Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju pētijumi 2007.gadā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Reklāmu reģistrs
   Preses lasīšana reģionos


Mārketinga pētījumi
   Attieksme pret alkoholu
   Pircēju uzvedība
   RISC’antās vērtības


Sociālie pētījumi
   Rītdienas Eiropa
   Vērtības ES un Latvijā
   Ziemassvētki


Tehnoloģijas & risinājumi
   MyShopper


Arhīvs


www.tns.lv


Ko esam paveikuši mediju pētījumu projektos un ko vēl plānojam

 

12.2007. Kamēr vēl Latvijas kalnos no sniega ne miņas, sēžot birojā vēlajos vakaros, esam apkopojuši, ko vērtīgu esam attīstījuši mediju pētījumu projektos, kā arī, ko plānojam paveikt nākamajā gadā.

 

TV auditorijas pētījums

 

■  Konsultējoties un sadarbojoties ar tirgus dalībniekiem, 2007. gadā tika paplašināts TV pētījuma panelis par 25 % , uzstādot vēl papildus 100 jaunākās paaudzes TV Metrus un nodrošinot pētījumā nepārtrauktu 375 ģimeņu dalību ar vairāk nekā 1 000 respondentu lielu izlasi. Tādējādi Latvijas TV auditorijas pētījuma panelis šobrīd ir lielākais Baltijā.

 

■  Sekojot līdzi pasaules pieredzei un domājot par attīstību, jau ar nākamo gadu tirgū tiks ieviests pasaulē visplašāk izmantotais TV datu analīzes programmnodrošinājums InfoSys. Salīdzinot ar pašreiz tirgū esošo PaloMARS, InfoSys ir vērā ņemami ātrdarbīgāks, sniedz plašākas analīzes iespējas, ir ērtāks lietošanā, kā arī sniedz ērtas un operatīvas TV plānošanas iespējas.

 

■  Jau kopš gada pirmās puses TV auditorijas datos tiek iekļauti mērījumi par visiem mājsaimniecībā esošajiem televizoriem. Līdz šim tika mērīti tikai divi visvairāk skatītie.

 

Nacionālais mediju pētījums: Prese

 

■  Laika posmā no 2006. gada 16. oktobra līdz 2007. gada 28. oktobrim Nacionālā mediju pētījuma: Prese ietvaros tika aptaujāti 12 464 respondenti, kas ir par 2 264 respondentiem (22 %) vairāk nekā 2006. gadā un par 7 259 (jeb 139 %) vairāk nekā 2005. gadā.

 

■  12 464 respondentu lielā preses gada izlase ļauj detalizētāk analizēt 244 preses izdevumus, kas ir 91 % no visiem gada datu apkopojumā iekļautajiem preses izdevumiem. Salīdzinājumam - 2005. gada preses pētījuma datu apkopojumā sīkāk analizēt varēja 72 % no pētījumā iekļautiem preses izdevumiem.

 

■  Ņemot vērā žurnālu attīstības tendences, sākot ar 2008. gada Pavasara periodu, žurnāli, kas iznāk reizi divās nedēļas, tiks izdalīti atsevišķā grupā. Šobrīd šādi žurnāli tiek klasificēti mēneša žurnālu grupā.

 

■  Izvērtējot maksātspējīgās auditorijas analīzes iespējas, jau sākot ar šī gada Rudens periodu, piedāvājam klientiem Nacionālā mediju pētījuma ietvaros analizēt arī Biznesa Omnibusa rezultātus par preses un interneta patēriņu uzņēmumu vadītāju vidū.

 

Nacionālais mediju pētījums: Radio

 

■  Nacionālā Mediju pētījuma: Radio ietvaros 2007. gadā uzsākts mērīt 5 jaunu radiostaciju auditoriju:
*
96,2-Krievijas Hiti (Russkoje Radio)
* Novoje Radio Krāslava
* Radio Baltkom
* Valmieras radio
* Zaļais vilnis

 

■  Kā jau solījām pagājušajā gadā, esam sekojuši līdzi radio auditorijas pētījuma attīstībai pasaulē. Šobrīd jau astoņās pasaules valstīs ir ieviests elektronisks radio auditorijas mērījums ar Portable People Meter (PPM) metodi. Esam noprezentējuši šīs metodes ieviešanas iespējas arī Latvijā un 2008. gadā plānojam piedāvāt ieviest šo metodi arī Latvijā.

 

Nacionālais mediju pētījums: Internets

 

■  Attīstoties internetam, 2007. gadā ievērojami pieaudzis arī pētījumā iekļauto interneta resursu skaits. Šī gada Rudens pētījumā tika pētīti 72 interneta resursi, kas, salīdzinājumā ar 2006. gada Rudens periodu, ir par 47 % vairāk.

 

■  Apkopojot klientu ieteikumus un ņemot vērā interneta dinamiskumu, esam izstrādājuši jaunu – biežāku, atskaišu grafiku interneta auditorijas pētījumam 2008. gadam: dati tiks apkopoti katru mēnesi par iepriekšējo trīs mēnešu periodu.

 

TNS Metrix TM

 

■  2007. gada vidū tika uzsākta regulāra ik nedēļas TNS MetrixTM mērījumu sistēmas datu publicēšana TNS mājaslapā http://tnsmetrix.tns.lv.

 

■  Attīstot pētījumu, 2008. gadā TNS MetrixTM dati tiks piedāvāti mediju plānošanas un analīzes programmnodrošinājumā Galileo, kas sniegs plašas datu analīzes iespējas, kā arī interneta reklāmas plānošanas iespējas.

 

TNS AtlasTM

 

■  No 2007. gada TNS Latvia  saviem klientiem piedāvā jaunas paaudzes patēriņa pētījumu TNS AtlasTM ,  kura galvenais mērķis ir sniegt pamatinformāciju par Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās un patēriņa ieradumiem Latvijā, kā arī dot iespēju analizēt sakarības starp zīmolu, patērētāju un medijiem. Viens no būtiskākajiem jauninājumiem ir visās produktu kategorijās iekļautie galvenie zīmoli, vairāk nekā 1 100 vienības 130 produktu grupās.

 

■  Pētījums ir ieviests vienlaicīgi visās Baltijas valstīs, tādējādi rodot iespēju salīdzināt datus par visu Baltijas valstu iedzīvotāju patēriņu.

 

■  Lai sniegtu plašākas analīzes iespējas un dziļāku ieskatu patērētāju dzīves uztverē, šī gada Pavasara periodam rakstiskas atskaites formā tika pievienoti sekojoši papild moduļi:
* SemometrieTM – vērtību pētījums;
* FutureViewTM – nākotnes potenciāla mērīšanas metode;

Savukārt Rudens pētījumam datu bāzes veidā mediju plānošanas programmnodrošinājumā Galileo:
* Starpmediju plānošana – mediju plānošana izmantojot vairāku mediju auditorijas rādītājus;

Visi šie trīs papild moduļi tiks piedāvāti arī kopā ar TNS AtlasTM 2008. gada Pavasara perioda datiem.

 

Reklāmu reģistrs

 

■  2007. gada pirmajos deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2006. gada šo pašu periodu, TNS Latvia Reklāmu reģistra monitorēto reklāmas gadījumu skaits atkal pieaudzis par piekto daļu, jeb 19 % . TV, preses, radio, vides un interneta reklāmas gadījumu skaits 2007. gada janvāra-septembra periodā sasniedzis 2 114 214 gadījumus, no tiem 44  % (921 589) - TV reklāmas.

 

■  Kopš 2007. gada aprīļa esam palielinājuši monitorējamo TV kanālu izlasi - jau esošajiem deviņiem TV kanāliem (LTV1, LTV7, LNT, TV3, 3+, TV5 Rīga, PBK, MTV Latvija, RenTV Baltija) klāt nākuši TV6 un PBMK.

 

■  Turpinām darbu pie monitoringa datu bāzes precizitātes uzlabošanas, pilnveidojot papildus kontroles procedūras, lai arī turpmāk nodrošinātu maksimāli precīzu monitoringa informāciju.

 

■  Esam attīstījuši un paplašinājuši ikdienas e-pasta informatīvo servisu TNS extravert , kas ik dienas informē datu saņēmējus par jaunākajiem datiem monitoringā un mediju pētījumos. Uz šo servisu joprojām ir iespējams pieteikties, nosūtot pieprasījumu uz support@tns.lv .

 

TNS Latvia arī turpmāk rūpīgi sekos līdzi tirgus un pētījumu attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Tāpat arī vienmēr esam priecīgi saņemt un uzklausīt Jūsu ierosinājumus pētījumu attīstībai, jo, kā teicis Rainis: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”

 

Mārtiņš Traubergs (Miks)

TNS Latvia mediju pētījumu projektu direktors
t 67 096 300
e martins.traubergs@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības