Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Jaunumi TV pētījumos
   Ko lasa vadītāji?
   Radio klausīšanās reģionos
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Mobilie un intereses
   Nākotnes veidotāji


Sociālie pētījumi
   Diskriminācija Latvijā un ES
   Mājdzīvnieki
   Vasaras brīvdienas


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Meklējam nākotnes veidotājus!

 

09.2007. Kvalitatīvā pētījuma norisi veido daudzi savstarpēji saistīti etapi, sākot no piedāvājuma apstiprināšanas no klienta puses un beidzot ar pētījuma galveno rezultātu prezentāciju. Savā rakstā es gribētu pievērsties etapam, no kura ļoti lielā mērā ir atkarīga pētījuma kvalitāte. Un šis etaps ir dalībnieku rekrutācija, ar to domājot rekrutāciju tieši fokusgrupu diskusijām. Vai pētījums ir par saldējuma patērēšanu vai mobilo sakaru operatoru izvēli, secinājumi un interpretācija tiks veikta, balstoties uz to cilvēku izteikto viedokli, kuri piedalīsies diskusijā.

 

Kā atrast īstos respondentus?

 

Šim nolūkam tiek izstrādāta rekrutācijas anketa ar speciāliem jautājumiem, lai noteiktu, vai potenciālais respondents pieder pētījuma mērķos noteiktajai mērķa grupai – lieto konkrētus produktus, patērē tos pietiekoši bieži utt., respektīvi, vai šo cilvēku var aicināt piedalīties pētījumā.

 

Bieži nākas atbildēt uz jautājumu: kur jūs vispār šādus cilvēkus atrodat? Visbiežāk pielietotā metode respondentu rekrutēšanā ir sniega bumbas metode, kad pie potenciālajiem respondentiem nokļūst, izmantojot citu personu ieteikumus. Rekrutācijas process ir ļoti sarežģīts, jo nepietiek atrast tikai visiem kritērijiem atbilstošu respondentu: piederošu konkrētai vecuma grupai, ar noteiktiem produktu vai pakalpojumu patērēšanas paradumiem, atbilstošu ienākumu un izglītības līmeni u.c. Papildus jānodrošina, lai respondents nebūtu pazīstams ar citiem grupas dalībniekiem, nebūtu piedalījies fokusgrupu diskusijā pēdējā gada laikā, nebūtu piedalījies fokusgrupās vairāk kā vienu reizi un nekad par pētāmo tēmu. Bez visa iepriekš minētā, respondentam jāvar ierasties uz diskusiju konkrētā datumā, laikā un vietā.

 

Tālāk es vēlētos pievērsties jaunai kvalitatīvo pētījumu rekrutācijas procesā izmantojamai metodei -  TNS FutureView™ modelim.

 

Ko tas nozīmē un kā tas notiek?

 

Ir pētījumi, kad īpaši nepieciešams izpētīt kāda fenomena, piemēram, produkta vai zīmola, iespējamo nākotnes attīstību. Šādos gadījumos nepieciešams atrast respondentu – nākotnes veidotāju, kurš varēs sniegt ieskatu tirgus nākotnē, ģenerējot jaunas idejas, kas būtu nozīmīgas, piemēram, kāda jauna produkta koncepta vai zīmola, vai tā reklāmas attīstībai un virzībai.

 

Saskaņā ar TNS FutureView™ modeli, šie cilvēki ir labi informēti un ieinteresēti zīmolos, atvērti, zinātkāri, individuālisti, labi uztver un attīsta jaunas idejas, kā arī atbilst virknei citu raksturojošu īpašību.

 

Izmantojot TNS FutureView™ metodi, tiek noteikta potenciālā respondenta piederība kādai no patērētāju kategorijām - vai patērētājs ir nākotnes veidotājs, šodienas patērētājs, vai kāds cits. Lai to noteiktu, intervētājs, aizpildot rekrutācijas anketu, lūdz respondentam atbildēt uz virkni izteikumu. Atbildes tiek kodētas un ievietotas speciāli izstrādātā formulā, pēc kuras tiek noteikta potenciālā respondenta piederība kādai no šīm kategorijām. Vadoties no prakses, atrast nākotnes veidotājus ir samērā grūti, bet pūles attaisnojas, jo sarekrutētie respondenti ir tie cilvēki, kuru viedoklis veidos produktu vai pakalpojumu nākotni tirgū, tātad viņi ir nozīmīgi katra zīmola attīstībai.

 

Kāds klientiem no tā labums?

 

Galvenā TNS FutureView™ priekšrocība ir tā, ka tas norāda uz produkta, pakalpojuma vai zīmola nākotnes iespējām piekļūt patērētājiem, kuri savukārt ietekmēs tā turpmākos panākumus!

 

Ingrīda Libora

TNS Latvia kvalitatīvo pētījumu projektu vadītāja
t 67 096 300
e ingrida.libora@tns.lv© 2024 TNS Latvia | Autortiesības