Īsumā par visu


TNS Pasaulē
   TNS 2007.gada rezultāti


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Sociālās reklāmas
   TV skatīšanās
   Vides reklāmas pamanāmība


Mārketinga pētījumi
   Auto braucējs
   Darba devēji Latvijā
   Saldumu attīstības potenciāls
   Viskija lietotāja vērtības


Sociālie pētījumi
   1.aprīlis - Joku diena


Arhīvs


www.tns.lv


Kas, ko, cik ilgi skatās TV?

 

04.2008. 2007. gadā vidējais TV skatīšanās laiks uz vienu Latvijas iedzīvotāju, kas vecāks par 4 gadiem, bija 3 stundas un 22 minūtes dienā. Kanālam LNT veltīts vislielākais skatīšanās laiks, vidēji 39 minūtes dienā, savukārt kanālam TV3 vidēji 37 minūtes dienā. Kanālu LTV1 iedzīvotāji skatījušies vidēji 23 minūtes dienā, bet kanālu PBK – 21 minūti. Visai ilgs laiks, ¼ daļa no kopējā TV skatīšanās laika, tika veltīti citiem kabeļa un satelīta kanāliem.

 

 

Iedzīvotāji, kas vecāki par 55 gadiem un vecuma grupā no 4 līdz 14 gadiem, visvairāk skatījušies kanālu TV3 , veltot tam vidēji 29 minūtes dienā, savukārt vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem tam veltītas 40 minūtes dienā. Vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem un no 35 līdz 54 gadiem, visvairāk skatīts kanāls LNT , tam veltītas attiecīgi 40 un 54 minūtes vidēji dienā. Visvairāk laika, vidēji 49 minūtes dienā, kanālam LTV1 veltījuši iedzīvotāji vecuma grupā no 35 līdz 54 gadiem.

 

 

Gan vīrieši, gan sievietes visvairāk laika veltījuši kanālam LNT . Vīrieši tam veltījuši vidēji 34 minūtes dienā, savukārt sievietes nedaudz vairāk – 42 minūtes. Latviešu vidū populārākais bijis kanāls LNT , tam veltītas vidēji 54 minūtes dienā, savukārt cittautiešu vidū populārākais bijis kanāls PBK , kam veltītas vidēji 43 minūtes dienā.

 

 

Skatoties sadalījumu pēc izglītības, gan iedzīvotāji ar pamata izglītību, gan vidējo, gan augstāko izglītību, visilgāko laiku veltījuši kanāla LNT vērošanai. Ar pamata izglītību veltot tam 47 minūtes, ar vidējo 37 minūtes, un ar augstāko 39 minūtes vidēji dienā.

 

 

Visvairāk laika TV vērošanai veltījuši bezdarbnieki, katru dienu vidēji 4 stundas un 51 minūti, visvairāk laika veltot kanāliem LNT un LTV1, attiecīgi 62 un 60 minūtes dienā. Pensionāru, mājsaimnieku un pašnodarbināto vidū populārākais ir bijis kanāls TV3, savukārt vadītāju un speciālistu vidū kanāls LNT. Vērts pieminēt, ka pašnodarbināto vidū otrs populārākais ir bijis kanāls PBK, tikai nedaudz atpaliekot no TV3 un tikai nedaudz apsteidzot LNT. Līdzīgu laiku kanāliem TV3 un LNT veltījuši bērni un studenti, vidēji 35 minūtes dienā.

 

 

Iedzīvotāji ar ienākumiem līdz 100 latiem uz vienu ģimenes locekli vislabprātāk skatījušies kanālu LNT, vidēji 45 minūtes dienā. Savukārt iedzīvotāji ar ienākumiem no 101 līdz 150 latiem uz vienu ģimenes locekli labprātāk skatījušies kanālu TV3, veltot tam vidēji 39 minūtes dienā. Iedzīvotāji ar ienākumiem no 151 līdz 200 latiem uz vienu ģimenes locekli izvēlējušies visilgāk skatīties kanālus TV3 un PBK , veltot katram pa 29 minūtēm dienā. Savukārt iedzīvotāji, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir augstāki par 201 latu, vislabprātāk skatījušies kanālu PBK , veltot tam vidēji 35 minūtes dienā.

 

 

Kristīne Skaistā

TNS Latvia TV Metru projekta vecākā asistente
t 67 096 300
e kristine.skaista@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības