Īsumā par visu


TNS Latvijā
   TNS 2006.gadā


Paralēlā darbība
   Konferences
   TNSab auditorija


Mediju pētījumi
   Jaunumi mediju pētījumos
   Mediju patēriņš
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Globālie zīmoli
   Attīstības iespējas nākotnē


Sociālie pētījumi
   Apmierinātība ar darbu
   Lieldienas


Tehnoloģijas & risinājumi
   FutureView™
   Ko vēlas patērētājs?
   Zīmola sniegums


Jaunie darbinieki
   Jaunie darbinieki


Arhīvs


www.tns.lvJaunie pētnieciskie risinājumi postmodernā mārketinga laikmetā

Vai pārdevējs joprojām zina, ko vēlas patērētājs?
03.2007.
Postmodernā patērētāja uzskati var un mēdz būt pretrunīgi. Šodienas patērētājs ir prasīgs, novērtē autentiskumu un oriģinalitāti, ir lieliski informēts, cinisks individuālists, kurš rīkojas „savā stilā“, zina laika vērtību, ir sociāli atbildīgs, zinātkārs un atbalsta novatoriskas idejas. Mārketinga un reklāmas jomā viņš ir tikpat zinošs kā reklamētājs... Tas nozīmē, ka mārketinga aktivitātēs komunikācija ar patērētāju kļūst integrētāka. Reklāmas tiek veidotas ironiskas, dekonstruētas, rotaļīgas līdz pat “antireklāmai”. Reklāma tagad uzrunā pamatvērtības - miers, vienlīdzība utml. un pilda sabiedriskās lomas. Lai mārketinga risinājumi būtu sekmīgi, ir kļuvis nepietiekami balstīties tikai uz patērētāja demogrāfisko raksturojumu.

 

Ieskats patērētāja groziņā pārtop par izvērstu patērētāja iepirkumu un ieradumu analīzi
Patēriņa pētījumu attīstības rezultātā tirgū ir pieejams jauns, ilustratīvs, gatavs instruments zīmola mārketingam, stratēģiskajai mediju plānošanai un mārketinga komunikācijai dažādos patērētāju segmentos. TNS Atlas™ risinājuma mērķis ir apkopot informāciju par cilvēku iepirkšanās un patēriņa ieradumiem un papildus piedāvāt iespējas analizēt zīmolu, patērētāju un mediju savstarpējo saikni.

 

Indivīda patēriņa uzvedību nosaka viņa vērtības un individuālie morāles priekšstati
Novatoriska pieeja mērķa grupu pētījumos, kas papildus demogrāfiskajam profilam sniedz patērētāja vērtību profilu ir Semiometrija™ . Metodes teorētiskā bāze balstās uz pieņēmumu, ka indivīda patēriņa uzvedību nosaka viņa vērtības un individuālie morāles priekšstati. Savienojot patēriņa pētījumu un vērtību pētījumu rezultātus, tiek iegūts papildus patērētāja profils, kas savukārt paver jaunas iespējas šo postmoderno patērētāju sasniegt. Šī metode palīdz izprast tirgu, piemēram, zīmola vietu attiecībā pret konkurentiem vērtību pozicionējuma plaknē; atrod “labāko pāri” jeb medija un produkta vai zīmola patērētāju kopīgās vērtības. Semiometrija™ izmantojama arī radošās komandas instruēšanai; ieteicama nosaukuma, iepakojuma testiem; piemērojama zīmola pozicionēšanas, atbilstības, izvirzīšanas un maiņas pasākumiem.

 

Daži patērētāji - līderi, pārējie tiem seko
Kā uzzināt, ko tirgū pieprasīs rīt? Pajautājiet to novatoriskam un uz nākotni orientētam  patērētājam. Pētnieciskais risinājums FutureView™ palīdz noteikt un izprast to patērētāju daļu, kuri visvairāk ietekmē tirgus veidošanos un ieskicē patēriņa nākotni, atbalstot jaunās idejas un ietekmējot citus patērētājus. Patērētāji–līderi ir nākotnes veidotāji, un viņu uzvedība, domas, vajadzības, attieksme un sajūtas ir atšķirīga no pārējiem. Izpētot šo, vadošo, patērētāju, tiek gūts ieskats tirgus nākotnē un identificēti nākotnes iespējas un draudi. FutureView™ parasti tiek integrēts kopā ar citiem pētnieciskajiem risinājumiem, kas ir vērsti uz tagadni vai pagātni, lai kopā ar ieskatu esošajā situācijā varētu novērtēt arī nākotnes iespējas - lai apgalvojumu „x % patērētāju šobrīd rīkojas šādi” varētu papildināt ar „nākotnē šādi rīkosies vairāk/mazāk patērētāju”.

 

Plaši pazīstamais amerikāņu domātājs Deivids Hārvijs apgalvo, ka postmodernās domas raksturīgās iezīmes ir fragmentācija, nenoteiktība un absolūta neuzticība jebkādiem vispārīgiem jeb kopsavelkošiem apgalvojumiem. Postmodernisti apstiprina haosu un ar to sadzīvo, uzskatot, ka jebkura sistēma ir īslaicīga un katram cilvēkam atšķirīga. Jaunās pētniecības metodes un to sinerģija ir šodienā balstīts uz nākotni vērsts veids kā mārketinga haosa apstākļos analizēt un sasniegt jauno patērētāju vēl precīzāk un efektīvāk.

 

Brigita Zašne

TNS Latvia projektu vadītāja
t 67 096 300
e brigita.zasne@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības