja Džordžs Orvels grāmatā „Dzīvnieku ferma”.

 

Šodien pasaulē saražo un patērē vairāk nekā jebkad agrāk. Izvēles iespējas noteikta zīmola, pakalpojuma izvēlē ir neierobežotas. Ne tikai individuālie faktori, piemēram, kultūras, sociālie, personīgie un psiholoģiskie, nosaka patērētāju rīcību un uzvedību.

 

Ar saukli „Daži patērētāji vada, citi seko” sevi ir pieteikusi nākotnes potenciāla noteikšanas metode Future ViewTM , kas dod ieskatu nākotnē, nodrošina iespēju apzināt un saprast jaunos, vadošos patērētājus – nākotnes veidotājus, viņu vēlmes un intereses.

 

Nākotnes Veidotāji ir aktīvi jaunie patērētāji, kuri ir labi informēti par zīmoliem, zinātkāri un atvērti jaunām idejām, viņi augstu vērtē lietu un pakalpojumu autentiskumu, oriģinalitāti, jo ir izteikti individuālisti. Pirmie atrod jaunos produktus un pakalpojumus, un paši, dažkārt to pat neapzinoties, spēj jau šodien pateikt, kuri ir tie zīmoli vai produkti, kas būtu nākotnē jāvirza tirgū. Kā arī viņi ir tie, kas visprecīzāk spēj novērtēt jauno zīmolu vai produktu izaugsmes potenciālu.

 

Detalizētāk par pašu metodoloģiju skatīt Tava Neredzamā Sabiedrotā 13.numurā: Future ViewTM – zināšanas par nākotnes patērētājiem.

 

Ieskats nākotnē šokolādes glazūrā

 

Lai novērtētu saldumu produktu izaugsmes iespēju potenciālu, piedāvājam ielūkoties 2007.gada pavasarī veiktā patēriņa pētījuma TNS AtlasTM rezultātos šajā sektorā .

 

 

Saskaņā ar pētījumā iegūtajiem rezultātiem lielākas izaugsmes iespējas nākotnē ir šādiem produktiem - šokolādes sieriņiem, saldējumam, šokolādes batoniņiem un biezpiena krēmiem, desertiem . Iespējams, ka nozīmīgs un būtisks faktors ir šo produkta veidu plašais klāsts un arvien jaunu produktu parādīšanās tirgū ar noteiktu un atpazīstamu zīmolu noteiktā laika posmā. Saldie cepumi un konfektes, patērēti līdzīgā apjomā, kā šokolādes sieriņi un konfektes, Nākotnes Veidotājus neinteresē vairāk kā vidusmēra patērētājus. Nav jaunu produktu vai arī esošie zīmoli nav pārliecinoši.

 

Future ViewTM izaugsmes, nākotnes iespēju potenciāla mērs ir Nākotnes iespēju indekss – novērtējums, kas raksturo aplūkojamā zīmola, produkta, pakalpojuma relatīvo nozīmi Nākotnes Veidotājiem, salīdzinot ar Tirgus Sekotājiem. Kā atskaites punkts, vidējais ir 100. Nākotnes iespēju indekss virs 100 norāda uz to, ka konkrētam zīmolam, produktam, pakalpojumam ir lielāka saistība ar Nākotnes Veidotājiem, un tādēļ ir augstākas izaugsmes iespējas . Savukārt zemāks par 100 – attiecīgi mazākas izaugsmes iespējas.

 

Ņemot vērā arī produkta šī brīža izplatību, lietošanu, iegūst potenciāla novērtējuma pozicionējuma karti.

 

 

Saskaņā ar Future ViewTM saldumu produktu attīstības potenciāla novērtējumu, t.s. ieguvējs nākotnē būs šokolādes sieriņi ar salīdzinoši augstāku nākotnes iespēju indeksu nekā pārējiem produktiem.

 

Labas nākotnes izredzes un iespējas ir arī saldējumam , kā arī šobrīd mazāk izplatītiem produktiem: biezpiena krēmiem, desertiem un šokolādes batoniņiem.

 

Šis ir tikai viens no iespējamiem piemēriem. Future ViewTM sniedz iespēju sīkāk izpētīt nākotnes attīstības potenciālu dažādiem zīmoliem, produktiem, pakalpojumiem dažādās nozarēs, segmentos un mērķa grupās. Sākot ar 2007.janvāri TNS Latvia piedāvā pētījumos iekļaut Future ViewTM.

 

Vienkāršība ir gudrības rota

 

Ne vienmēr labākās idejas ir sarežģītas. Viena no metodes priekšrocībām ir tā, ka tajā tiek izmantots neliels jautājumu skaits . To ir vienkārši integrēt jebkurā jau esošā pētījumā – nav vajadzības mest ārā to, ko jau esat labi paveikuši. Lai gūtu arī ieskatu nākotnē , pētījumā vienkārši jāieliek Future ViewTM komponente – 20 apgalvojumi, kurus cilvēki novērtē, lai aprakstītu savu patērētāja attieksmi un uzvedību.

 

Neiet uz priekšu, nozīmē iet atpakaļ

 

Unikāla Future ViewTM īpašība ir tā spēja fiksētā laika punktā izmērīt un izvērtēt pētījumam tā nākotnes potenciālu. Tas nozīmē, ka tikpat labi, kā mēs varam pateikt, ka „54 % Latvijas iedzīvotāju lieto šokolādes sieriņus” – tātad, dara to tagad, mēs varam piemetināt, „un vairāk Latvijas iedzīvotāju to darīs nākotnē” . Šāda veida analīzi praktiski var veikt jebkuram patēriņa ieradumu pētījumam: zīmolu, produktu, pakalpojumu lietošana, patērētāju segmenti, motivācija.

 

Jūs varēsiet plānot un prognozēt nākotni, balstoties uz ieskatu tajā, izmantojot Future ViewTM.

 

Par pētījumu

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia patēriņa pētījumu TNS Atlas ™ veica laikā no 2007.gada 5.februāra līdz 29.aprīlim, visā Latvijā aptaujājot 1 274 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Anna Jankevica

TNS Latvia projektu vadītāja
t 67 096 300
e
anna.jankevica@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības