Īsumā par visu


TNS Latvijā
   TNS 2006.gadā


Paralēlā darbība
   Konferences
   TNSab auditorija


Mediju pētījumi
   Jaunumi mediju pētījumos
   Mediju patēriņš
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Globālie zīmoli
   Attīstības iespējas nākotnē


Sociālie pētījumi
   Apmierinātība ar darbu
   Lieldienas


Tehnoloģijas & risinājumi
   FutureView™
   Ko vēlas patērētājs?
   Zīmola sniegums


Jaunie darbinieki
   Jaunie darbinieki


Arhīvs


www.tns.lvPelnot nākamo miljardu

03.2007. Marta sākumā Taylor Nelson Sofres Plc. iesniedza Londonas biržā pārskatu ar pagājušā gada finanšu rezultātiem. Tas ļauj arī man sniegt jums ieskatu TNS un tā Latvijas meitas uzņēmuma TNS Latvia finanšu rezultātos.

 

TNS Plc. 2006.gadu beidza ar GBP 99.5 miljonu lielu peļņu, kas ir 9.9 % no korporācijas kopējā apgrozījuma. Ja nerēķina ASV tirgus daļu, tad korporācijas 2006.gada rezultāti un izaugsme būtiski neatšķīrās no nozares rezultātiem.

 


Dati: TNS

 

2006.gadā TNS bija labi rezultāti Āzijas tirgos, kuru potenciāls vēl nav izsmelts. Korporācija turpinās attīstīt savu darbību šajā reģionā arī turpmāk, cerot uz izaugsmi, kura mērāma ar divciparu skaitli. Arī sindicēto pakalpojumu sektors ir uzrādījis labus rezultātus līdz ar stabilu attīstību Eiropas specializētajos pētījumos. Jāatzīmē, ka 2/3 no korporācijas ienākumiem tiek gūti tieši Eiropā.

 

Diemžēl bija jāveic būtiskas strukturālas izmaiņas ASV nodaļās, kur TNS neuzrādīja tos labākos savas darbības rezultātus. Tagad tas ir paveikts un 2006.gada pēdējā ceturkšņa rezultāti parādīja, ka situācija uzlabojas.

 

 

TNS un citu uzņēmumu rezultātu analīze liecina, ka tirgus pētījumu sektorā notiek aktīvas izmaiņas. Lai arī tirgus izpētes industrija turpina attīstīties un apgrozījums palielinās, papildus iegūto ienākumu struktūra mainās gan reģionu, gan sektoru, gan pētījumu tipu griezumā. Ja runā par pētījumu veidiem, tad klienti aizvien vairāk cenšas investēt savus marketinga līdzekļus nevis vienkāršu datu iegādē, bet gan to analīzē un padziļinātā izpētē. Reģionālajā sadalījumā aizvien lielāku lomu iegūst gan Āzijas, gan Latīņamerikas tirgi. Savukārt tehnoloģiju un finanšu pakalpojumu sektoru uzņēmumi pievērš aizvien lielāku uzmanību progresīvām pētījumu metodēm.

 

Latvija nav izņēmums, arī mūsu klientu vajadzības, prasības un pieredze ar katru gadu aug. Attiecīgi arī tiek prasīts no mums. Vai mums veicās labi - par to vislabāk liecina mūsu klientu pasūtījumi.

 

Pašreiz mums vēl nav pieejama visa informācija par tirgus un mediju pētījumu nozari Latvijā. Tādēļ aprobežosimies ar TNS Latvia rezultātu izklāstu un rādītāju salīdzināšanu ar iepriekšējo periodu. Jāatzīmē, ka šogad informācija vispirms tiek sniegta Jums un tikai tad tā nonāks Komercreģistram un citām valsts institūcijām.

 

 

TNS Latvia rentabilitāte atšķiras no korporācijas rādītājiem, kā arī skaitļi rakstāmi drīzāk tūkstošos nekā miljonos. Tomēr Latvijas mērogā mums ir diezgan liels īpatsvars savā biznesa sektorā.

 

TNS Latvia 2006.gads ir uzskatāms par biznesa stabilizēšanās gadu. Tika veikti pasākumi, lai nodrošinātu augstākas kvalitātes pakalpojumus visiem esošajiem un potenciālajiem klientiem, kā arī veicinātu klientu ilgtermiņa lojalitāti sabiedrībai. Uzņēmums turpināja veikt investīcijas tās galvenajos resursos – informācijas tehnoloģijās un darbiniekos. Arī turpmāk ir plānots veikt būtiskas investīcijas gan darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, gan programmu nodrošinājumā, gan mūsdienīgā datortehnikā. Kā arī, lai palielinātu Latvijas uzņēmumu izpratni par tirgus pētījumiem, TNS Latvija ir aktīvi iesaistījusies gan uzņēmumu esošo darbinieku, gan jauno kadru izglītošanā. Sadarbojoties gan ar augstskolām, gan ar atsevišķiem pasniedzējiem, gan pašiem lasot lekcijas vairākās Latvijas augstskolās un rīkojot seminārus klientiem, mēs katru gadu ieguldām arvien vairāk resursu sabiedrības izglītošanai un informēšanai par tirgus un mediju pētījumu jomu. Vairāki TNS Latvia vadošie darbinieki ir lasījuši lekcijas lielākajās Latvijas augstskolās, un mēs ceram, ka šī sadarbība veiksmīgi attīstīsies. Tāpat mēs ceram, ka šogad būs pirmie TNS Latvia stipendiāti maģistra un doktora studijās.

 

Papildus būtu jāatzīmē arvien pieaugošā klientu izpratne par kvalitatīvajiem pētījumiem un to kvalitātes kritēriju novērtēšana.

 

Veicot papildus investīcijas informācijas tehnoloģijās mēs vēlamies nodrošināt stabilu uzņēmuma attīstību nākamajos 5 gados un nostiprināt TNS Latvia kā vadošās tirgus un mediju pētījumu aģentūru Latvijā.

 

Sīkāku informāciju par TNS Plc. Darbības rezultātiem jūs varat iegūt internetā http://www.tns-global.com/corporate.

 

Valters Sičevs

TNS Latvia valdes priekšsēdētājs
t 67 096 300
valters.sicevs@tns.lv

 

P.S. Nākamajā Tava Neredzamā Sabiedrotā izlaidumā lasiet par Latvijas tirgus, mediju un sabiedriskās domas pētījumu uzņēmumu tirgus daļām.

 

 


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības