Īsumā par visu


TNS Pasaulē
Nākotnes pētījumi
Elektronisko mediju pētījumi


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs


Mārketinga pētījumi
Arēna Rīga
Auto tirgus
Kompāniju reitingi


Sociālie pētījumi
Eirobarometrs
Latvija līgo!


Tehnoloģijas & risinājumi
Jauna pētniecības metode


Jaunie darbinieki
Jaunie darbinieki


Arhīvs


www.tns.lvGandrīz katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs apmeklēja pasaules hokeja čempionāta spēles klātienē

06.2006. Aptuveni katrs divpadsmitais (8 %) Latvijas iedzīvotājs vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem apmeklēja pasaules hokeja čempionāta spēles, kas norisinājās Rīgā, klātienē. Šādus datus uzrāda TNS Latvia 2006.gada maijā un jūnijā veiktais pētījums.

Lielākā daļa pasaules hokeja čempionāta apmeklētāju apmeklēja spēles Arēnā Rīga

Aptuveni katrs divpadsmitais (8 %) Latvijas iedzīvotājs vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem apmeklēja pasaules hokeja čempionāta spēles, kas norisinājās Rīgā, klātienē. Absolūtajos skaitļos tas sastāda aptuveni 145 000 (+/- 30 000) Latvijas iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadiem, kuri apmeklēja kādu no šā gada pasaules hokeja čempionāta spēlēm klātienē. Savukārt 92 % Latvijas iedzīvotāju pasaules hokeja čempionāta spēles klātienē neapmeklēja. 

 

Spēles klātienē salīdzinoši biežāk ir apmeklējuši vīrieši, rīdzinieki, respondenti vecumā no 15 līdz 34 gadiem, respondenti ar pamata izglītību, studenti, skolnieki, kā arī uzņēmēji, pašnodarbinātie, respondenti no ģimenēm, kurās ir 3 vai 4 cilvēki, tāpat arī neprecējušies respondenti, iedzīvotāji ar ģimenes ienākumiem, kas lielāki par 150 latiem mēnesī, kā arī respondenti bez personīgajiem ienākumiem.

Respondenti, kuri ir apmeklējuši Pasaules hokeja čempionāta spēles klātienē, visbiežāk tās ir apmeklējuši Arēnā Rīga (87 %), kas arī ir saprotams, jo Latvijas izlase visas savas spēles aizvadīja Arēnā Rīga, tāpat arī Krievijas izlases spēles norisinājās Arēnas Rīga ledus laukumā. Savukārt Skonto hallē spēles ir apmeklējuši aptuveni ceturtā daļa (24 %) respondentu, kuri ir apmeklējuši kādu no šā gada pasaules hokeja čempionāta spēlēm klātienē. 

Tikai Arēnā Rīga spēles ir apmeklējuši 77 % respondentu, kamēr tikai Skonto hallē spēles klātienē ir apmeklējuši 14 % respondentu, savukārt katrs desmitais (10 %) respondents, kurš ir apmeklējis kādu no šā gada pasaules hokeja čempionāta spēlēm klātienē, tās ir apmeklējis gan Arēnā Rīga, gan Skonto hallē.

Lielākā daļa respondentu klātienē apmeklējuši vienu spēli

Lielākā daļa respondentu, kuri apmeklēja pasaules hokeja čempionāta spēles klātienē, noskatījās vienu spēli (67 % no Arēna Rīga apmeklētājiem un 61 % no Skonto halles apmeklētājiem). Arēnā Rīga respondenti vidēji apmeklējuši 2,3 spēles, kamēr Skonto hallē vidēji 2,6 spēles. Jāatzīmē, ka respondentu skaits, kuri ir apmeklējuši spēles Skonto hallē, ir pārāk mazs, lai izdarītu statistiski nozīmīgus secinājumus, tāpēc datiem par spēļu apmeklēšanu Skonto hallē ir tikai ilustratīva nozīme.

 

Arēnas Rīga serviss tiek novērtēts kā gandrīz labs

Respondentiem pētījuma ietvaros bija iespējams novērtēt apmeklētās pasaules hokeja čempionāta spēļu norises vietas servisu (sēdvietas, garderobes, kafejnīcas utml.) skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē „Ļoti slikts serviss” un 10 nozīmē „Ļoti labs serviss”. Arēnas Rīga vidējais vērtējums ir 6,6 punkti, ko varētu uzskatīt kā „gandrīz labu” servisa novērtējumu. Savukārt Skonto Halles servisa vidējais vērtējums ir 5,8 punkti, kas ir „apmierinošs” servisa vērtējums, tomēr jāatgādina, ka šiem datiem ir ilustratīva nozīme, jo respondentu skaits, kuri apmeklēja spēles Skonto hallē, ir pārāk mazs, lai izdarītu statistiski nozīmīgus secinājumus.Gandrīz puse Arēna Rīga apmeklētāju tās servisu novērtē kā labu (44 % Arēna Rīga apmeklētāju piešķir 7 vai 8 punktus skalā no 1 līdz 10). Savukārt aptuveni piektā daļa Arēna Rīga apmeklētāju tās servisu novērtē kā ļoti labu (18 %), tāpat aptuveni piektā daļa servisu vērtē kā apmierinošu (22 %), Kamēr aptuveni katrs sestais Arēnas Rīga apmeklētājs tās servisu ir novērtējis kā sliktu vai pat ļoti sliktu (attiecīgi 7 % un 8 %).

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2006.gada 24.maija līdz 13. jūnijam, visā Latvijā aptaujājot 1002 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Intars Āboms

TNS Latvia projektu vadītājs
t 7096300
e intars.aboms@tns.lv

 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības