Īsumā par visu


TNS Latvijā
   TNS 2006.gadā


Paralēlā darbība
   Konferences
   TNSab auditorija


Mediju pētījumi
   Jaunumi mediju pētījumos
   Mediju patēriņš
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Globālie zīmoli
   Attīstības iespējas nākotnē


Sociālie pētījumi
   Apmierinātība ar darbu
   Lieldienas


Tehnoloģijas & risinājumi
   FutureView™
   Ko vēlas patērētājs?
   Zīmola sniegums


Jaunie darbinieki
   Jaunie darbinieki


Arhīvs


www.tns.lvDažādu produktu kategoriju nākotnes attīstības iespējas Latvijā.

03.2007. Aizvien biežāk izskan interese par pētījumiem, kuri sniedz ieskatu ne tikai zīmolu pašreizējā situācijā, bet arī nākotnes iespējās, jo, lai sekmīgi attīstītu produktu, ir jāspēj prognozēt nākotnē valdošās tendences.

Sākot ar 2007. janvāri TNS Latvia piedāvā pētījumos iekļaut  jaunu metodoloģiju FutureView™, kas palīdz ielūkoties nākotnē, atpazīt un saprast jaunos, vadošos patērētājus- preču, zīmolu nākotnes virzītājus tirgū. Detalizētāk par pašu metodoloģiju skatīt .

Piedāvājam ielūkoties 2007. gada februārī veiktās regulārās Latvijas iedzīvotāju  aptaujas rezultātos, kur līdztekus dažnedažādiem jautājumiem tika iekļauti 20 FutureView™ izteikumi, ar kuru palīdzību aptaujātie respondenti tika sadalīti dažādās patērētāju kategorijās: tie, kuri virza zīmolus, preces tirgū un tie, kuri seko.

Mūsu mērķis bija saprast noteiktu preču kategoriju nākotnes izaugsmes iespēju potenciālu Latvijā. Nosaucot respondentiem dažādu preču kategorijas un pajautājot, kuras no tām, viņi noteikti vēlētos izmēģināt, un saprotot preču, zīmolu nākotnes virzītāju tirgū vēlmes, izdevās noskaidrot, kurām no pētījumā iekļautajām pārtikas un nepārtikas preču grupām ir lielākas nākotnes izaugsmes iespējas Latvijas tirgū.

Runājot par pārtikas precēm, izrādās, ka nākotnē Latvijā vislielākas izaugsmes iespējas ir tādām preču grupām kā veselīga pārtika, augļu sulas, šokolāde, un minerālūdens pudelēs (Nākotnes iespēju indekss > 100). Savukārt mazākas iespējas ir tādiem produktiem kā alus, pusfabrikāti un maize (Nākotnes iespēju indekss <100).Aplūkojot izaugsmes iespējas  ilglietojamo nepārtikas preču grupās, augstākas nekā vidēji tās ir datoru un mobilo telefonu kategorijām (nākotnes iespējuindekss>100).FutureView™ metodoloģija dod iespēju sīkāk izpētīt nākotnes attīstības potenciālu dažādiem produktiem, dažādiem zīmoliem dažādās nozarēs, segmentos un mērķa grupās.  

Par aptauju

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica 2007.gada februārī, aptaujājot 502 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Jolanta Krišāne

TNS Latvia projektu vadītāja
t 67 096 300
e jolanta.krisane@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības