Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju pētijumi 2007.gadā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Reklāmu reģistrs
   Preses lasīšana reģionos


Mārketinga pētījumi
   Attieksme pret alkoholu
   Pircēju uzvedība
   RISC’antās vērtības


Sociālie pētījumi
   Rītdienas Eiropa
   Vērtības ES un Latvijā
   Ziemassvētki


Tehnoloģijas & risinājumi
   MyShopper


Arhīvs


www.tns.lv


Eiropiešiem nozīmīgākās vērtības ir miers un cieņa pret apkārtējo vidi

 

12.2007. Lielākajai daļai eiropiešu (61 %) nozīmīgākās vērtības, kuras būtu jāsaglabā un jānostiprina ir miers (61 %) un cieņa pret dabu un apkārtējo vidi (50 %). Šādus rezultātus sniedz Eirobarometra pētījums, kuru veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social (Latvijā šo pētījumu veic mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia).

 

 

Pētījums, kura gaitā tika aptaujāti vairāk nekā 26 000 cilvēku 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, atklāj arī, ka praktiski visas tautas mieru uzskata par vienu no galvenajām vērtībām – 19 no 27 valstīm miers ir pirmajā vietā starp vērtībām, kuras ir jāsaglabā un jānostiprina sabiedrībā. Pat valstīs, kurās šī vērtība ir minēta salīdzinoši retāk (45  % Igaunijā un Lietuvā), to joprojām nosauc gandrīz puse aptaujāto. Vairākās valstīs ļoti augsts skaits respondentu par galveno uzskata cieņu pret dabu un apkārtējo vidi, Luksemburgā tie ir 78  %, Zviedrijā - 76  %, Somijā - 74  % un Dānijā - 70  %.

 

Arī Latvijas pilsoņi kā vērtības, kuras ir jāsaglabā un jānostiprina sabiedrībā, visbiežāk nosauc cieņu pret dabu un apkārtējo vidi (59 %) un mieru (58 %).

 

 

Sociālajai vienlīdzībai un solidaritātei īpaša nozīmē tiek piešķirta Kiprā (54 %), Portugālē un Austrijā (abās pa 50 %) un Somijā (48 %). Latvijā šo vērtību nosauc aptuveni trešdaļa respondentu (33 %). Domas brīvība dominē Lielbritānijā (55 %) un Nīderlandē (52 %), kamēr Latvijā šo vērtību nosauc vien katrs ceturtais aptaujātais (23 %).

 

Vislielākā rezultātu atšķirība ir attiecībā pret iecietību un atvērtību citiem, kuru min vairāk nekā puse respondentu Nīderlandē (60 %), Beļģijā (51 %) un Dānijā (50 %), taču tikai 11 % Grieķijā un 16 % Kiprā. Arī Latvijā šo vērtību min salīdzinoši maza sabiedrības daļa – katrs piektais respondents uzskata, ka iecietība un atvērtība pret citiem ir vērtība, kas jāsaglabā un jānostiprina sabiedrībā.

 

Tomēr jānorāda, ka Austrumeiropas valstīs pieaug kultūras daudzveidības nozīmīgums (vairāk nekā 15 % Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Igaunijā, Rumānijā un Bulgārijā).

 

TNS Opinion veiktais pētījums atklāj arī vairākas interesantas parādības, rezultātus analizējot pēc sociāl-demogrāfiskajām kategorijām. Pirmkārt, attiecībā uz dzimumu, ir vērtības, kuras salīdzinoši augstāk tiek vērtētas no viena dzimuma puses. Tā, piemēram, sievietes augstāk novērtē tādas vērtības kā miers (64 % sievietes pret 58 % vīrieši) un iecietība un atvērtība (attiecīgi 40 % pret 34 %). Vērtības, kuras augstāk vērtējuši vīrieši ir progress un inovācijas (17 % pret 11 %), uzņēmējdarbība (12 % pret 7 %) un domas brīvība (39 % pret 34 %).

 

Otrkārt, kopumā visbiežāk izceltā vērtība “miers” ir īpaši nozīmīga vecākiem cilvēkiem (to min 69 % respondentu vecāki par 55 gadiem, kamēr vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem – 56 %).

 

Treškārt, liela ietekme uz respondentu sabiedriskajiem uzskatiem ir politiskajai nosliecei. No visiem vērā ņemtajiem faktoriem šis, iespējams, ir pats nozīmīgākais viedokļa noteicējs. Politiski kreisi tendētiem respondentiem ir ievērojami izteikta tendence atbildēt, ka sabiedrībai jāsaglabā un jānostiprina sociālā vienlīdzība un solidaritāte (kreisie: 45 % pret labējiem: 31 %). No viņiem arī biežāk var sagaidīt atbildi, ka svarīga ir iecietība un atvērtība pret citiem (kreisie: 43 % pret labējiem: 32 %). Respondenti, kas sevi uzskata par politiski labējiem, biežāk uzsver vēsturi un tās sniegtās mācības (labējie: 23 % pret kreisajiem: 14 %). Tas pats attiecināms arī uz uzņēmējdarbību (labējie: 15 % pret kreisajiem: 7 %) un progresu un inovācijām (labējie: 18 % pret kreisajiem: 11 %).

 

Lai arī miers joprojām tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajām vērtībām, kas mūsu sabiedrībā ir jāsaglabā un pat jānostiprina, jaunākās Eirobarometra tendences atklāj pieaugošās eiropiešu raizes par apkārtējo vidi. Šī problēma šobrīd globālā mērogā tiek uzskatīta par neatliekamāku nekā, piemēram, sociālā vienlīdzība, domas brīvība un iecietība.

 

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2007.gada 14.februāra līdz 18.martam, aptaujājot 26466 Eiropas Savienības pilsoņus 27 dalībvalstīs.

Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia, aptaujājot 1006 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

 

Intars Āboms

TNS Latvia projektu vadītājs
t 67 096 300
e intars.aboms@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības