Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   Kas notiek Latvijā?


Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Mediju patēriņš
   Media Intelligence
   Reklāmu līderi


Mārketinga pētījumi
   Auto ar atbildību
   Izvēlies Latvijas preci
   Mazumtirzdnieciba


Sociālie pētījumi
   Vasaras brīvdienas


Tehnoloģijas & risinājumi
   Fokusgrupas tiešsaistē


Arhīvs


www.tns.lvIzvēlies Latvijas preci

09.2006. Saskaņā ar Latvijas Statistikas pārvaldes datiem, salīdzinājumā ar 2004. gadu, 2005. gadā preču imports Latvijā pieauga par 27,1 % . 75 % preču tika ievesti no ES valstīm, 16.8 % no NVS valstīm un 8 % - no citām pasaules valstīm. Vislielākais preču daudzums pērn ir importēts no Vācijas, Lietuvas, Krievijas Igaunijas un Polijas.

 

Jautājums - kā Latvijas iedzīvotāji vērtē šo valstu ražoto produkciju?

 

Ir pieņemts uzskatīt, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme pret dažādu valstu izstrādājumiem ir visai polarizēta. Vai mazums dzirdēts no paziņām, draugiem – „es pērku tikai itāļu kurpes, ķīniešu - nekad dzīvē”; „atzīstu tikai japāņu auto, pārējie ir ...”.

 

Kā aina izskatās kopumā, kuru valstu ražotos izstrādājumus Latvijas iedzīvotāji biežāk pērk un kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret dažādās valstīs ražotām precēm, TNS Latvia šī gada pavasarī noskaidroja Latvijas iedzīvotāju aptaujas ietvaros.

 

Cik  svarīga ir ražotājvalsts?

Analizējot aptaujā iegūtos datus, izrādījās, ka vairāk kā pusei Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir svarīgi, kurā valstī iekārotā prece ir ražota.

Ražotājvalsts svarīgums

 

Vērtējot pēc sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem, redzams, ka ražotājvalsts biežāk ir svarīga ekonomiski aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem ar vidējiem un augstiem ienākumiem. Ir vērojama tendence - jo augstāki aptaujas dalībnieku ienākumi, jo svarīgāk, kurā valstī prece ir ražota . Tas netieši apstiprina faktu, ka preču kvalitātei, zīmolam un dažādu preču sortimentam vairāk pievērš uzmanību iedzīvotāji ar augstākiem ienākumiem. Savukārt to iedzīvotāju vidū, kuru ienākumi ir zemi, noteicošais faktors ir cena.

Kādu valstu ražotās preces iegādājas?

Saskaņā ar aptaujas datiem, 2006. gada 1. ceturksnī Latvijas iedzīvotāji visbiežāk ir iegādājušies Latvijas preces . Aptuveni puse iedzīvotāju (46 %) ir iegādājušies Lietuvā ražotās preces un aptuveni viena piektdaļa ir pirkuši Polijā, Krievijā, Ķīnā un Eiropas Savienībā ražotās preces.

Ražotājvalstis, kuru preces Latvijas iedzīvotāji ir iegādājušies 2006. gada 1. ceturksnī

 

Interesanti, ka importēto preču daudzums no Igaunijas ir ievērojams, bet Latvijas iedzīvotāji šīs valsts preces iegādājušies ļoti reti. Iespējams, pētījuma rezultāti atklāj to, ka iedzīvotāji igauņu zīmolus nesaista ar valsti. Savukārt Lietuvas panākumus nodrošina VP Market veikalu ķēde.

Latvijā ražotās preces ir vienlīdz lielā cieņā gan latviešu, gan cittautiešu vidū. Tāpat tās vienlīdz bieži ir pirkuši gan rīdzinieki, gan ārpus Rīgas dzīvojošie. Taču biežāk tie ir iedzīvotāji ar lielākiem personīgajiem ienākumiem.

 

Līdzīgi arī poļu preces vienlīdz bieži ir pirkuši gan latvieši, gan cittautieši. Savukārt Lietuvā un Krievijā ražotās preces biežāk iegādājušies cittautieši.

 

Attieksme pret dažādās valstīs ražotājām precēm

 

Aptaujas dalībniekiem tika lūgts novērtēt savu attieksmi pret dažādās valstīs ražotajām precēm, izmantojot skalu no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē, ka iedzīvotāja viedoklis par attiecīgajā valstī ražotajām precēm ir „ļoti slikts”, savukārt 10 - „ļoti labs”.

 

Rezultāti tika skatīti divās grupās: visu aptaujas dalībnieku sniegtais vērtējums un to iedzīvotāju vērtējums, kuri ir iegādājušies attiecīgo valstu izstrādājumus

 
Visi Latvijas iedzīvotāji

Kā rāda aptaujas rezultāti, Latvijas iedzīvotāju attieksme pret dažādu valstu precēm ir diferencēta. Iedzīvotāju vidū visaugstāk tiek vērtētas Latvijā, Vācijā, Francijā un Japānā ražotās preces . Savukārt vissliktāk ir novērtētas Ķīnā un Polijā ražotās preces. Tas gan neattur iedzīvotājus no šo valstu preču iegādes.

Attieksme pret dažādu valstu precēm

 

Sievietes visaugstāko novērtējumu ir devušas Latvijā ražotām precēm, savukārt vīrieši Vācijā ražotajām. Otru augstāko vērtējumu sievietes sniedza Vācijas ražojumiem, savukārt vīrieši – Japānas.

Analizējot pēc tautības, redzams, ka latvieši augstāk vērtē Latvijas, Vācijas un Francijas izstrādājumus, savukārt cittautieši attiecīgi augstāk vērtē Vācijas, Latvijas un Japānas ražotās preces.

 

Ķīnā ražotos izstrādājumus Latvijas iedzīvotāji vērtē viszemāk. Interesanti, ka Ķīnas preces jaunieši vērtē augstāk nekā gados vecāki Latvijas iedzīvotāji.

 

Respondenti, kuri iegādājušies attiecīgās valsts preces

Iedzīvotāji, kuri iegādājušies attiecīgās valsts ražojumus, ir devuši precei augstāku vērtējumu, nekā tie, kuri tos nav pirkuši. Tas nozīmē, ka ražotājiem rūpīgi jāpiestrādā pie zīmola tēla.

 

Latvijas iedzīvotāju vērtējumā pirmās trīs vietas starp preču ražotājvalstīm dala Japāna, Vācija un Francija . Vīrieši visaugstāk novērtējuši Francijas ražojumus, tiem seko Japānas un Vācijas preces. Sievietes visaugstāk novērtējušas Latvijas, ASV un Vācijas preces.

 

Īpašu uzmanību pievērš ASV ražoto preču novērtējums: ASV ražojumu pircēji ir novērtējuši tās par 0,9 punktiem augstāk nekā visi Latvijas iedzīvotāji kopumā.

 

Kuru valstu automašīnas izvēlētos Latvijas auto braucēji?

Ja aplūkojam konkrētu tirgu, redzam, ka apstiprinās iepriekš minētā tendence. 2005. gada TNS pētījuma Car Aware ietvaros Latvijas iedzīvotāji, kas brauc ar auto, atzina, ka vislabprātāk iegādātos vācu vai japāņu auto.

 

Ražotājvalsts, kuras auto apsvērtu iegādāties

Lai arī nav precīzi izvērtējams, kas ko papildina – vai preces kvalitāte nosaka ražotājvalsts tēlu vai arī priekšstats par valsti veicina preces pārdošanas apjomu, tomēr, neapšaubāmi, ražotājvalsts var būt spēcīgs faktors mārketinga komunikācijā.

 

Jolanta Krišāne

TNS Latvia projektu vadītāja

 

 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības