Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Jaunumi TV pētījumos
   Ko lasa vadītāji?
   Radio klausīšanās reģionos
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Mobilie un intereses
   Nākotnes veidotāji


Sociālie pētījumi
   Diskriminācija Latvijā un ES
   Mājdzīvnieki
   Vasaras brīvdienas


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Kādi ir ārpus Rīgas dzīvojošie radio klausītāji?

 

09.2007. Analizējot radiostaciju auditoriju, parasti vairāk pievēršam uzmanību tam, kādas radiostacijas tiek klausītas Latvijā kopumā un kādas radiostacijas ir iecienījuši Latvijas galvaspilsētas – Rīgas – iedzīvotāji. Šoreiz piedāvājam ieskatīties, kas notiek Latvijas reģionos – kādi ir Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales iedzīvotāju radio klausīšanās paradumi.

 

Analizējot radio klausīšanās tendences dažādos Latvijas reģionos, jāatzīmē, ka visaktīvāk radio klausās tieši Kurzemes iedzīvotāji, bet kūtrākie radio klausītāji ir Latvijas galvaspilsētas iedzīvotāji. Šādu iezīmi atklāj mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia regulāri veiktais radio auditorijas pētījums Nacionālais Mediju Pētījums: Radio . Minētā pētījuma 2007. gada pavasara perioda rezultāti liecina, ka Latvijā kopumā vismaz reizi nedēļā radio ir klausījušies vidēji 82 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 – 74 gadiem; kurzemnieku vidū tādi bija par 10 procentpunktiem vairāk jeb 92 %, savukārt rīdzinieku vidū tikai 78 % vismaz reizi nedēļā savu uzmanību veltījuši radio.

 

 

Vai ir atšķirības starp Rīgā un reģionos dzīvojošo radio klausītāju?

 

Nacionālā Mediju Pētījuma: Radio ietvaros tiek noskaidrota arī radio klausīšanās vieta. Intersanti, ka galvaspilsētas iedzīvotāji salīdzinoši biežāk radio klausās darbā, bet reģionos dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju iecienītākā radio klausīšanās vieta biežāk ir mājas.

 

Radio auditorijas pētījums atklāj dažas atšķirības arī sociāli – demogrāfisko parametru griezumā. Tā, piemēram, Rīgā dzīvojošo radio klausītaju vidū biežāk ir šādi sociāli demogrāfisko grupu pārstāvji: vīrieši, iedzīvotāji ar augstiem personīgajiem ienākumiem un tādi, kuru ģimenēs nav bērnu. Tipiskākās reģionos dzīvojošo radio klausītāju pazīmes ir to dzīvesvieta ārpus pilsētām, (šeit gan kā izņēmums jāmin Kurzemes un Latgales reģions, kur radio klausītāju vidū biežāk ir tieši pilsētu iedzīvotāji), kā arī salīdzinoši zemāki gan ģimenes, gan arī personīgie ienākumi. Protams, jāņem vērā fakts, ka reģionos kopumā iedzīvotāju ienākumi ir salīdzinoši zemāki nekā Rīgā.

 

Kopumā Latvijā var dzirdēt vairāk nekā 40 radiostacijas, no kurām 7 ir nacionālās apraides radiostacijas, kuras iespējams klausīties visā valstī, 15 radiostacijas ir dzirdamas Rīgā un tās apkārtnē, bet pārējās radiostacijas raida citos Latvijas reģionos. Lai iegūtu detalizētāku informāciju ne tikai par nacionālās apraides, bet arī par reģionālajām radiostacijām, kuru programmas ir uztveramas vismaz viena rajona administratīvajā teritorijā vai tās lielākajā daļā, mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia katru ceturksni apkopo arī Nacionālā Mediju Pētījuma: Radio pusgada rezultātus.

 

Nacionālā Mediju Pētījuma: Radio pusgada Ziema 2006/2007 - Pavasaris 2007 rezultāti liecina, ka Latvijas reģionu iedzīvotāji klausās kā nacionālās apraides un Rīgas radiostacijas, kuras var dzirdēt Rīgā un tās apkārtnē, tā arī ir iemīļojuši reģionālās radiostacijas (lielāko daļu no tām var klausīties arī internetā).

 

Līdzīgi kā kopumā Latvijā arī reģionu iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem vidū pārliecinošs līderis pēc kopējās nedēļas auditorijas rādītājiem ir Latvijas Radio 2 . Izņēmums ir Latgales reģions, kurā pirmajā vietā ierindojies Radio Alise+, un to vismaz reizi nedēļā pētījuma laikā ir klausījušies 27 % Latgales reģiona iedzīvotāji. Jāatzīmē, ka Latgalē klausītāko radiostaciju TOP 15 ierindojušās arī tādas reģionālās radiostacijas Radio Maksimums (Europa Plus) (5.vieta) , Novoje Radio Latgalei (6.vieta) , Novoje Radio Daugavai (7.vieta) , Radio Ef – Ei (8.vieta) un Latgales radio (12.vieta).

 

Otrs ar reģionālajām radiostacijām piesātinātākais reģions ir Kurzeme, kur radiostaciju TOP 15 pēc kopējās nedēļas auditorijas augstajā 4. vietā ierindojies Kurzemes radio . Tāpat radiostaciju TOP 15 Kurzemes reģionā atrodamas tādas radiostacijas kā Radio Liepāja (8.vieta) , Radio Skonto Liepāja (9.vieta) , Radio Saldu s (12.vieta) un Rietumu radio (14.vieta).

 

Jāatzīmē, ka Zemgales iedzīvotāji reģionālās radiostacijas klausās salīdzinoši mazāk, jo to radiostaciju TOP 15 atrodamas tikai 2 reģionālās radiostacijas - Jēkabpils radio 1 (11.vieta) un  Kurzemes radio (12.vieta) , savukārt Vidzemnieku klausītāko radiostaciju Top 15 nav atrodama neviena reģionālā radiostacija.

 

 

Par pētījumu

Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Ziema 2007 tika veikts laika periodā no 2006.gada 30.oktobra līdz 2007.gada 18.februārim. Radio dienasgrāmatas visā Latvijā aizpildīja 2105 respondenti – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.
Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Pavasaris 2007 tika veikts laika periodā no 2007.gada 19.februāra līdz 2007.gada 13.maijam. Radio dienasgrāmatas visā Latvijā aizpildīja 1904 respondenti – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

 

Signe Hokonena

TNS Latvia radio un patēriņa pētījumu projektu vadītāja
t 67 096 300
e signe.hokonena@tns.lv

 © 2024 TNS Latvia | Autortiesības