Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Jaunumi TV pētījumos
   Ko lasa vadītāji?
   Radio klausīšanās reģionos
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Mobilie un intereses
   Nākotnes veidotāji


Sociālie pētījumi
   Diskriminācija Latvijā un ES
   Mājdzīvnieki
   Vasaras brīvdienas


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Mediju auditoriju B2B vidē pēta rudenī

 

09.2007. TNS Latvia veiktās aptaujas Biznesa Omnibuss ietvaros reizi gadā - oktobrī, papildus ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem un jautājumiem par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumā, tiek uzdoti jautājumi par mediju patēriņu. Uzņēmēji un vadītāji sniedz atbildes uz jautājumiem, kādus preses izdevumus un kādus interneta resursus tie patērē ikdienā. Tiek arī vērtēts lasīto preses izdevumu noderīgums darbam pēc atbilstības B2B mērķauditorijas vajadzībām.

 

2007. gada rudenī Biznesa Omnibuss norisināsies no 1. līdz 26. oktobrim . Pētījumā telefoniski tiks aptaujāti 1000 uzņēmumu vadītāji. Pētījuma izlase, salīdzinot ar iepriekš veiktajiem Biznesa Omnibusa  pētījumiem, tiks palielināta 2 reizes, kā rezultātā būs iespējams detalizētāk analizēt mediju auditoriju. Uzņēmu izlase ir reprezentatīva Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam (~57'000 uzņēmumu).

 

2007. gada rudens periodā pētījumā ir iekļauti ~ 60 preses izdevumus un ~ 40 interneta resursus .Pētījuma ietvaros vadītājiem tiek uzdoti jautājumi par:

  • preses lasīšanas ieradumiem: dienas laikrakstu un biznesa preses izdevumu lasīšana, lasīto numuru skaits un izdevuma noderīgums uzņēmumu vadītāju darbā;
  • interneta resursu apmeklēšanas ieradumiem: pēdējo 7 dienu laikā apmeklētās uzņēmumu mājas lapas, meklētāji, portāli un vortāli. 

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par pētījumu, rakstiet elina.kruze@tns.lv

 

Šajā rakstā vēlos piedāvāt nelielu ieskatu 2006. gada rudens Biznesa Omnibus pētījuma rezultātos. 2006. gada rudenī TNS Latvia veiktajā pētījumā Biznesa Omnibuss piedalījās 509 uzņēmumi, kuri pārstāvēja Latvijas ekonomiski aktīvos uzņēmumus un valsts iestādes.

 

2006. gada Biznesa Omnibuss aptaujas rezultāti liecina, ka lasītāko preses izdevumu TOP-ā latviešu auditorijā vadītāju vidū līderpozīcijas ieņem laikraksts „Diena” ar saviem pielikumiem, kuri veiksmīgi konkurē ar biznesa nišas izdevumiem - laikrakstu „Dienas Bizness” un žurnālu „Bilance”.

 

 

Krievvalodīgo auditorijā uzņēmumu vadītāji priekšroku dod biznesa nišas izdevumiem krievu valodā – „Biznes & Baltija” un „Referent”. Līderpozīcijās nelatviešu auditorijas vidū atrodas arī dienas laikraksts „Vestji Segodna” , nedēļas laikraksts „Subbota” un žurnāls „Bilance”.

 

 

Uzņēmējiem un vadītājiem bija jānovērtē arī lasīto izdevumu noderīgums darbam. Par lietderīgākajiem B2B mērķauditorijas vajadzībām tika atzīti žurnāli „Bilance”, „Latvijas Ekonomists”, Biznes & Baltija” pielikums „Referent”, laikraksti „Latvijas Vēstnesis” un „Dienas Bizness”.

 

Interneta lietošana uzņēmējdarbības vidē viennozīmīgi ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu ikdienas darbā. Kopumā 83 % no aptaujātajiem uzņēmumu pārstāvjiem internetu bija izmantojuši pēdējo 7 dienu laikā, liecina 2006.gada rudens perioda Biznesa Omnibusa aptauja.. Visaugstākais interneta izmantošanas īpatsvars tika konstatēts starp gados jaunākiem uzņēmumu pārstāvjiem un lielajos uzņēmumos (darbinieku skaits 50+), kur internetu pēdējās nedēļas laikā bija izmantojuši praktiski visi aptaujātie respondenti. Salīdzinoši biežāk tīmeklī ielūkojas rūpniecībā un pakalpojumu jomā strādājošie.

 

Visvairāk apmeklētākie interneta resursi uzņēmēju un vadītāju vidū 2006. gada rudenī bija „Google”, „Inbox” un „Delfi” (latviešu versija), kurus pēdējo 7 dienu laikā bija apmeklējuši vairāk nekā puse no regulārajiem interneta lietotājiem.

 

 

Elīna Krūze

TNS Latvia preses un interneta projektu vadītāja
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv© 2023 TNS Latvia | Autortiesības