Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju petijumi 2006. gadā


Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmu līderi
   TV un radio attīstība


Mārketinga pētījumi
   Reklāma lielveikalos


Sociālie pētījumi
   Dzīvošana Latvijā
   Eirobarametrs


Tehnoloģijas & risinājumi
   TNS Atlas™
   Klientu apkalpošanas indekss
   TNS Metrix™
   Patērētāju TRI*M™


Karjeras attīstība
   Karjeras attīstība


Arhīvs


www.tns.lvPatērētāju pētījumi – Patērētāju TRI*M™

12.2006. 2006.gada gada oktobrī Atēnās notika ikgadējā TNS Universitāte, kurā vairāk kā 180 TNS darbinieki no aptuveni 30 Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm pieredzējušu pasniedzēju vadībā nedēļas garumā apguva jaunākos TNS biznesa risinājumus tirgus pētījumu veikšanā.

 

Viens no interesantākajiem un salīdzinoši jauniem biznesa risinājumiem, ar ko TNS Universitātes dalībnieki tika iepazīstināti, ir Patērētāju TRI*M™. Patērētāju TRI*M™ papildina jau tirgū piedāvātos biznesa risinājumus - TRI*M™ Darbinieku piesaistība, TRI*M™ Korporatīvā reputācija un TR*M™ Klientu noturēšana.

 

Patērētāju TRI*M™ nosaka patērētāju pieredzes galvenos dzinējspēkus un sniedz pamatotus ieteikumus veiksmīgam produktu menedžmentam.

 

Ja produkta palaišana tirgū nenorit tik sekmīgi, kā plānots, vai kāds no produktiem sācis zaudēt savas pozīcijas, bieži vien ir grūti saprast, kā rīkoties.

 

Patērētāju TRI*M™ ir īpaši izstrādāts biznesa risinājums, kas pielietojams galvenokārt situācijās, kad produkta atkārtotai iegādei ir izšķiroša nozīme :
 Jaunu produktu palaišana tirgū;
 Neveiksmīgi produkta pārdošanas rezultāti.

 

Pēc produkta izmēģināšanas cilvēki nolemj to iegādāties atkārtoti, galvenokārt pamatojoties uz savu pieredzi. Patērētāja pieredzei var būt pat svarīgāka loma kā produkta tēlam un vērtībām, nosakot atkārtotas iegādes iespējamību.

 

Tādēļ, ja nepieciešams uzzināt, kas no patērēja pieredzes kavē konkrētā produkta atkārtotu iegādi, iegādes biežumu un ko varētu darīt, lai to labotu, Patērētāju TRI*M™ sniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem :

 Kas ir patērētāja pieredzes galvenie dzinējspēki un cik veiksmīgs ir konkrētais produkts un produktu sortiments attiecībā uz šiem faktoriem?
 Kā veicas konkurējošiem produktiem un kādas pazīmes atšķir konkrēto produktu tirgū no citiem produktiem?
 Kurām darbībām jābūt prioritārām, lai uzlabotu patērētāju pieredzi un tādējādi veicinātu atkārtotu pirkumu?

 

Uzlabojot patērētāja pieredzi tiek sekmēts atkārtots pirkums un iegādes biežuma palielināšanās, tādējādi arī konkrētā produkta tirgus daļas palielināšanās. Ar Patērētāju TRI*M™ palīdzību ir iespējams :
 Pārbaudīt un analizēt patērētāju pieredzi ar jauniem vai neveiksmīgiem produktiem;
 Analizēt zemu atkārtotu pirkumu, iegādes biežuma iemeslus;
 Analizēt konkrētā produkta stiprās un vājās puses un to saistību ar patērētāju pieredzi;
 Salīdzināt konkrētā produkta stiprās un vājās puses ar atbilstošu konkurējošo produktu stiprajām un vājajām pusēm;
 Iegūt darbības un taktiskās rīcības prioritāšu plānu;
 Noteikt veidus, kā konkrēto produktu padarīt atšķirīgu.

 

Patērētāju TRI*M™ rezultātu analīze

 

TRI*M™ Indekss – skaitlī izteikts rādītājs, kas atspoguļo patērētāju pieredzi ar konkrēto produktu un tā konkurentiem. Produktu menedžmentā to var izmantot kā galveno patērētāju pieredzes veiksmīguma rādītāju. Turklāt ar tā palīdzību iespējams veikt salīdzinošu novērtējumu, piemēram, situācijas izmaiņas dažādos laika posmos, pēc dažādām ar pārdošanas veicināšanu saistītām aktivitātēm un salīdzinot ar konkurējošiem produktiem.

 

TRI*M™ Faktori – sniedz pamatotus padomus produkta menedžmentā, atklājot stiprās un vājās puses un to ietekmi uz patērētāja pieredzi. Tiek veikts produkta novērtējums visos produkta un tā sortimenta aspektos, parādot, kur produkta īpašniekam ir jāpiestrādā, lai uzlabotu produkta veiksmi, patērētāju pieredzi un nosakot potenciālās iespējas.

 

Ar tā palīdzību novērtēt produktu iepakojumu, cenu, izplatību un pieejamību, lietošanas iemeslus un servisu, konstatējot :
 Motivētāji – patērētāju pieredzes galvenos virzītājus;
 Slēptās iespējas – atšķirību un nākotnes priekšrocību veidošana attiecībā uz konkurentiem;
 „Higiēnas” faktorus – obligātie faktori katram produktam no patērētāju skatu punkta;
 Iespējas/ Ekonomētājus – resursu vai investīciju lieka izšķērdēšana;

 

Kvalitātes elementi (piemērs):

 

Produkts:
A1 GARŠA
A2 AROMĀTS
A3 PRODUKTA VEIDU DAUDZVEIDĪBA
A4 IEPAKOJUMA IZMĒRU PIEDĀVĀJUMS
A5 IEPAKOJUMA PRAKTISKUMS

 

Cena:
B1 CENAS ATBILSTĪBA PRODUKTA VĒTRTĪBAI
B2 TIRDZNIECĪBAS IZCENOJUMS VEIKALOS
B3 IZDEVĪGA CENA LIELAJAM IEPAKOJUMAM

 

Vieta/ Pieejamība:
C1 PIEEJAMĪBA VEIKALĀ, KUR ES PARASTI IEPĒRKOS
C2 IZVIETOJUMA ĒRTUMS VEIKALĀ
C3 VISU GARŠAS VARIANTU PIEEJAMĪBA

 

Veicināšana/ komunikācija:
D1 LABI ZINĀMS PRODUKTS
D2 KVALITĀTES SERTIFIKĀTS
D3 PRODUKTA LIETOTĀJIEM SNIEGTAIS SERVISS
D4 LABI ZINĀMS RAŽOTĀJS
D5 JAUTRA UN INTERESANTA MĀJAS LAPA

 

Lietošanas situācijas:
E1 ĪPAŠIEM GADĪJUMIEM
E2 VAR LIETOT PIRMS PUSDIENĀM
E3 VAR PIEDĀVĀT CIEMIŅIEM

 

TRI*M™ konkurētspējas analīzeļauj produkta īpašniekiem izstrādāt produkta stratēģiju, labāk izprotot atšķirīgos elementus plaša patēriņa preču tirgū. Konkrētā produkta stipro un vājo pušu salīdzināšana ar konkurējošiem produktiem palīdz koncentrēties uz produkta atšķirīgajiem pārdošanas aspektiem un stiprajām pusēm. Konkurētspējas analīze palīdz noskaidrot, vai vājās puses ir bīstamas vai nē, un kā konkrēto produktu padarīt atšķirīgu tirgū.

 

 

Ceram, ka arī jaunais Patērētāju TRI*M™ līdzīgi kā pārējie Latvijā jau izmantotie TRI*M biznesa risinājumi šķitīs klientiem interesants un pielietojams problēmu identificēšanā un novēršanā.

 

Signe Kaņējeva
TNS Latvia projektu vadītāja
t 7096300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības