Īsumā par visu


Lieldienas
Speciāli Lieldienām


TNS Latvijā
Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
Nacionālais Mediju Pētījums
Radio


Mārketinga pētījumi
Kvalitatīvie Pētījumi
Mazumtirdzniecība
Patēriņa pētījums
Telekomunikācijas


Sociālie pētījumi
Eurobarometer


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lv Latvijas mediju reklāmas tirgus 2005. gadā

04.2006. 2005. gadā bijušas 859 395 TV reklāmas, kas, salīdzinot ar aizpērno gadu, ir par 22 % vairāk (2004. gadā – 704 450 reklāmas). Savukārt presē 2005. gadā bija 189 673 reklāmas gadījumi, kas, salīdzinot ar 2004. gadu, ir par 4 % vairāk (2004. gadā – 183 199 reklāmas). Arī radio reklāmu skaits 2005. gadā bija lielāks nekā 2004. gadā – attiecīgi 2005. gadā tas bija 235 261 reklāma, bet 2004. gadā – 214 186 reklāmas, kas ir par 10 % mazāk nekā 2005. gadā.

Televīzijā reklāmas apjoms pieaudzis līdz 20 656 919 sekundēm, kas ir par 20 % vairāk nekā 2004. gadā, kad reklāmas apjoms bija 17 262 523 sekundes. Presē reklāmas apjoms sasniedzis 24 529 661 cm2 apjomu, kas ir par 8 % vairāk, jo 2004. gadā bija 22 747 483 cm2. Savukārt radio reklāmas apjoms 2005. gadā sasniedza 6 017 104 sekundes, kas ir par 9 % vairāk nekā 2004. gadā, kad radio reklāmas apjoms bija 5 511 647 sekundes.


2005. gadā lielākie reklāmdevēji TV pēc reklāmas apjoma sekundēs
2005. gadā lielākās produktu markas TV pēc reklāmas apjoma sekundēs 

 

2005. gadā visvairāk reklamētās nozares TV pēc reklāmas apjoma sekundēs2005. gadā lielākie reklāmdevēji presē pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros2005. gadā lielākās produktu markas presē pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros2005. gadā visvairāk reklamētās nozares presē pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros2005. gadā lielākie reklāmdevēji radio pēc reklāmas apjoma sekundēs

 

2005. gadā lielākās produktu markas radio pēc reklāmas apjoma sekundēs

 

2005. gadā visvairāk reklamētās nozares radio pēc reklāmas apjoma sekundēs2005. gadā visbiežāk translētās reklāmas TV pēc noraidīšanas biežumaBurts K klipa beigās norāda klipa valodu, šinī gadījumā – krievu.

Kontakti:
Inese Vēvere
projektu vadītāja
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības