Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju pētijumi 2007.gadā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Reklāmu reģistrs
   Preses lasīšana reģionos


Mārketinga pētījumi
   Attieksme pret alkoholu
   Pircēju uzvedība
   RISC’antās vērtības


Sociālie pētījumi
   Rītdienas Eiropa
   Vērtības ES un Latvijā
   Ziemassvētki


Tehnoloģijas & risinājumi
   MyShopper


Arhīvs


www.tns.lv


Kādi ir ārpus Rīgas dzīvojošie preses lasītāji?

 

12.2007. Turpinot elektroniskā vēstneša Tavs Neredzamais Sabiedrotais 15.numurā aizsākto tēmu par mediju patēriņu reģionos, šajā reizē apskatīsim, kādus preses izdevumus lasa ārpus Rīgas mītošie Latvijas iedzīvotāji.

 

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi preses auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju pētījums: Prese 2007.gada rezultātus. Jāatzīmē, ka gada laikā visā Latvijā uz jautājumiem par preses izdevumu patēriņu atbildēja 12 464 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Aplūkojot drukātās preses izdevumu patēriņu kopumā, nedaudz lielāks preses patērētāju īpatsvars ir Kurzemes un Latgales reģionos, kur 97 % aptaujāto respondentu bija lasījuši vismaz vienu no pētījumā iekļautajiem preses izdevumiem. Salīdzinoši mazāk drukātās preses lasītāju ( 93 %) ir Pierīgas reģionā, kurā ir ietverti Rīgas, Ogres, Tukuma, Limbažu rajoni.

 

Lai arī kopumā Latvijā visvairāk patērētie, pēc pēdējo 6 numuru kopējās auditorijas, ir dienas laikraksti, ārpus Rīgas dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji visvairāk lasa reģionālos preses izdevumus. Kopumā 81 % no reģionos aptaujātajiem respondentiem ir lasījis vismaz viena reģionālā laikraksta kādu no pēdējiem 6 numuriem. Reģionālajiem preses izdevumiem seko nedēļas žurnāli (59 %), mēneša žurnāli (57 %), nedēļas laikraksti (53 %), dienas laikraksti (51 %), laikrakstu pielikumi (41 %), ceturkšņa žurnāli (14 %), mēneša laikraksti (13 %) un reklāmas laikraksti (11 %). Ja analizē katra reģiona preses lasītājus atsevišķi, iezīmējas atšķirības, kuras var skaidrot gan ar latviešu un citu tautību īpatsvaru reģionos, gan galvaspilsētas ietekmi.

 

Pierīgā, lai arī reģionālie laikraksti ierindojas visvairāk lasīto laikrakstu vidū, tos Pierīgas iedzīvotāji patērē daudz mazāk kā pārējo reģionu iedzīvotāji. Skaidrojums varētu būt, ka Pierīgas iedzīvotāji nav tik piesaistīti savai dzīvesvietai un liela daļa galvaspilsētas tuvumā dzīvojošo strādā Rīgā. Savukārt vidzemnieki un kurzemnieki vairāk nekā pārējos reģionos lasa nedēļas un mēneša žurnālus, ko var izskaidrot ar salīdzinoši augstu Latviešu īpatsvaru minētajos reģionos. Latgalē reģionālie un vietēji laikraksti ieņem vislielāko pārsvaru starp preses izdevumu grupām, 2.vietā atstājot nedēļas laikrakstus.

 

 

Kāds ir reģionālās preses lasītājs? Analizējot reģionālo un vietējo preses izdevumu patēriņu dažādās mērķa grupās, var secināt, ka vietējo preses izdevumu patēriņš ir ļoti augsts visās aplūkotajās mērķa grupās. Tomēr ir dažas iedzīvotāju grupas, kur šo patērētāju ir vairāk. Tātad reģionālajos preses izdevumos biežāk ielūkojas pilsētnieki, iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 59 gadiem, strādājošie, latviešu tautības pārstāvji. Vairāk reģionālās preses lasītāju ir arī starp sievietēm, ģimenēs, kur dzīvo divi un vairāk cilvēki, kā arī ģimenēs, kurās ir bērni.

 

 

Kas ir lasītākie preses izdevumi reģionos? Lasītāko preses izdevumu TOP 10 reģionos ierindojas kā reģionālie tā arī nacionālie preses izdevumi - gan laikraksti, gan žurnāli. Vairāk nekā puse jeb vidēji 58 % Latvijas reģionos mītošie iedzīvotāji ir lasījuši vismaz viena reģionālā un vismaz viena nacionālā preses izdevuma kādu no pēdējiem sešiem iznākušajiem numuriem.

 

Pierīgā TOP 10 pirmās 3. vietas pēc viena numura vidējās auditorijas ieņem nedēļas žurnāls Ieva, bezmaksas avīze 5 min, nedēļas žurnāls Privātā Dzīve. Pierīgā lasītāko preses izdevumu vidū ir ierindojušies arī divi reģionālie preses izdevumi: reģionālais reklāmas laikraksts Kaleidoskops (5. vieta) un Tukuma rajona laikraksts Neatkarīgās Tukuma Ziņas (7/8. vieta).

 

Vidzemē TOP 10 pirmajā trijniekā ierindojās nedēļas žurnāli Ieva, Privātā Dzīve, dienas laikraksts Latvijas Avīze. TOP-a 4. vietā ierindojas Valmieras rajona laikraksts Liesma , bet 5/6 vietu dalīja Cēsu rajona laikraksts Druva un žurnāls Ievas Stāsti.

 

Kurzemē lasītāko preses izdevumu vidū pirmo un otro vietu ieņem nedēļas žurnāli Ieva, Privātā Dzīve. TOP 10 ierindojās 3 reģionālie preses izdevumi: Liepājas rajona laikraksts Kurzemes vārds, ieņemot 3.vietu, Talsu rajona laikraksts Talsu vēstis , dalot 7/9.vietu ar žurnālu Kas Jauns un laikrakstu Latvijas Avīze, un Liepājā izdotais laikraksts Kursas Laiks, kas ierindojās 10. vietā.

 

Zemgalē, atšķirībā no iepriekš aplūkotiem reģioniem, TOP 10 pirmajā vietā ierindojas tv diena , savukārt otro vietu ieņem Zemgales Ziņas, trešajā vietā atstājot nedēļas žurnālu Ieva. 10. lasītāko preses izdevumu vidū ierindojās Bauskas rajona laikraksts Bauskas Dzīve, kas kopā ar dienas laikrakstu Diena un nedēļas žurnālu Ieva dala 6/8 vietu, kā arī Aizkraukles rajona laikraksts Staburags, kas ieņem 9.vietu.

 

Latgalē 10 lasītāko izdevumu vidū puse ir krievu valodā rakstošie vietēji laikraksti. TOP 10 pirmās trīs vietas ieņem Daugavpilī izdotie laikraksti Million (Kr.val), Nasha Gazeta (Kr.val.), Seichas (Kr.val.), nedēļas laikrakstu Subbota ierindojot tikai 4 . vietā.

 


 

Par pētījumu

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia preses auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Prese, Gads 2007 rezultātus apkopoja par laika periodu no 2006.gada 16.oktobra līdz 2007.gada 28.oktobrim. Ar datorizētās intervijas metodi (CAPI) respondenta dzīvesvietā visā Latvijā tika aptaujāti 12 464 respondenti – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Elīna Krūze

TNS Latvia preses un interneta projektu vadītāja
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības