Īsumā par visu


Lieldienas
Speciāli Lieldienām


TNS Latvijā
Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
Nacionālais Mediju Pētījums
Radio


Mārketinga pētījumi
Kvalitatīvie Pētījumi
Mazumtirdzniecība
Patēriņa pētījums
Telekomunikācijas


Sociālie pētījumi
Eurobarometer


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lvIepirkšanās, neizejot no mājas

04.2006. Latvijā jau sen ir pazīstams iepirkšanās veids – preču iegāde, pasūtot tās no kataloga, interneta vai arī TV veikala, kā arī iegādājoties tās no tiešajiem izplatītājiem. Šoreiz par to, cik aktīvi ir Latvijas iedzīvotāji, izmantojot alternatīvās iepirkšanās iespējas.

Kā liecina mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia februārī veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas dati, alternatīvās iepirkšanās iespējas pēdējā gada laikā ir izmantojuši 32 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Populārākais alternatīvais preču iegādes veids ir preču pasūtīšana no kataloga – to izmantojuši 21 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 9 % Latvijas iedzīvotāju ir izvēlējušies iegādāties preces no tiešajiem izplatītājiem, 6 % ir pasūtījuši preces no interneta veikaliem un 2 % ir pasūtījuši preces no TV Top Shop [sk. 1.zīm.].
Šobrīd populārākie preču katalogi ir ANTTILA un HOBBY HALL, ar kuru palīdzību pie kārotajām mantām tikuši attiecīgi 12 % un 11 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Citu katalogu, piemēram, Select, Quelle, Neckermann un Otto, piedāvātās preces iegādājušies līdz 3 % iedzīvotāju [sk. 2.zīm.]. Biežāk preces no kataloga pasūta sievietes, latvieši un lauku rajonos dzīvojošie.
Savukārt no tiešajiem izplatītājiem šobrīd populārākie ir AVON un ORIFLAME, kuru preces pēdējā gada laikā ir iegādājušies attiecīgi 5 % un 3 % Latvijas iedzīvotāju [sk. 3.zīm.]. Dati liecina, ka biežāk tās ir sievietes un latvieši.


Attiecībā uz iepirkšanos internetā, jāsaka, ka ar katru gadu pieaug Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri iepērkas kādā no e-veikaliem. Lai arī lielākā daļa interneta pircēju ir vīrieši, ar katru gadu pieaug "e-pircēju" sieviešu skaits. Visaktīvāk e-veikalos iepērkas sievietes vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Vienlīdz bieži internetā iepērkas gan latvieši, gan cittautieši.

Nobeigumā galvenās tendences, kuras vērojamas pircēju uzvedībā un ieradumos.

No TNS Latvia veiktajiem patērētāju iepirkšanās ieradumu pētījumiem var secināt, ka sievietes aktīvāk kā vīrieši izmanto tādas alternatīvās iepirkšanās iespējas kā preču pasūtīšanu no katalogiem un iegādi no tiešajiem izplatītājiem, kamēr vīriešu īpatsvars joprojām ir vērojams preču iegādē caur internetu.

Interesanti, ka vīrieši arvien biežāk iesaistās ikdienas pirkumu veikšanā veikalos. Mazāk ikdienas pirkumus veic jaunieši (vecumā no 15-24 gadiem) un vecāka gadagājuma vīrieši (vecumā no 55-74 gadiem). Mazumtirgotājiem ir būtiski ņemt vērā to, ka iepirkšanās procesā arvien svarīgāki kļūst tādi faktori kā laba apkalpošana un mazumtirdzniecības vietas tēls. Visaugstākās prasības saistībā ar apkalpošanu ir Rīgas iedzīvotājiem.

Par aptauju

Reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju tirgus, mediju un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica 2006. gadā no 8. februāra līdz 14.februārim, aptaujājot 509 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontakti:
Diāna Grencmane
projektu direktore
t 7096300
e diana.grencmane@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības