Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   Inovācijas mediju pētījumos
   Kas notiek Latvijā?


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Uzziņu pakalpojumu lietošana


Mārketinga pētījumi
   Brīvais laiks
   Latvijas darba tirgus
   Klientu apkalpošanas indekss


Sociālie pētījumi
   Jāņu svinēšana
   Vai esam laimīgi?


Tehnoloģijas & risinājumi
   Darba devēju pētījums
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Personālmetri


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Uzziņu pakalpojumu lietošana Latvijas iedzīvotāju vidū

 

06.2007. Cikos attiet pēdējais vilciens uz Siguldu? Kurš autoserviss strādā arī svētdienās? Kāds ir tālruņa numurs tuvākajai pasta nodaļai? Ik dienu rodas jautājumi, uz kuriem ir ātri jārod atbildes. Atbildes uz šiem jautājumiem var iegūt visdažādākos veidos, gan uzjautājot apkārtējiem cilvēkiem, gan sameklējot tās internetā, gan izmantojot uzziņu dienestu piedāvātos pakalpojumus.

 

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia Nacionālā Mediju Pētījuma ietvaros regulāri veic iedzīvotāju aptauju par drukāto telefonu katalogu un telefonu uzziņu lietošanu.

 

Kā liecina TNS Latvia uzziņu pakalpojumu pētījuma rezultāti 2007. gada pavasarī 45 % Latvijas iedzīvotāji 15 līdz 74 gadu vecumā pēdējā pusgada laikā nepieciešamo informāciju ir ieguvuši zvanot uz uzziņu tālruņiem. 1/3 daļa jeb 32 % aptaujāto respondentu ir atzinuši, ka pēdējo 6 mēnešu laikā ir izmantojuši drukātos telefonu katalogus. Savukārt, 23 % no aptaujātajiem respondentiem ir izmantojuši uzziņu datubāzes internetā. Vismaz reizi dienā telefonu uzziņas izmantoja 2,1 % Latvijas iedzīvotāji 15 līdz 74 gadu vecumā, drukātos telefonu katalogus - 2,5 % iedzīvotāji šajā vecuma grupā. Dati liecina, ka uzziņu tālruņu un drukāto telefonu katalogu lietošanai ir tendence samazināties. Viens no izskaidrojumiem varētu būt, ka iedzīvotāji daudzos gadījumos nepieciešamo informāciju atrod internetā pieejamajos resursos.

 

 

Interesanti, ka telefonu uzziņu un drukāto telefonu katalogu lietotāju īpatsvars regulāro (pēdējo 7 dienu laikā ir izmantojuši internetu) interneta lietotāju  vidū ir augstāks nekā iedzīvotāju vidū, kas internetu nekad nav lietojuši. Tomēr pēdējo divu gadu laikā drukāto telefonu katalogu izmantošana viskrasāk ir sarukusi interneta lietotāju vidū -  no 57 % 2005.gada pavasarī līdz 38 % 2007.gada pavasarī. Tāpat, interneta lietotāju vidū ir samazinājies telefonu uzziņu izmantotāju skaits - no 74 % 2005.gada pavasarī līdz 61 % 2007.gada pavasarī.

 

 

Latvijas iedzīvotāju vidū, kas internetu nelieto, telefonu uzziņu un drukātos katalogu izmantošanas īpatsvars ir zemāks, tomēr samazinājums nav tik liels kā interneta lietotāju vidū.

 

 

Analizējot uzziņu pakalpojumu patērēšanu dažādās mērķa grupās, redzamas vairākas atšķirības. Telefonu katalogu lietošana ir vienlīdz izplatīta visās vecuma grupās. Savukārt telefonu un interneta uzziņu izmantošana ir vairāk izplatīta 15-29 gadu vecu iedzīvotāju un rīdzinieku vidū. Latvijā dzīvojošie citu tautību iedzīvotāji uzziņu pakalpojumus izmanto mazāk kā latvieši. Izteiktāk šī atšķirība ir novērojama uzziņu tālruņu pakalpojumu lietošanā. Strādājošie Latvijas iedzīvotāji aktīvāk, kā vidēji kopumā Latvijā, izmanto visus uzziņu pakalpojumu veidus.

 

 

Par pētījumu

Nacionālais Mediju Pētījums: Katalogi, Pavasaris 2007 tika veikts laika periodā no 2007.gada 5. februāra līdz 2007. gada 29.aprīlim. Ar datorizētās intervijas (CAPI) palīdzību visā Latvijā tika aptaujāti 1488 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Elīna Krūze

TNS Latvia preses un interneta projektu vadītāja
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2021 TNS Latvia | Autortiesības