Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju pētijumi 2007.gadā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Reklāmu reģistrs
   Preses lasīšana reģionos


Mārketinga pētījumi
   Attieksme pret alkoholu
   Pircēju uzvedība
   RISC’antās vērtības


Sociālie pētījumi
   Rītdienas Eiropa
   Vērtības ES un Latvijā
   Ziemassvētki


Tehnoloģijas & risinājumi
   MyShopper


Arhīvs


www.tns.lv


MyShopper - atklāj klientu apkalpošanas noslēpumu

 

12.2007. Noslēpumainā klienta pētījums, kur speciāli apmācīti cilvēki interesējas par konkrēta uzņēmuma vai iestādes pakalpojumiem vai arī izmanto tos, ir viens no svarīgākajiem klientu apkalpošanas kvalitātes monitorēšanas, novērtēšanas un uzlabošanas instrumentiem.

 

Parasti šāda tipa pētījumos rezultātus ir iespējams saņemt tikai pēc visu vizīšu, zvanu vai citu kontaktu  veikšanas, rezultātu apkopošanas un atskaites sagatavošanas. Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia Noslēpumainā klienta pētījumos izmanto tiešsaistes reportēšanas sistēmu – MyShopper. Katra veiktā vizīte/zvans vienas dienas laikā tiek ievadīts MyShopper sistēmā un jau procesa gaitā ir iespēja sekot līdzi rezultātiem un analizēt tos dažādos griezumos.

 

 

MyShopper tiešsaistes sistēma piedāvā plašas analīzes iespējas. Rezultātus ir iespējams analizēt pēc reģioniem, pēc vizītes tipa (rīta vizīte, vakara vizīte, veikals/kiosks, lauki/pilsēta  vai citi klientam svarīgi un iepriekš nodefinēti vizīšu tipi), pēc vizīšu kategorijas (dažādas nozares, zvani/vizītes, konkrēti produkti/pakalpojumi vai citas attiecīgā pētījuma ietvaros definētās kategorijas), kā arī iespējams salīdzināt dažādu pētījuma viļņu rezultātus vai apskatīt katras konkrētās vizītes/zvana anketas rezultātus.

 

 

Laiks ir nauda! Izmantojot MyShopper tiešsaistes reportēšanas sistēmu, jums nav jāgaida kamēr tiks veiktas visas vizītes/zvani, apkopoti un izanalizēti rezultāti. Jums ir iespēja jau dienu pēc Noslēpumainā klienta pētījuma uzsākšanas sekot līdzi rezultātiem, analizēt tos un veikt nepieciešamos uzlabojumus klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai.

 

Intars Āboms

TNS Latvia projektu vadītājs
t 67 096 300
e intars.aboms@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības