Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Jaunumi TV pētījumos
   Ko lasa vadītāji?
   Radio klausīšanās reģionos
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Mobilie un intereses
   Nākotnes veidotāji


Sociālie pētījumi
   Diskriminācija Latvijā un ES
   Mājdzīvnieki
   Vasaras brīvdienas


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Pasaki man, kuru mobilo sakaru pieslēgumu Tu lieto, un es pateikšu – kas Tevi interesē!

 

09.2007. Turpinot Tava Neredzamā Sabiedrotā 14.numurā aizsākto tēmu par to, kā mēs – Latvijas iedzīvotāji – pavadām savu brīvo laiku, mums kā pētniekiem bija interesanti noskaidrot, vai brīvā laika pavadīšana un intereses atšķiras dažādu mobilo sakaru pieslēgumu izmantotāju vidū. Vai tiešām Tele2 pieslēgumu lietotāji ir sportiskāki? Un kas ir raksturīgāks LMT klientiem?

 

Interese par TV ziņām dominē gandrīz visās pieslēgumu grupās

 

Nevienam noteikti nav noslēpums, ka Latvijā televizora skatīšanās ir viena no izplatītākajām nodarbēm, kā iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku mājās. TV skatīšanās izkonkurē pat radio klausīšanos un ēst gatavošanu, kas ir nākamās izplatītākās brīvā laika pavadīšanas nodarbes mājās. Šādas iezīmes uzrāda mediju, trigus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2007.gada pavasarī veiktais Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem patēriņa ieradumu pētījums TNS Atlas .

 

Tāpat vairākumam ir skaidrs, ka dažādi cilvēki izvēlas dažādus mobilo sakaru veidus. Šajā pat pētījumā ir vērojams, ka, piemēram, Tele2 pastāvīgo pieslēgumu salīdzinoši biežāk izvēlējušies vīrieši, savukārt jaunieši (līdz 24 gadu vecumam) biežāk lieto priekšapmaksas kartes. Latviešiem raksturīgāk ir izvēlēties LMT pieslēguma veidus, bet Zelta Zivtiņas karti biežāk lieto Rīgas iedzīvotāji.

Tomēr, tā kā nozarē pēdējo gadu laikā arvien vairāk tiek runāts par to, ka sociāli demogrāfiskie dati ir tikai viens no respondentu patēriņa ieradumus raksturojošiem rādītājiem, svarīgi ir paskatīties arī uz to, kuras intereses un kādi brīvā laika pavadīšanas ieradumi raksturīgi katrai no mobilo sakaru pieslēgumu patēriņa grupām.

 

Cilvēku intereses noteicām pēc tā, kāda veida jeb žanra TV pārraides viņi skatās. TV pārraižu skatīšanos mērījām, balstoties uz cilvēku sniegtajām atbildēm jau minētā TNS Atlas pētījuma ietvaros (šie dati nav viens pret viens salīdzināmi ar TV Metru datiem, tomēr kopējās tendences, protams, ir līdzīgas). Pēc tam katra TV žanra ietvaros skatījāmies, kura pieslēguma veida lietotājiem tas ir visraksturīgākais žanrs. Kopumā pētījumā izvēlējāmies piecus izplatītākos pieslēgumu veidus: LMT un Tele2 pastāvīgos pieslēgumus un trīs priekšapmaksas kartes – Zelta Zivtiņa, OKarte un Amigo.

 

Datu analīzes rezultātā noskaidrojām, ka ziņas ir ne tikai skatītākais raidījums, bet arī žanrs, kura skatītāju vidū nevar noteikt vienu izteiktu līderi atkarībā no mobilā pieslēguma izmantošanas. Tomēr kopumā var secināt, ka ziņas vairāk interesē LMT un Tele2 pastāvīgā pieslēguma, kā arī Amigo kartes lietotājus.

 

Interese par dažādu TV pārraižu žanru skatīšanos

Dati: TNS Latvia, patēriņa pētījums TNS Atlas™, 2007.gada pavasaris

 

LMT pastāvīgā pieslēguma lietotāji biežāk nekā citu pieslēgumu lietotāji bez ziņām interesējas arī par sabiedriski politiskajiem, ekonomikas un kultūras jautājumiem. Tomēr nevajadzētu domāt, ka LMT pastāvīgā pieslēguma klientus interesē tikai „augstās lietas”, jo viņi mīl arī skatīties komēdijas un melodrāmas.

 

Attiecībā uz raidījumiem par ekonomiskām tēmām vēl jāpiebilst, ka pastāvīgā pieslēguma klienti kopumā vairāk interesējas par tām, nekā priekšapmaksas karšu lietotāji.

 

Izklaides un mūzikas pārraides, kā arī raidījumi par dabu un dzīvniekiem vairāk interesē OKartes lietotājus. Raidījumus par dabu un dzīvniekiem labprāt skatās arī Zelta Zivtiņas kartes lietotāji, kā arī šie lietotāji interesējas par trilleriem, detektīviem un piedzīvojumu filmām.

 

Kā redzams, dažādi raidījumi ar asāku sižetu vairāk „iet pie sirds” tieši Tele2 klientiem. Arī pastāvīgā pieslēguma klienti biežāk nekā pārējie atzīst, ka skatās trillerus, detektīvus un piedzīvojumu filmas. Bez tam šī pieslēguma lietotāji biežāk skatās arī sporta un erotiskos raidījumus (atgādināsim, ka Tele2 pastāvīgo pieslēgumu biežāk lieto vīrieši). Bet tas nenozīmē, ka Tele2 tagad visas reklāmas būtu jāliek sporta vai „pieaugušo” raidījumos – šajā grupā biežāk nekā pārējās skatās arī pārraides bērniem un multiplikācijas filmas.

 

Savukārt Amigo kartes lietotāji biežāk nekā pārējo pieslēgumu klienti skatās raidījumus jauniešiem, realitātes vai sarunu šovus, seriālus, šausmu, fantastikas, kā arī dokumentālās filmas.

 

Zelta Zivtiņas lietotājus var „zvejot” lielveikalos

 

Tikuši skaidrībā ar mobilo sakaru pieslēgumu lietotāju interesēm, pievērsāmies viņu brīvā laika pavadīšanas ieradumiem. Ieradumus pētījām, tāpat no TNS Atlas pētījuma datiem paņemot informāciju par to, kā respondenti pavada brīvo laiku ārpus mājas, un paskatoties to savienojumā ar izmantoto mobilo sakaru pieslēguma veidu. Pēc tam raksturīgākajām brīvā laika pavadīšanas nodarbēm izdalījām to pieslēguma veidu, kura lietotāji šo aktivitāti veic salīdzinoši biežāk nekā pārējie. Lai aina būtu pilnīgāka, pievienojām arī subjektīvo pašu pētnieku definēto parametru par to, apmēram cik lielus izdevumus prasa katra no nodarbēm.

 

Rezultātā noskaidrojām, ka nodarbe ar visaugtāko izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū, kā arī, mūsuprāt, kas prasa salīdzinoši vislielākos izdevumus, ir tirdzniecības centru apmeklēšana, un ar šo nodarbi visvairāk aizraujas Tele2 klienti – gan pastāvīgā pieslēguma, gan jo īpaši Zelta Zivtiņas kartes lietotāji. Atgādināsim iepriekšējā Tava Neredzamā Sabiedrotā numurā aprakstīto iezīmi , ka, pusaudžiem pieaugot, palielinās arī tirdzniecības centru apmeklēšanas biežums – arvien vairāk jauniešu dodas uz šiem centriem, kur nonāk tiešā reklāmdevēju redzes lokā. Ņemot vērā to, ka Zelta Zivtiņas karšu pieslēgums ir izplatītākais Latvijā, un, ka, karšu lietotājiem pieaugot, viņi parasti pāriet uz karti izsniegušā uzņēmuma pastāvīgo pieslēguma veidu, nebūsim pārsteigti, ka šī tendence Tele2 klientiem biežāk nekā citu pieslēgumu klientiem „dzīvoties pa lielveikaliem” tā arī turpinās attīstīties.

 

Brīvā laika pavadīšanas nodarbes

Dati: TNS Latvia, patēriņa pētījums TNS Atlas™, 2007.gada pavasaris

 

Savukārt pastaigas pa pilsētu, kas arī ir bieži izplatīta nodarbe, bet kas neprasa praktiski nekādus izdevumus, ir raksturīgāka OKartes lietotājiem (atgādināsim, ka OKartes lietotāji aktīvi interesējās par dabu un dzīvniekiem, tāpēc, iespējams, ka viņi ir sastopami pastaigājoties pa Botānisko dārzu vai zoodārzu).

 

Uz kino, ko nodefinējām kā pasākumu ar salīdzinoši mazākiem izdevumiem, un kuru apmeklē salīdzinoši neliels skaits Latvijas iedzīvotāju (jo biežāk tie ir rīdzinieki, jaunieši, kā arī cilvēki no ģimenēm ar augstiem ienākumiem), salīdzinoši biežāk iet Zelta Zivtiņas kartes lietotāji.

 

Uz izstādēm un teātriem (kas, mūsuprāt, tomēr prasa vairāk izdevumus nekā kino apmeklēšana), biežāk iet LMT pastāvīgā pieslēguma klienti. Arī televīzijas raidījumu klāstā viņi biežāk nekā pārējie izvēlējās skatīties kultūras raidījumus. LMT pastāvīgā pieslēguma klienti, kas nereti ir arī turīgākie cilvēki, kā arī tie, kas ieņem vadošos amatus, biežāk nekā pārējo pieslēgumu lietotāji mēdz sportot un ceļot.

 

Savukārt Amigo kartes lietotāji biežāk nekā pārējo pieslēgumu klienti apciemo radus, draugus, izbrauc pie dabas, apmeklē skaistumkopšanas salonus, restorānus, nakts klubus, interneta klubus vai kafejnīcas, kā arī dažādus koncertus. Tomēr, tā kā šis pieslēgums nav tik izplatīts kā pārējie šeit aplūkotie, tad mēs varam runāt tikai par nelielu sabiedrības daļu, kam raksturīgs tieši šāds dzīvesstils.

 

Pētījumu papildus iespējas

 

Protams, tas bija tikai viens no veidiem, kā var strādāt ar TNS Atlas pētījuma datiem. Šī pētījuma rezultātus var aplūkot dažādu veidu griezumos, saliekot kopā tieši Jūs interesējošos jautājumus. Ja Jums ir nepieciešams padoms, kā to vislabāk izdarīt, droši vaicājiet mums!

 

Par pētījumu

TNS Atlas aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2007.gada 5.februāra līdz 29.aprīlim visā Latvijā aptaujājot 1.274 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Ilva Pudule

TNS Latvia projektu direktore
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv© 2023 TNS Latvia | Autortiesības