Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   Inovācijas mediju pētījumos
   Kas notiek Latvijā?


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Uzziņu pakalpojumu lietošana


Mārketinga pētījumi
   Brīvais laiks
   Latvijas darba tirgus
   Klientu apkalpošanas indekss


Sociālie pētījumi
   Jāņu svinēšana
   Vai esam laimīgi?


Tehnoloģijas & risinājumi
   Darba devēju pētījums
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Personālmetri


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Latvijas strādājošo ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījums

 

Vai vēlaties uzzināt, kurā vietā esat Latvijas darba devēju topā? Vai jūsu uzņēmumu kā savu nākamo darba vietu izvēlēsies jaunie speciālisti, kas jums tik ļoti nepieciešami? Kā kļūt par pievilcīgu darba devēju?

 

06.2007. Labi darbinieki šodien ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Līdz ar ekonomikas attīstību, arvien palielinās pieprasījums pēc labu izglītību ieguvušiem un kvalificētiem darbiniekiem.

 

Ja augstāk minētie jautājumi jums ir aktuāli, gaidīsim jūsu zvanu un iepazīstināsim ar jaunu pētījumu –„Latvijas strādājošo ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījums”.

 

Mēs šobrīd veicam darba tirgus izpēti, lai palīdzētu darba devējiem labāk izprast darba tirgus situāciju un noteiktu, kuri faktori ietekmē darbiniekus izvēlēties vienu vai otru darba devēju Latvijā, kā arī kuri uzņēmumi ir vislabāk novērtētie darba devēji. Pētījums notiek divās mērķa grupās – jauniešu, kas iegūst augstāko izglītību un ienāk darba tirgū kā nākamie speciālisti un strādājošo vidū.

 

Darba tirgū ienākošo jauniešu pētījums

 

Pētījums ietver studentus, kas šogad vai nākamgad absolvēs universitātes un citas mācību iestādes, kurās var iegūt augstāko izglītību tehniskajās, dabas un sociālajās zinātnēs. Pētījuma laikā tiek aptaujāti 500 lielāko Latvijas augstskolu bakaluara programmas pēdējo kursu studenti.

 

Strādājošo pētījums

 

Strādājošo pētījums ietver reprezentatīvu Latvijas dažādu nozaru un amatu strādājošo iedzīvotāju izlasi. Pētījuma laikā tiek aptaujāti 600 strādājošie 15 līdz 74 gadu vecumā.

 

 

Māra Tauriņa

TNS Latvia projektu direktore
t 67 096 300
e mara.taurina@tns.lv

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia projektu vadītāja
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības