Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju petijumi 2006. gadā


Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmu līderi
   TV un radio attīstība


Mārketinga pētījumi
   Reklāma lielveikalos


Sociālie pētījumi
   Dzīvošana Latvijā
   Eirobarametrs


Tehnoloģijas & risinājumi
   TNS Atlas™
   Klientu apkalpošanas indekss
   TNS Metrix™
   Patērētāju TRI*M™


Karjeras attīstība
   Karjeras attīstība


Arhīvs


www.tns.lv24 % Latvijas pilsoņu iepriekšējā gadā ir iepirkušies kādā citā Eiropas Savienības valstī

12.2006. Gandrīz ceturtā daļa Latvijas pilsoņu (24 %) 2005.gadā ir iepirkušies ārpus Latvijas kādā citā Eiropas Savienības valstī – devušies uz kādu Eiropas Savienības valsti iepirkšanās braucienā, iepirkušies kāda ceļojuma vai darījuma brauciena laikā vai iegādājušies kādu preci vai pakalpojumu ārpus Latvijas caur internetu, pa telefonu vai pa pastu. Šādus datus uzrāda Eurobarometra pētījums, ko 2006.gada februārī Eiropas Komisija veica sadarbībā ar TNS Opinion. Latvijā šo pētījumu veica TNS Latvia.

 

Latvijas un Igaunijas pilsoņi iepērkas kādā citā Eiropas Savienības valstī salīdzinoši biežāk nekā Lietuvas pilsoņi – aptuveni ceturtā daļa šo valstu pilsoņu, kas atbilst vidējam rādītājam Eiropas Savienībā. Biežāk ārpus savas valsts iepērkas Luksemburgas (67 %), Austrijas (56 %), Dānijas (54 %) un Zviedrijas iedzīvotāji (54 %). Savukārt dienvidu valstīs – Grieķijā, Portugālē un Spānijā - iepirkšanās ārpus savas valsts robežām ir mazāk populāra – tikai no 7 % līdz 11 % šo valstu iedzīvotāju 2005.gadā ir iepirkušies kādā citā Eiropas Savienības valstī.

 

Iepirkšanās ārpus valsts robežām

 

 

Lai novērtētu kopējo eiropiešu iepirkšanās apjomu ārpus savas valsts robežas, pētījuma laikā tika noskaidrots, cik lielu naudas summu tie ir iztērējuši kādā citā Eiropas Savienības valstī, iegādājoties kādu preci vai pakalpojumu. Vairāk nekā puse eiropiešu (56 %), kuri 2005.gadā ir iepirkušies kādā citā Eiropas valstī, iztērējuši šajās valstīs vairāk nekā 100 eiro. Visbiežāk eiropiešu izdevumi citās Eiropas Savienības valstīs ir bijuši no 100 līdz 499 eiro – 44 % eiropiešu. Tomēr gandrīz trešā daļa eiropiešu (28 %), kuri pagājušā gada laikā ir iepirkušies kādā citā Eiropas valstī, ir iztērējuši  mazāk nekā 100 eiro.

 

Latvijas pilsoņi, iepērkoties kādā citā Eiropas valstī, parasti netērē vairāk kā 500 eiro. Visbiežāk Latvijas pilsoņu tēriņi preču un pakalpojumu iegādei ārpus Latvijas nepārsniedz 100 EUR (42 % Latvijas pilsoņu, kuri iepriekšējā gadā ir iepirkušies kādā citā Eiropas Savienības valstī).

 

Kopējie tēriņi par preču un pakalpojumu iegādi citās Eiropas Savienības valstīs

 

 

Eiropieši, t.sk. arī Latvijas pilsoņi, visbiežāk iepērkas citās Eiropas Savienības valstīs kāda ceļojuma vai darījuma brauciena laikā. Eiropā ceļojuma laikā iepriekšējā gadā iepirkušies vidēji 19 % eiropiešu. Baltijas valstu iedzīvotāju vidū ceļojuma laikā biežāk iepērkas Igaunijas pilsoņi (16 %), kamēr tikai 13 % Latvijas pilsoņu pagājušajā gadā ir iepirkušies kādā citā Eiropas Savienības valstī sava ceļojuma laikā.

 

Iepirkšanās citās ES valstīs ceļojuma laikā

 

 

Pavisam neliela daļa Latvijas pilsoņu (4 %) 2005.gada laikā ir devušies kādā iepirkšanās braucienā uz Eiropas Savienības valstīm. Jāatzīmē, ka arī Eiropā kopumā šādu braucienu izmantošana iepirkšanās mērķiem ir maz izplatīta – vidēji tikai viens no desmit eiropiešiem pagājušajā gadā ir izmantojis šādas iespējas.

 

Iepirkšanās Eiropas Savienībā iepirkšanās brauciena ietvaros

 

 

Par aptauju
Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica no 2006.gada 24.februāra līdz 20.martam, aptaujājot 1016 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā. Aptaujas dati salīdzināti ar pārējiem saskaņotajiem Eurobarometra pētījumiem, kas tika veikti citās Eiropas Savienības valstīs tajā paša laikā.

 

Inta Priedola
TNS Latvia projektu vadītāja
t 7096300
e inta.priedola@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības