Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju petijumi 2006. gadā


Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmu līderi
   TV un radio attīstība


Mārketinga pētījumi
   Reklāma lielveikalos


Sociālie pētījumi
   Dzīvošana Latvijā
   Eirobarametrs


Tehnoloģijas & risinājumi
   TNS Atlas™
   Klientu apkalpošanas indekss
   TNS Metrix™
   Patērētāju TRI*M™


Karjeras attīstība
   Karjeras attīstība


Arhīvs


www.tns.lvLielveikalu apmeklētāji pamana reklāmu monitorus

12.2006. Gandrīz ¾ Rīgas lielveikalu un tirdzniecības centru apmeklētāju (72 % jeb ~420.000) ir ievērojuši tajos izvietotos reklāmu monitorus, liecina reklāmas aģentūras Market Media sadarbībā ar TNS Latvia 2006. gada rudenī veiktā Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju – lielveikalu apmeklētāju – aptauja.

 

Rīdzinieki aktīvi apmeklē lielveikalus

 

Saskaņā ar pētījumā iegūtajiem rezultātiem, nedaudz vairāk kā ¾ no Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem 15-64 gadu vecumā (76 % jeb ~580.000) laika periodā no 2006. gada augusta līdz novembrim ir apmeklējuši kādu no pētījumā aptvertajiem astoņiem Rīgas lielveikaliem vai tirdzniecības centriem (to skaitā t/p Alfa, Domina, Mols u.c.), kuros ir izvietoti Market Media reklāmu monitori.

 

Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem ir raksturīgi apmeklēt vairākus lielveikalus, proti, apmēram 6 no 10 iedzīvotājiem ir apmeklējuši vismaz 2 no pētījumā aptvertajiem 8 lielveikaliem vai tirdzniecības centriem.

 

Lielākā daļa lielveikalu apmeklētāju pamana reklāmu monitorus

 

Gandrīz ¾ pētīto lielveikalu un tirdzniecības centru apmeklētāju (72 % jeb ~420.000) ir ievērojuši tajos izvietotos reklāmu monitorus. Visbiežāk monitori ir ievēroti t/p Alfa , kur tos pamanījuši 56 % jeb ~240.000 monitorus ievērojušo lielveikalu apmeklētāju. Nākamie salīdzinoši augstākie reklāmu monitoru pamanāmības rādītāji ir tirdzniecības centros Mols un Domina izvietotajiem reklāmu monitoriem (attiecīgi 48 % jeb ~200.000 monitorus ievērojušo lielveikalu apmeklētāju tos pamanījuši Molā un 44 % jeb ~180.000 – Dominā ).

 

Reklāmas monitoru ievērošana Rīgas lielveikalos, tirdzniecības centros

 

                                                 

 

Reklāmas monitorus ievērojušo lielveikalu apmeklētāju profils ir šāds:

 Nedaudz vairāk kā puse no tiem ir vīrieši (52 %), mazāk kā puse – sievietes (48 %);

 Tāpat nedaudz vairāk kā puse ir 15-34 gadu vecumā (55 %);

 Lielākā daļa ir latviski runājošie (58 %), nedaudz mazāka daļa – citā valodā runājošie (42 %);

 2/5 reklāmu monitorus ievērojušo ir augsts ienākumi līmenis (41 % tie pārsniedz 150 latus uz cilvēku ģimenē);

 Gandrīz ¾ ir Rīgas iedzīvotāji (73 %);

 Aptuveni 2/3 no reklāmas ievērojušajiem pēdējo 3 mēnešu laikā ir apmeklējuši t/p Alfa vai Domina (60 %-66 %).

 

Detalizēta pētījuma atskaite būs pieejama reklāmas aģentūrā Market Media 2007.gada janvārī.

 

Par aptauju
Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica no 2006.gada 19.oktobra līdz 14.novembrim, aptaujājot 395 Rīgas un Pierīgas iedzīvotājus 15-64 gadu vecumā. Izlase ir reprezentatīva Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju 15-64 gadu vecumā ģenerālajam kopumam, kas ir ~764.000 iedzīvotāji.

 

Ilva Pudule
TNS Latvia projektu direktore
t 7096300
e ilva.pudule@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības