Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju petijumi 2006. gadā


Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmu līderi
   TV un radio attīstība


Mārketinga pētījumi
   Reklāma lielveikalos


Sociālie pētījumi
   Dzīvošana Latvijā
   Eirobarametrs


Tehnoloģijas & risinājumi
   TNS Atlas™
   Klientu apkalpošanas indekss
   TNS Metrix™
   Patērētāju TRI*M™


Karjeras attīstība
   Karjeras attīstība


Arhīvs


www.tns.lvTNS Atlas™ - jauna karte ceļā pie patērētāja

12.2006. Pēc rūpīga izstrādes procesa šā gada otrajā pusē jau 2007. gada sākumā TNS Latvia plāno pilnveidot un attīstīt šobrīd regulāri veikto patēriņa pētījumu Mērķa Grupu Indekss, piedāvājot saviem klientiem jaunu patēriņa pētījuma paaudzi TNS Atlas™.

 

Kas saglabāsies? Kas būs labāks?

 

Abu pētījumu pamatmērķis ir līdzīgs - apkopot informāciju par cilvēku iepirkšanās un patēriņa paradumiem, tomēr TNS Atlas™  piedāvā plašākas iespējas analizēt zīmolu, patērētāju un mediju savstarpējās saiknes, tātad ir kā instruments zīmola mārketingam, stratēģiskajai mediju plānošanai un mārketinga komunikācijai dažādos patērētāju segmentos.

 

Līdzīgi kā Mērķa Grupu Indekss, arī TNS Atlas™rezultāti ir analizējami kopā ar Nacionālā Mediju Pētījuma: Prese rezultātiem, paturot prātā, ka jaunais patēriņa pētījuma modelis nodrošina mediju plānošanu zīmolu līmenī. Pētījuma rezultāti būs pieejami mediju plānošanas programmatūrā Galileo datu bāzes formātā.

 

Kā būtiskākā jaunā pētījuma atšķirība jāmin iespēja analizēt gan plaša patēriņa preču un pakalpojumu lietošanas biežumu, gan dažādu konkrētās produktu kategorijas 10 - 20 spēcīgāko zīmolu kopējo atpazīstamību, lietošanu, attieksmi pret zīmolu, kā arī zīmola pirkšanas paradumus.

 

Trīs daļas, trīs vaļi

 

Atkarībā no produkta lietošanas biežuma TNS Atlas™ anketas pamatjautājumi grupēti 3 daļās:

 Plaša patēriņa preces (FMCG) - pārtikas preces, ikdienas patēriņa preces, personiskās higiēnas preces, kosmētika, bezrecepšu medikamenti, sadzīves ķīmija,      kaķu/suņu barība u.c;

 Ilgstošas lietošanas preces un pakalpojumi - automašīnas, sadzīves elektronika, mobilie telefoni, bankas, apdrošināšana u.c.;

 Mazumtirdzniecība - veikali, lielveikali, apģērbu, mēbeļu veikali u.c.

 

TNS Atlas™ rezultāti tiek piedāvāti Galileo datu bāzes formātā, kur iepriekš minēto produktu grupu zīmolu analizēšanai ir izstrādāti gatavi moduļi jeb grafiki, kuri veido dažādus patērētāju segmentus:

 

 Plaša patēriņa preču tirgus karte. Patērētāji sadalās piecos segmentos atkarībā no to pieredzes, kas saistīta ar attiecīgā zīmola atpazīstamību, lietošanu, attieksmi pret zīmolu un tā iegādi.

 

 

 Ilgstošas lietošanas preču un pakalpojumu tirgus karte - balstīta uz zīmola atpazīstamību, slēpto potenciālo (potenciālajiem patērētājiem), patērētāja personīgo viedokli un izdarīto izvēli attiecībā pret zīmolu.

 

 

 Mazumtirdzniecības karte. Patērētāji tiek sadalīti sešos segmentos atkarībā no to pieredzes, kas saistīta ar attiecīgā zīmola (veikala, lielveikala, apģērbu veikala u.c.) atpazīstamību, zīmola lietošanu un relatīvu apmeklēšanas biežumu.

 

 

Papildus iespējas

 

Pētījumā TNS Atlas™ iespējams iekļaut arī vairākus papildus moduļus, kuri vērsti kā uz starpmediju plānošanas iespējām, tā arī uz dziļāku izpratni par patērētāju:

 

 Starpmediju plānošana;

 Mediju patēriņš dienas garumā;

 Semiometrija (vērtību pētījums);

 Pircēju tipoloģija;

 Dzīvesveids;

 Viedokļa veidotājs.

 

Jaunais patēriņa pētījuma modelis tiek ieviests vienlaicīgi visās Baltijas valstīs, tādējādi arī turpmāk Baltijas tīkla ietvaros tiks nodrošināta iespēja salīdzināt datus par visu Baltijas valstu iedzīvotāju patēriņu.

 

TNS Atlas™  - "pastāvēs, kas pārvērtīsies"!

 

Signe Hokonena
TNS Latvia projektu vadītāja
t 7096300
e signe.hokonena@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības