Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Mediju petijumi 2006. gadā


Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmu līderi
   TV un radio attīstība


Mārketinga pētījumi
   Reklāma lielveikalos


Sociālie pētījumi
   Dzīvošana Latvijā
   Eirobarametrs


Tehnoloģijas & risinājumi
   TNS Atlas™
   Klientu apkalpošanas indekss
   TNS Metrix™
   Patērētāju TRI*M™


Karjeras attīstība
   Karjeras attīstība


Arhīvs


www.tns.lvCāļus skaita... uz Ziemassvētkiem
jeb ko labu esam sadarījuši TNS Latvia mediju pētījumu projektu attīstībā 2006. gadā

12.2006. Tuvojoties gada noslēgumam, jau tradicionāli pārskatām savu saimniecību, lai saprastu, kāds būs šā gada t.s. „sausais atlikums”, kā arī kādus attīstības soļus esam paredzējuši tālākajam periodam mediju pētījumu projektu attīstīšanā. 2006. gada laikā esam ieviesuši vairākus jauninājumus, t.sk. pilnveidojām programmnodrošinājumus, attīstījām tehnoloģiskos risinājumus un turpinājām ieviest jaunus pētījumu projektus.

 

Jūsu vērtējumam nododu pārskatu par paveikto un plānoto.

 

PROGRAMMATŪRA

 

Programmnodrošinājums darbam starpmediju vidē
  Sadarbībā ar programmnodrošinājuma ražotāju Ulter Systems Inc. šobrīd veicam multimediju plānošanas rīka Zodiac testus , un saviem klientiem šo jaunās paaudzes instrumentu plānojam piedāvāt jau 2007. gada laikā. Līdz ar tā ieviešanu turpmāk būs iespējams vienā kopējā plānošanas vidē strādāt ar mūsu jau esošajās programmatūrās Galileo, SuperNova, TV Planet veidotajiem mediju plāniem, tādējādi padarot multimediju plānošanu maksimāli ērtu un efektīvu.

 

MEDIJU AUDITORIJU PĒTĪJUMI

 

TV pētījums
   Paplašināts TV Metru pētījuma panelis – papildus jau 2005. gadā iegādātajiem 100 TV Metriem, esam iegādājušies vēl 20 jaunākās paaudzes Mitronmeter TV Metrus, tādējādi nodrošinot panelī stabilu 400 TV Metru darbību vairāk nekā 310 mājsaimniecībās visā Latvijā.

   Ņemot vērā gan TV tirgus attīstību, gan mūsu klientu komentārus un ieteikumus, gan arī kopējās šādu pētījumu attīstības tendences pasaulē, šā gada nogalē mūsu speciālisti izvērtē nepieciešamību un iespējas jau 2007. gadā turpināt TV Metru pētījuma paneļa paplašināšanu par vēl 25 %.

   Attīstoties digitālās televīzijas pārklājumam Latvijā, TNS Latvia ir uzsācis arī digitālā TV signāla auditorijas mērījumus . Tāpēc esam investējuši papildus speciāla aprīkojuma iegādē, un uzstādījuši jau 26 Frame Grabber , kas nodrošina iespēju nomērīt digitālo TV kanālu auditoriju.

   Līdz 2006. gada beigām plānojam nodrošināt TV auditoriju pētījuma datu piegādi klientiem sistēmā myTNS , kas radīs papildus ērtības mediju pētījuma datu komplektu lietotājiem.

   Esam ieviesuši vairākus jauninājumus TV auditorijas datu analīzes programmnodrošinājumā PaloMARS , tādējādi veicinot programmas ātrdarbību, kā arī attīstību un piemērotību mūsu klientu vajadzībām.

 

Nacionālais mediju pētījums – prese
   Kopš 2006. gada Pavasara perioda esam palielinājuši Nacionālā mediju pētījuma izlasi , gadā aptaujājot vismaz 12 000 respondentu. Šis jauninājums nodrošina plašākas iespējas detalizētāk analizēt vairāk preses izdevumu šaurākās mērķa grupās.

   Klientu ērtībām un sadarbības optimizēšanai esam ieviesuši jaunu elektronisku datu apstrādes sistēmu , kurā tiek apkopota informācija par jaunajiem preses izdevumiem - http://data.tns.lv/media_logos/

 

Nacionālais mediju pētījums – radio 
   Līdz 2006. gada beigām plānojam klientus nodrošināt ar radio auditorijas analīzes un plānošanas programmas jauni SuperNova 4.0 . versiju.

   Mūsu speciālisti ir piedalījušies jauna radio auditorijas pētījumu instrumenta Portable People Meter ieviešanā un testu rezultātu izvērtēšanā Norvēģijā un Beļģijā , un 2007. gada pirmajā pusē mēs plānojam mūsu klientiem prezentēt šīs pētījumu metodes ieviešanas iespējas Latvijā.

 

Nacionālais mediju pētījums – Internets
  
Esam ieviesuši un nodevuši klientu izvērtēšanai jaunu Interneta lapu mērījumu sistēmu TNS Metrix™ , un pirmie šī mērījuma dati tika publicēti 31. oktobrī. Vēl arvien katram mūsu klientam piedāvājam iespēju TNS Metrix™ notestēt savā Interneta lapā.

 

Nacionālais mediju pētījums – patēriņa pētījums MGI
  
2006. gada vasarā sadarbībā ar klientiem veicām apjomīgu Mērķa grupu indeksa pētījuma anketas modernizēšanu . Anketa tika papildināta ar jauniem, tirgū nozīmīgiem jautājumiem (t.sk., „iepirkšanās tirdzniecības centros” „mobilā telefona pieslēguma veids”, „ēdiena piegādes pakalpojumu izmantošana”), un tādējādi šobrīd piedāvātie pētījuma rezultāti klientiem dod plašākas iespējas analizēt Latvijas iedzīvotāju patēriņu un tā ieradumus.

   2007. gada pirmajā pusē plānojam turpināt šī pētījuma attīstīšanu, saviem klientiem piedāvājot jaunākās paaudzes MGI pētījumu TNS Atlas™  . Jaunā metode sniegs būtiski plašākas iespējas produktu un to zīmolu patēriņa ieradumu analīzei. Ar šo pētījumu metodi iepazīstinām mūsu klientus jau šā gada nogalē.

 

Nacionālais mediju pētījums – kopumā

   Esam veikuši projektu iekšējo procesu optimizāciju un pārstrukturizāciju, lai saglabātu esošo pētījumu (preses, radio un interneta auditorijas pētījumi, MGI) cenas pie palielinātā izlases apjoma.

   Notiek darbs pie datu analīzes rīku Galileo un SuperNova iespēju paplašināšanas – gan jaunas tehniskas iespējas, gan arī papildus informācijas iekļaušanas – preses izdevumu reklāmas cenas, formāti utt. Jaunas izdevumu klasifikācijas iespējas utt.

   Preses, radio, Interneta auditoriju pētījumu un patēriņa pētījuma (MGI) dati kopš šā gada klientu ērtībām ir pieejami datu piegādes sistēmā myTNS . Šī sistēma nodrošina iespēju gan ērtā veidā saņemt paziņojumus par jauniem datiem, gan arī nepieciešamības gadījumā piekļūt iepriekšējiem pētījumiem. Līdz 2006. gada beigām plānots nodrošināt arī TV auditoriju pētījuma datu pieejamību myTNS sistēmā.

 

MEDIJU MONITORINGS

 

Reklāmu reģistrs AdEx

   2006. gada pirmajos deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2005. gada šo pašu periodu, TNS Latvia Reklāmu reģistra monitorēto reklāmas gadījumu skaits atkal pieaudzis par ceturto daļu jeb vairāk nekā 25 % . TV, preses, radio un interneta reklāmas gadījumu skaits 2006. gada janvāra-septembra periodā sasniedzis 1 758 564 gadījumu, no tiem 43 % (758 330) - TV reklāmas.

   Turpinām darbu pie monitoringa datu bāzes precizitātes, un tādējādi esam panākuši nepieciešamo labojumu gadījumu apjomu samazināšanos līdz 0.02 % no visa reģistrēto reklāmas gadījumu skaita . Šā gada nogalē esam ieviesuši vairākas papildus kontroles procedūras, lai arī turpmāk nodrošinātu maksimāli precīzu monitoringa informāciju.

   Lai tālāk attīstītu TV monitoringa un kreatīvā monitoringa kvalitāti, esam investējuši Monitoringa digitālā ieraksta sistēmas iegādē un ieviešanā , un kopš pavasara jaunā sistēma pilnībā aizstāj līdzšinējo. Kopš š.g. 27.marta digitālais ieraksts tiek izmantots arī klipu paraugu izveidei, tādējādi paplašinot to kvalitātes un precizitātes iespējas.

   No 15. septembra AdFacts ir pieejams 4. produktu līmenis , kas ir arī pats produkta apraksts. Pagaidām tas ir pieejams visiem šī gada datiem, un ir plānots 4. produktu līmeni ieviest arī senākajiem datiem (virzoties no jaunāka perioda uz vecāku).

   Kopš šā gada klientiem papildus piedāvājam jaunu monitoringa datu bāzes papildinājumu informēšanas sistēmu TNS Alarm – operatīva informācija par jaunākajiem klipiem noteiktā nozarē.

   Esam attīstījuši un paplašinājuši ikdienas e-pasta informatīvo servisu TNS extravert , kas tagad ik dienas informē datu saņēmējus par jaunākajiem datiem monitoringā un mediju pētījumos. Uz šo servisu joprojām ir iespējams pieteikties, nosūtot pieprasījumu uz support@tns.lv

   Š.g. 28.septembrī organizējām diskusiju par AdEx klasifikatora nepieciešamajiem papildinājumiem un citiem ar AdEx datu bāzi saistītiem jautājumiem, piemēram, jaunu reklāmu veidu un to atribūtu reģistrēšanu utml.. Mēs reģistrējām ieteikumus klasifikatora izmaiņām, un vēl līdz 1. decembrim gaidīsim papildus ierosinājumus, ko izskatīsim un visi ieviestie jauninājumi stāsies spēkā ar 2007. gada 1. janvāri .

 

Ziņu monitorings TNS Media Intelligence

   Līdz ar AdEx , arī TNS Media Intelligence projektā kopš šā gada izmantojam tikai digitālos datu apkopošanas un uzglabāšanas formātus , kas tādējādi klientiem nodrošina ērtāku un pārskatāmāku apkopoto informāciju un augstāku attēla kvalitāti.

   Esam izveidojuši speciālu TNS MI atskaišu portālu , kurā tiek ievietoti informācijas pārraudzības dati. Līdz ar to klients vienkopus, ērtā veidā saņem ziņas par viņam interesējošiem jautājumiem no visiem medijiem - TV, radio, Interneta portāliem un preses. Visas ziņas tiek saglabātas arhīvā un ir pieejamas klientam jebkurā brīdī.

   Mediju monitorings ir kļuvis ļoti operatīvs, piedāvājot jaunākās ziņas jau plkst. 9.00 . Esam paplašinājuši mediju klāstu, no kuriem tiek piedāvāti informācijas pārskati, - 6 TV kanāli, 7 radio stacijas, 115 preses izdevumi un 5 Interneta portāli. Līdztekus informācijas pārskatiem esam uzsākuši piedāvāt arī šīs informācijas analīzi.

 

IZGLĪTĪBA UN INFORMĀCIJA

 

   2006. gada martā TNS Latvia izdeva Mediju pētījumu gadagrāmata 2005, kas plaša profila interesentiem sniedz visaptverošu ieskatu par būtiskākajām mediju un reklāmas tirgus norisēm Latvijā un Baltijā 2005. gadā.

   Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, TNS Latvia sniedz atbalstu industrijas specialitāšu studentiem, nodrošinot bezmaksas pieeju mācību darbam nepieciešamajiem pētījumu rezultātiem uz atsevišķi izdalītas darba stacijas mūsu birojā.

   Turpinām dažādu formu sadarbību ar Latvijas augstskolām, t.sk. piedāvājam pētījumu datus un programmatūru izmantošanai mācību procesā. Augstskolu bibliotēkas esam nodrošinājuši ar ikgadējo Mediju pētījumu gadagrāmatu 2005. Mūsu pētījumu speciālisti lasa vieslekcijas industrijas specialitāšu studiju kursos.

   Gan šogad, gan arī 2007. gadā mūsu klientiem piedāvājam iespēju saņemt pilnu apmācību darbam ar TNS Latvia pētījumu datiem un programmatūru, lai tādējādi mūsu klienti būtu informēti par ikvienu jauninājumu mediju pētījumu jomā un ikdienas darbs ar pētījumu datiem būtu maksimāli produktīvs.

 

Paldies, ka esat ar mums!

 

Ginta Krivma
TNS Latvia mediju pētījumu vadītāja
TNS Latvia valdes locekle, valdes vicepriekšsēdētāja
t 7096300
e ginta.krivma@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības