Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   Inovācijas mediju pētījumos
   Kas notiek Latvijā?


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Uzziņu pakalpojumu lietošana


Mārketinga pētījumi
   Brīvais laiks
   Latvijas darba tirgus
   Klientu apkalpošanas indekss


Sociālie pētījumi
   Jāņu svinēšana
   Vai esam laimīgi?


Tehnoloģijas & risinājumi
   Darba devēju pētījums
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Personālmetri


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Pusaudži izklaidējas klubos, pieaugušie – tirdzniecības centros

 

06.2007. Savu brīvo laiku ārpus mājas lielākā daļa pusaudžu pavada, apmeklējot klubus vai diskotēkas, savukārt absolūtais vairākums pieaugušo – dodoties uz tirdzniecības centriem. Tomēr tās nebūt nav vienīgās aktivitātes, kā mēs – Latvijas iedzīvotāji – pavadām savu brīvo laiku ārpus mājām. Tāpat mēs mīlam iet ciemos vai baudīt dabu, pastaigājoties pa pilsētu vai izbraucot ārpus tās tuvāk pie dabas.

 

Jaunieši mīl klubot un sportot

 

2 no 5 bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 17 gadiem uz aptaujas brīdi pēdējo trīs mēnešu laikā (tātad no pagājušā gada novembra līdz šā gada februārim) savā brīvajā laikā bija apmeklējuši klubus vai diskotēkas. Jo īpaši aktīvi klubotāji bija pusaudži 16-17 gadu vecumā: šajā vecumgrupā klubus vai diskotēkas bija apmeklējuši jau vairāk nekā puse jauniešu. Šādas iezīmes uzrāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2007.gada februārī veiktais Tīņu Omnibusa pētījums.

 

 

Tā kā mūsdienu jaunieši ir aktīvi un enerģijas pilni, klubs nebūt nav vienīgā viņu izklaides vieta. Nozīmīga daļa jauniešu šajā laika periodā mēdza arī sportot, apmeklēt slidotavas, vēl daļa jauniešu dejoja deju kolektīvā vai spēlēja boulingu.

 

Interesanti, ka zēni ir sportiskāki par meitenēm (caurmērā ar sportu 2006. gada februārī nodarbojās katrs otrais zēns un tikai katra ceturtā meitene) un viņi biežāk apmeklējuši datoru pulciņus. Savukārt meitenes biežāk devušās uz dažādiem mākslas pulciņiem, dejojušas deju kolektīvā, dziedājušas korī, apmeklējušas mūzikas skolu vai mūzikas nodarbības. Arī aplūkojot visas ārpusskolas aktivitātes kopumā, var novērot, ka meitenes ir aktīvākas gan ārpus skolas nodarbību, gan izklaides vietu apmeklēšanā: visbiežāk viņas apmeklē klubus, tirdzniecības centrus, kafejnīcas, kino. Kamēr zēni, lai arī uz klubiem iet gandrīz tikpat aktīvi (laikam taču grib satikt tur meitenes), salīdzinājumā ar meitenēm, biežāk ir atrodami boulinga zālē vai datorspēļu klubos, kā arī jau minētajās sporta zālēs.

 

Kā mainās jauniešu intereses, viņiem pieaugot?

 

Bērnam pieaugot, mainās arī viņa intereses un attiecīgi brīvā laika pavadīšanas ieradumi. Tā daļa 10-12 gadus veco bērnu, 13-15 gadu vecumā iestājoties „vētru un dziņu” laikam, arvien retāk apmeklē ārpusskolas nodarbības (pulciņus, mūzikas skolas, papildus nodarbības) un pievēršas izklaidēm (klubi, kino, tirdzniecības centru apmeklēšana, boulings). No vienas puses, tas varētu būt tāpēc, ka paši interešu klubi iespējams nespēj piedāvāt tieši pusaudžiem paredzētas nodarbības, bet no otras puses – mainās pusaudžu prioritātes dzīvē.

 

Pusaudžiem pieaugot, palielinās arī tirdzniecības centru apmeklēšanas biežums – arvien vairāk jauniešu dodas uz šiem centriem, kur nonāk tiešā reklāmdevēju redzes lokā. Tādā veidā aug un socializējas mūsu jaunā patērētāju paaudze. Ja pusaudžu gados uz aptaujas brīdi pēdējo trīs mēnešu laikā tirdzniecības centrus bija apmeklējis vien caurmērā katrs trešais pusaudzis, tad jau katrs 9 no 10 jauniešiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem vismaz reizi mēnesī noteikti iegriežas šajos centros, to skaitā katrs trešais to dara biežāk nekā reizi nedēļā. Pēdējo iezīmi uzrāda TNS Latvia 2007.gada ziemā veiktais TNS Atlas™ pētījums (šajā laika periodā vēl ar iepriekšējo nosaukumu Mērķa Grupu Indekss).

 

Caur tirdzniecības centriem – pie draugiem vai dabas

 

Tomēr tirdzniecības centru apmeklēšana nebūt nav vienīgā mūsu izklaide (un daļai tā noteikti nav arī nekāda izklaide, bet gan dzīves diktēta vajadzība iegādāties pirmās nepieciešamības preces). Tāpat mēs mīlam iet ciemos un arī izbraukt pie dabas, un, visdrīzāk, ka ne vienu, ne otru mēs nedarām ar „tukšām” rokām (tātad pa ceļam kāds veikals, lielveikals vai tas pats pieminētais tirdzniecības centrs tiek apmeklēts).

 

 

Protams, var jau runāt, ka tirdzniecības centru apmeklēšana ir raksturīga t.s. vidusšķirai vai arī, ka to dara tikai pārtikušie pilsētnieki , un arī pētījums to apstiprina: uz tirdzniecības centriem biežāk dodas sievietes, cilvēki ekonomiski visaktīvākajā vecumā (15-49 gadi), ar augstāko izglītību, strādājošie vai mājsaimnieces, skolnieki, studenti,  ģimeņu ar bērniem pārstāvji, iedzīvotāji ar vismaz vidējiem ģimenes vai personīgajiem ienākumiem, pilsētnieki.

 

Tomēr tā nav vienīgā šīs mērķa grupas izklaide , jo šai grupai ir raksturīgs arī augstāks kultūras produktu patēriņš, kas, gluži dabiski, prasa arī noteiktu izpratnes (izglītības vai izglītošanās ziņā), intereses un ienākumu (spējas atļauties) līmeni. Tāpēc šīs grupas pārstāvji ir biežāk sastopami arī koncertos, izstādēs, teātros, kino, arī restorānos. Tāpat viņi biežāk ceļo, izbrauc pie dabas, apmeklē skaistumkopšanas salonus un sporta klubus.

 

Jāatzīmē, ka tāpat kā meitenes, arī sievietes ir aktīvākas ārpus mājas aktivitāšu veicējas – viņas biežāk nekā vīrieši iet uz izstādēm, kino, teātriem, koncertiem, pastaigājas pa pilsētu. Likumsakarīgi, ka skaistumkopšanas salonu apmeklēšana arī ir raksturīgāka sievietēm (turp dodas apmēram puse sieviešu salīdzinājumā ar ceturto daļu vīriešu), kamēr vīrieši biežāk iet uz nakts klubiem, kazino, interneta kafejnīcām vai klubiem, remontē auto, makšķerē vai medī. Tikai tādos pasākumos kā ceļojumi, izbraukšana pie dabas, sportošana, radu, draugu apciemošana un restorāna apmeklēšana abu dzimumu pārstāvji iesaistās līdzīgā mērā. Iespējams, ka šīs aktivitātes ir interesantāk darīt kopā vai vismaz atrodoties abu dzimumu kompānijā.

 

Pētījumu papildus iespējas

 

Protams, tas ir tikai neliels ieskats TNS Latvia Tīņu Omnibusa un TNS Atlas™ pētījumos. Šo pētījumu rezultātus var aplūkot vēl daudz dažādos griezumos. Tā, piemēram, paskatīties, kur var sastapt turīgākos tīņus vai noskaidrot, ko lasa skaistumkopšanas salonu apmeklētājas un kādus produktus vai pakalpojumus viņas patērē ārpus šiem saloniem. Attiecībā uz pēdējo, jāpiebilst, ka no jūnija vidus ir pieejami jaunākie TNS Atlas™ pētījuma dati par šā gada pavasari.

 

Ja gribat uzzināt atbildes uz augstāk minētajiem vai citiem jautājumiem, vai pārbaudīt pašiem savas hipotēzes, sazinieties ar mums!

 

Par pētījumu

TNS Latvia Tīņu Omnibuss. Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica laikā no 2007.gada 9. līdz 27. februārim visā Latvijā aptaujājot 603 Latvijas bērnus un pusaudžus vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

 

TNS Atlas™ (iepriekš Mērķa Grupu Indekss). Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica laikā no 2006.gada 16.oktobra līdz 2007.gada 4.februārim visā Latvijā aptaujājot 1.457 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Ilva Pudule

TNS Latvia projektu direktore
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības