Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Jaunumi TV pētījumos
   Ko lasa vadītāji?
   Radio klausīšanās reģionos
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Mobilie un intereses
   Nākotnes veidotāji


Sociālie pētījumi
   Diskriminācija Latvijā un ES
   Mājdzīvnieki
   Vasaras brīvdienas


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi ar savu naudu vai rīcību atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi

 

09.2007. Vairā nekā puse (54  %) Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem būtu gatavi ar savu naudu vai rīcību atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi. Šādus datus uzrāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2007.gada septembrī veiktais pētījums.

 

Izplatītākie mājdzīvnieki - suņi un kaķi

 

Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir kāds mājdzīvnieks (59  %). Savukārt aptuveni 2/5 respondentu nav mājdzīvnieku (41  %). Mājdzīvnieki salīdzinoši biežāk ir šādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvjiem - sievietēm, aptaujātajiem vecuma grupās no 15 līdz 24 gadiem un no 45 līdz 54 gadiem, skolniekiem, studentiem, tāpat mājdzīvnieki biežāk ir ģimenēs, kurās dzīvo 3 un vairāk cilvēki, kā arī tiem respondentiem, kuriem nav personīgo ienākumu, arī ciematu un lauku iedzīvotājiem un Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā dzīvojošajiem.

 

Savukārt bez mājdzīvniekiem visbiežāk dzīvo vīrieši, iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem un aptaujātie ar augstāko izglītību, arī pensionāri, vadītāji, respondenti, kuri dzīvo vieni paši, kā arī aptaujātie, kuri ir precējušies, bet nedzīvo kopā, tāpat arī respondenti, kuru ģimenes ienākumi ir lielāki par 100 latiem uz vienu ģimenes locekli, respondenti, kuru personīgie ienākumi ir no 100 līdz 200 latiem mēnesī un vairāk par 300 latiem mēnesī. Bez mājdzīvniekiem biežāk dzīvo rīdzinieki un vidzemnieki. Izdarot kopsavilkumu, redzams, ka mājdzīvnieki salīdzinoši biežāk ir sastopami ģimenēs ar bērniem, kuras dzīvo ārpus Rīgas.

 

 

Populārākie mājdzīvnieki ir kaķi (68  %) un suņi (39  %). Savukārt citi mājdzīvnieki ir nozīmīgi retāk sastopami – tā grauzēji (jūras cūciņa, kāmītis, žurciņa u.c.) ir 8  % aptaujāto, papagailis vai cits putns ir 7  %, zivis un trusis ir tikai 6  % respondentu, kuriem ir mājdzīvnieki.

 

 

Trešdaļa iedzīvotāju ir gatavi nākotnē ņemt mājdzīvniekus no patversmes vai ielas

 

Vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto (28  %) ir paņēmuši mājās dzīvnieku no patversmes vai no ielas, kamēr lielāka daļa nekad nav ņēmuši dzīvnieku no patversmes vai no ielas (72  %). Jautāti, vai nākotnē būtu ar mieru paņemt dzīvnieku no patversmes vai ielas, aptuveni trešdaļa respondentu pieļāva šādu iespēju (31  %), savukārt vairāk nekā puse respondentu ir pret šādu ideju (62  %), bet 7  % nespēj sniegt atbildi uz šo jautājumu.

 

 

Ja atsevišķi apskata tikai respondentus, kuriem ir mājdzīvnieki, tad redzams, ka jau vairāk nekā trešā daļa aptaujāto (36  %) ir paņēmuši mājās dzīvnieku un 2/5 no respondentiem, kuriem ir mājdzīvnieki būtu gatavi nākotnē paņemt dzīvnieku no patversmes vai ielas.

 

Visbiežāk dzīvnieku no patversmes vai ielas ir paņēmušas sievietes, respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem, krievvalodīgie respondenti, pašnodarbinātie, mājsaimnieces, skolnieki, studenti, aptaujātie no ģimenēm, kurās ir 4 cilvēki, respondenti augstiem (vairāk par 200 latiem mēnesī) ģimenes ienākumiem uz vienu ģimenes locekli, kā arī Rīgā dzīvojošie un tie, kuriem ir mājās mājdzīvnieks.

 

Savukārt nākotnē visbiežāk dzīvnieku ņemt no patversmes vai ielas būtu gatavas sievietes,  jaunākā gadu gājuma iedzīvotāji (15 līdz 34 gadi) un iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem, respondenti ar pamata vai vidējo speciālo izglītību, studenti, skolnieki, mājsaimnieces, aptaujātie no ģimenēm, kurās ir 3 vai 4 cilvēki, arī neprecētie, aptaujātie bez personīgajiem ienākumiem, aptaujātie ar zemiem personīgajiem ienākumiem (līdz 100 latiem mēnesī), kā arī respondenti ar augstiem ģimenes ienākumiem (virs 200 latiem mēnesī), ciematos un lauku teritorijas, kā arī tie, kuriem jau ir mājdzīvnieks.

 

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir gatavi atbalstīt patversmju izveidi

 

Lai arī līdz šim aptuveni piektā daļa respondentu ar savu rīcību vai naudu jebkad  ir atbalstījuši dzīvnieku patversmju izveidi (20  %), nākotnē vairāk nekā puse respondentu būtu gatavi reāli atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi (54  %) vai nu ar savu naudu, vai savu darbību.

 

 

Salīdzinoši biežāk patversmju izveidi atbalstīt ir gatavas sievietes, iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem, aptaujātie ar vidējo speciālo vai augstāko izglītību, vadītāji, strādnieki, aptaujātie no ģimenēm, kurās ir 4 cilvēki, respondenti, kuri ir precēti, bet dzīvo šķirti, aptaujātie ar augstiem ģimenes un personīgajiem ienākumiem (virs 200 latiem mēnesī), kā arī Rīgā un Vidzemes reģionā dzīvojošie.

 

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2007.gada 14. līdz 20. septembrim, visā Latvijā aptaujājot 526 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Intars Āboms

TNS Latvia projektu vadītājs
t 67 096 300
e intars.aboms@tns.lv© 2024 TNS Latvia | Autortiesības