Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   Inovācijas mediju pētījumos
   Kas notiek Latvijā?


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Uzziņu pakalpojumu lietošana


Mārketinga pētījumi
   Brīvais laiks
   Latvijas darba tirgus
   Klientu apkalpošanas indekss


Sociālie pētījumi
   Jāņu svinēšana
   Vai esam laimīgi?


Tehnoloģijas & risinājumi
   Darba devēju pētījums
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Personālmetri


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Ar ko šodien elpo mediju pētnieki?

 

06.2007. Jau 1997. gads iezīmēja tendenci, kur mēs sliecamies pārspīlēt attīstību, kas sagaidāma tuvāko divu gadu laikā, bet nepietiekami novērtējam tās pārmaiņas, kas mūs sagaida tuvāko desmit gadu laikā.
Bils Geitss, Microsoft

 

Ar šo pārskatu Tavā Neredzamajā Sabiedrotajā aizsākam jaunu rakstu sēriju par inovācijām un aktualitātēm mediju pētījumu nozarē pasaulē. Šoreiz - par galvenajiem virzieniem un diskusiju tematiem no 2007. gada ESOMAR mediju pētījumu konferences WM3 Dublinā, kuru TNS Latvia apmeklēja š.g. 3.-6. jūnijā. Par būtiskākajiem no tiem sīkāk varēsiet lasīt nākamajos Tava Neredzamā Sabiedrotā numuros.

 

Pārmaiņas

 

* 50 gadu laikā starp 1950. un 2000. gadu mārketinga speciālistiem pieejamie reklāmas un mediju instrumenti zīmolu būvēšanai faktiski nemainījās;
* Līdz ar jaunās tūkstošgades atnākšanu pārmaiņas, galvenokārt tās, kas atkarīgas no tehnoloģijām, un īpaši digitālajām, ir bijušas ļoti straujas;
* Vairāk kanālu, vairāk platformu, vairāk satura un… vairāk sasaistes;
* Vairāk jautājumu mediju pētniekiem;
* Tradicionālie mediji vēl joprojām dominē reklāmas investīciju „pīrāgā”;
* Mediju pētnieki strādā, līdzsvarojot gan jauno, gan klasisko mediju pētījumu jomas.

 

Jaunākie diskusiju virzieni mediju pētījumos

 

* Šībrīža standarti un nākotnes prasības TV auditoriju pētījumos;
* Sociālie tīkli Interneta vidē kā jauns reklāmu nesējs;
* Mobilo platformu attīstība;
* Attīstība elektronisko mērījumu virzienā visos mediju segmentos;
* Kā mērīt vīruskampaņas?
* Inovatīvu kampaņu plānošana un novērtēšana multimediju pasaulē;
* Redakcionālā satura ietekme uz reklāmas efektivitāti;
* Programmu un satura kvalitātes un efektivitātes mērīšana;
* Reklāmas bloku garuma (īsuma) nozīme;
* Tirdzniecības vieta kā komunikācijas kanāls un - kā to mērīt;
* Visaptverošā tendence izmantot holistisku pieeju patērētāju un mediju kampaņu pētījumos daudzkanālu vidē;
* “Iesaiste” kā atslēgvārds mediju kanālu attiecībās ar savu auditoriju.

 

Sagatavots pēc konferences materiāliem (S. Harrison, International Media Director, Schwarzkopf&Henkel).

 

Ginta Krivma

TNS Latvia mediju pētījumu vadītāja
TNS Latvia valdes locekle, valdes vicepriekšsēdētāja
vadībzinību doktorante
t 67 096 300
e ginta.krivma@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības