Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju pētijumi 2007.gadā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Reklāmu reģistrs
   Preses lasīšana reģionos


Mārketinga pētījumi
   Attieksme pret alkoholu
   Pircēju uzvedība
   RISC’antās vērtības


Sociālie pētījumi
   Rītdienas Eiropa
   Vērtības ES un Latvijā
   Ziemassvētki


Tehnoloģijas & risinājumi
   MyShopper


Arhīvs


www.tns.lv


Rītdienas Eiropa

 

12.2007. Iedomājieties, ja Eiropas iedzīvotāji satiktos vienā telpā - kā viņi varētu sarunāties viens ar otru? Vai viņi saprastu cits cita viedokļus?

 

2007.gada 13., 14. oktobrī pirmo reizi vēsturē projekts Rītdienas Eiropa (Tomorrow’s Europe) Briselē kopā sasauca 362 iedzīvotājus no pilnīgi visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm – reprezentatīvu ES iedzīvotāju miniatūru – lai Eiropas Parlamentā kopā apspriestu ES nākotni. ES 12 jauno un 15 veco dalībvalstu pilsoņi vecumā no 18 līdz 80 gadiem sinhroni 22 valodās apmainījās ar viedokļiem un argumentiem gan savā starpā, gan ar vadošiem ekspertiem un politiķiem. No Latvijas diskusijā piedalījās 7 dalībnieki - atšķirīgu vecumu, dzimumu, nodarbošanās un reģionu pārstāvji.

 

Visās 27 ES dalībvalstīs pētījumu koordinēja TNS grupas uzņēmumi . Latvijā pētījumu koordinēja mediju, tirgus un sociālo pētīumu aģentūra TNS Latvia.

 

Rītdienas Eiropas projektā pirmo reizi visā Eiropā tika izmēģināta informētu viedokļu aptaujas metode Deliberative Poll ® - process, kurā notiek sabalansēta informācijas, apspriedes un viedokļu mērīšana. Deliberative Polling ®   ir jau pārbaudīta metodoloģija. Taču pirmo reizi vēsturē tās izmantošanā tika iesaistīti cilvēki no dažādām valstīm.

 

Informētu viedokļu aptaujas metodi Deliberative Polling ® 90-tajos gados izstrādāja profesors Džeims Fiškins ( James Fishkin ) kopā ar profesoru Robertu Laskinu ( Robert Luskin ). Abi pašlaik strādā Stenfordas universitātē ( Stanford University ). Metode līdz šim ir izmantota Lielbritānijā, Dānijā, Bulgārijā, Itālijā, Ungārijā, ASV, Austrālijā un citviet pasaulē.

 

Profesors R. Fiškins ir teicis: “Deliberative Poll® metode ir radīta, lai atklātu, kā cilvēki domātu par dažādām tēmām, ja viņi nopietnāk padomātu un viņiem būtu vairāk informācijas.”

 

Deliberative Polling® metode dod iedzīvotājiem iespēju apspriest dažādas tēmas caur plašāku, daudzveidīgāku un sabalansētāku perspektīvu, nekā tas viņiem parasti ir iespējams. Tādējādi šī metode veicina lielāku interesi par sabiedriskiem jautājumiem.

 

 „....mājās, kad es ar saviem draugiem runāju par Eiropu, mums ir līdzīgas domas”, diskusijā Briselē teica viena no 362 diskusijas dalībniecēm, skolotāja no Latvijas „... šeit es tiešām piedzīvoju viedokļu dažādību ”.

 

Deliberative Poll® metode Rītdienas Eiropas projektā

 

Telefonaptauja. Vispirms par svarīgiem ES nākotnes jautājumiem telefoninterviju (CATI) veidā tika aptaujāts reprezentatīvs visu 27 ES dalībvalstu iedzīvotāju kopums (N = 3 550).

 

Diskusija Briselē. Apspriedēs Briselē piedalījās 362 visu ES dalībvalstu iedzīvotāji, kas tika atlasīti pēc nejaušās atlases principiem, nodrošinot, ka no katras valsts tiek pārstāvēti dažādu vecumu, dzimumu, profesiju un izglītības grupu pārstāvji. Pirms apspriedes diskusiju dalībnieki saņēma informāciju par apspriežamajiem jautājumiem. Neatkarīga politiķu komisija pārbaudīja, vai materiālos tiek atspoguļoti visa politiskā spektra viedokļi. Dalībnieki Briselē diskutēja ar dažādiem ekspertiem un politiskajiem līderiem, uzdodot jautājumus, kurus tie izdomāja, diskutējot mazās grupās kvalificētu moderatoru vadībā.

 

Noslēguma aptauja. Noslēguma aptauja izmērīja, kādi ir ES dalībvalstu iedzīvotāju viedokļi pēc tam, kad viņiem ir bijusi iespēja padomāt, satikties, diskutēt, kā arī saņemt sabalansētu informāciju un uzdot jautājumus dažādiem ekspertiem.

 Avots: Rītdienas Eiropas (Tomorrow’s Europe) pētījuma materiāli, kā arī http://www.tomorrowseurope.eu

 
Signe Kaņējeva

TNS Latvia vecākā projektu vadītāja
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības