Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju pētijumi 2007.gadā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Reklāmu reģistrs
   Preses lasīšana reģionos


Mārketinga pētījumi
   Attieksme pret alkoholu
   Pircēju uzvedība
   RISC’antās vērtības


Sociālie pētījumi
   Rītdienas Eiropa
   Vērtības ES un Latvijā
   Ziemassvētki


Tehnoloģijas & risinājumi
   MyShopper


Arhīvs


www.tns.lv


Un kādas ir Jūsu zīmola patērētāja riskantās vērtības?!

 

12.2007. Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, kāpēc lietuviešiem tik veiksmīgi izdodas ielauzties kaimiņvalstu tirgos? Un kāpēc igauņi ir tik tehnoloģiski advancēti ? Un kāpēc mēs latvieši... nu, jā, ko nu mēs? Mēs jau neko!

 

Varbūt izskaidrojums tam visam ir pavisam vienkāršs? Jo mēs redzam un uztveram pasauli savādāk, mums ir dažādi dzīves skatījumi un visa tā pamatā – vērtības, kas virza mūsu dzīves turp, kur tās ir šodien, un liek mums patērēt tos produktus, pakalpojumus un zīmolus, kas atbilst mūsu priekšstatiem par „labo, pieņemamo un nepieciešamo” tādiem cilvēkiem kā mēs.

 

Tāpēc parunāsim par mūsu – latviešu - un arī baltiešu vērtībām. Bet, lai par to parunātu, vispirms nākamā gada sākumā veiksim apjomīgu un dziļu šo vērtību izpēti. Starp citu, ja Jums ir interese izpētīt, kādas vērtības piemīt tieši Jūsu zīmola, produkta vai pakalpojuma esošajiem un potenciālajiem lietotājiem, vēl ir iespēja pieteikt savu līdzdalību pētījumā. Dodiet mums ziņu līdz 14.janvārim un Jūs uzzināsiet, ar kādām domām un caur kādu vērtību prizmu uz pasauli skatās tieši Jūsu patērētājs.

 

Kas ir RISC’antās vērtības?

 

Patiesību sakot, RISC’antās vērtības ir vārdu spēle, kuras pamatā ir atslēgas vārds „RISC”. RISC ir vērtību izpētes metodes starptautiskais nosaukums, kas ir cēlies no metodes izstrādāju International Research Institure of Social Change nosaukuma abreviatūras. Savukārt institūts šo metodi ir izstrādājis kopā ar salveno zinātnieku Milton Rokeach (sociālās psiholoģijas profesors, grāmatas The Nature of Human Values un pētījuma Rokeach Value Survey autors).

 

Metodes pamtā ir vairāk nekā 100 apgalvojumi, kas rakturo cilvēku ikdiena uzvedību, izvēles un pārliecības, un ko pētījuma dalībnieki (attiecīgās valsts iedzīvotāji) attiecina uz sevi, novērtējot katra apgalvojuma atbilstību sev noteiktā mērā. RISC metode katru gadu tiek atjaunota un papildināta ar jaunākajām tendencēm cilvēku vērtīborientācijās, kas, protams, nav statiskas un strauji mainās līdzi laikam.

 

Kādas līdz šim ir bijušas latviešu vērtības?

 

2004.gada RISC pētījums atklāj šādu dažos vārdos attēlotu latviešu pasaules redzējumu jeb vērtības, kas mums tolaik ir bijušas būtiskākās:

 

■  izskats un apkārtējo novērtējums,
■  konkurences atmosfēra,
■  tiekšanās pēc struktūras un kārtības dzīvē.

 

Lietuviešu pasaules redzējums tolaik bija:

 

■  kopības un piederības sajūta,
■  riska uzņemšanās un iespēju izmantošana.

 

Savukārt igauņu pasaules redzējums pirms 3 gadiem bija šāds:

 

■  horizontālas attiecības sabiedrībā,
■  jautrība un izpriecas,
■  sevis pilnveidošana un atvērtība jaunām iespējām.

 

Kādi šodien ir galvenie RISC vērtību virzieni?

 

Pašreiz RISC vērtību izpēte balstās uz trīs galvenajām vērtību asīm:

 

1.       Daudzveidība pretstatā stabilitātei,
2.       Rūpes pretstatā spējai uzdrīkstēties,
3.       Ļaušanās pretstatā plānošanai.

 

 

Balstoties uz pirmajām divām vērtību asīm, varam izveidot četrus vērtību jeb cilvēka pasaules redzējuma tipus. Savukārt pievienojot vēl trešo asi, iegūstam 10 vērtību segmentus, kas ir arī galvenie RISC analīzes objekti. Tieši analizējot šo 10 segmentu pārstāvju paustās domas, būs iespējams saprast viņu pasaules uztveri un vērtības, kas ir tās pamatā.

 

Kāpēc būtu jāzina savu patērētāju vērtības?

 

Tāpēc, ka uzzinot, kādas ir patērētāju vērtības, ir iespējams:

 

■  Gūt dziļāku izpratni par patērētāju uzskatiem un virzītājspēkiem, kas var ietekmēt Jūsu zīmola izvēli;
■  Atrast jaunas potenciālo lietotāju mērķa grupas;
■  Veidot Jūsu zīmola identitāti saskaņā ar mērķa grupas vērtībām;
■  Uzsvērt tos Jūsu produktu un pakalpojumu pārdošanas atšķirīgos piedāvājumus, kas patērētājiem ir īpaši svarīgi;
■  Izvēlēties labākos komunikācijas kanālus.

 

Apkopojot to visu, var teikt, ka, ja Jūs zināsiet, kas Jūsu patērētājam ir svarīgs, Jūs zināsiet arī to, kā ar viņu vislabāk runāt, lai panāktu visoptimālāko savu produktu un pakalpojumu noietu.

 

Par pētījumu

RISC vērtību pētījumu mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia plāno veikt laikā no 2008.gada janvāra līdz februārim visā Latvijā aptaujājot 1.000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Vienlaikus arī Lietuvā un Igaunijā tiek plānots veikt tādu pat RISC aptauju. Visās valstīs pētījuma izlase ir reprezentatīva attiecīgās vecuma grupas iedzīvotāju ģenerālajam kopumam. Pētījuma rezultāti būs pieejami sākot no 2008.gada aprīļa.

 

Līdz 2007.gada 14.janvārim ir iespējams pieteikt savu dalību RISC pētījumā jebkurā no trim Baltijas valstīm vai pat visās valstīs (pēdējais ir īpaši būtiski starptautisko zīmolu turētājiem). Klientu papildus jautājumu izstrāde un saskaņošana notiks līdz 2008.gada 21.janvārim.

 

Ilva Pudule

TNS Latvia vecākā projektu direktore
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības