Īsumā par visu


TNS Latvijā
   TNS 2006.gadā


Paralēlā darbība
   Konferences
   TNSab auditorija


Mediju pētījumi
   Jaunumi mediju pētījumos
   Mediju patēriņš
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Globālie zīmoli
   Attīstības iespējas nākotnē


Sociālie pētījumi
   Apmierinātība ar darbu
   Lieldienas


Tehnoloģijas & risinājumi
   FutureView™
   Ko vēlas patērētājs?
   Zīmola sniegums


Jaunie darbinieki
   Jaunie darbinieki


Arhīvs


www.tns.lvFutureView™ - zināšanas par nākotnes patērētājiem

03.2007. Zīmola īpašniekam, lai sekmīgi izstrādātu un attīstītu produktu, ir jābūt spējīgam prognozēt nākotnē valdošās tendences. Zināšanas par nākotnes pircēju un to, par ko viņš izdos naudu, ir kā zelta putekļi – ja tos redzi, vari būt pirmais. Tāpēc aizvien biežāk klienti izsaka vēlmi pēc pētījumiem, kas ne tikai pastāsta par pašreizējo situāciju, bet dod ieskatu arī nākotnē. Klienti vēlas identificēt un saprast galveno produkta patērētāju vēlmes, jo, kā zināms, šie patērētāji virza tirgu. Tai pašā laikā, pētījuma rezultātiem ir jābūt vienkārši atspoguļotiem, lai tos būtu viegli saprast un pielietot.

 

Kopš 2007. gada TNS Latvia piedāvā iekļaut pētījumos jaunu metodoloģiju -FutureView™, kas atbild uz iepriekš minētajiem uzstādījumiem. FutureView™ nodrošina iespēju apzināt un saprast jaunos patērētājus, kuru viedoklis veidos preces nākotni tirgū, to vēlmes. Šos patērētājus var definēt kā nākotnes virzītājus. Ar šo metodi mēra faktorus, kas nosaka, kā iesaistīt šādus patērētājus, un kas tādējādi mārketinga speciālistiem ļauj veidot zīmola ideju tādu, lai ar to var produktu vai pakalpojumu veiksmīgi ieviest masu tirgū.

 

Nākotnes virzītājus, saskaņā ar TNS FutureView™ modeli, raksturo septiņi pamata faktori:

■ Viņi augstu vērtē savu patēriņa un pieredzes autentiskumu un oriģinalitāti;
■ Viņi ir labi informēti un ļoti pamatīgi ieinteresēti zīmolos, precēs un pakalpojumos, kurus tie patērē;
■ Viņi ir individuālisti – visu dara tā, kā viņiem patīk, un arvien vairāk pieprasa, lai uzņēmumi viņu vēlmēm izdabātu;
■ Viņiem ir maz laika un tādēļ tiek augstu vērtēta iespēja to ietaupīt;
■ Viņi ir sociāli atbildīgi un preces vai zīmola izvēles procesā pauž savus ētiskos uzskatus;
■ Viņi ir zinātkāri, atvērti un labi uztver jaunas idejas;
■ Viņi atbalsta jaunas idejas, kad tās izplatās pasaulē, stāsta par tām citiem.

 

FutureView™ meklē patērētājus, kuri darbojas kā zīmola sūtņi – ātri apgūst jaunu, tirgū ienākušu zīmolu, paliek tam lojāli un palīdz veicināt preces noietu starp tā saucamajiem parastajiem patērētājiem.

 

FutureView™ modelis ir balstīts uz 20 apgalvojumiem, kurus cilvēki novērtē, lai aprakstītu savu attieksmi un uzvedību. Apgalvojumi ir izstrādāti un testēti vairāku gadu garumā vairākās pasaules valstīs. Ir izstrādāts gan vispārējs modelis, ko var piemērot „kopējai pasaulei”, gan arī modeļi, kas ir pielāgoti konkrētai produktu kategorijai. Šī metode ir piemērota izmantošanai gan kvantitatīvajos, gan kvalitatīvajos pētījumos. Kvantitatīvajos pētījumos tā visbiežāk tiek pielietota, to kombinējot kopā ar citām pētnieciskajām metodēm.  Kvalitatīvajos pētījumos FutureView™ metodoloģiju pielieto nākotnes veidotāju rekrutācijai gadījumos, kad pētījuma uzstādījums ir ģenerēt idejas vai novērtēt kādu konceptu.

 

FutureView™ nav domāta nākotnes paredzēšanai. Tomēr tā var norādīt uz preces vai zīmola nākotnes iespējām piekļūt patērētājiem, kuri ietekmē tā panākumus. Kā arī  izmantot savas zināšanas par to, kādas, pirmām kārtām, ir šo nākotnes veidotāju prasības šādas preces izveidei. Zīmola turētājiem vissvarīgākā ir nepieciešamība iesaistīt zīmola nākotnes veidotājus un nodrošināt, lai viņi par Jūsu preci teiktu tieši to, ko Jūs vēlaties. Vienkāršojot var teikt, ka metodes uzdevums ir – atrast jaunus klientus, kuri var veidot Jūsu zīmola nākotni, lai Jūs varētu ar šo nākotni lepoties. Kā zīmola īpašnieki Jūs noteikti gribēsiet iegūt nākotnes virzītājus savā pusē! Ir pēdējais laiks sākt viņus izpētīt!

 

Nākotnes virzītāji ir dzinējspēks zīmolu izaugsmei
Zīmējums nolasāms tā: jo augstāks ir nākotnes iespēju indekss, jo lielāka ir bijusi zīmola izaugsme.


Avots: kombinēti rezultāti no dažādiem pētījumiem, kur tika pielietota FutureView™ metodoloģija.


Jolanta Krišāne

TNS Latvia projektu vadītāja
t 67 096 300
e jolanta.krisane@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības