Īsumā par visu


Lieldienas
Speciāli Lieldienām


TNS Latvijā
Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
Nacionālais Mediju Pētījums
Radio


Mārketinga pētījumi
Kvalitatīvie Pētījumi
Mazumtirdzniecība
Patēriņa pētījums
Telekomunikācijas


Sociālie pētījumi
Eurobarometer


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lv  Radio klausīšanās tendences 2005. gadā

04.2006. Šajā rakstā atskatīsimies uz 2005. gadu kopumā – kādas ir bijušas izmaiņas radio klausītāju kopskaitā un ieskicēsim pamattendences. Un tā 2005. gadā TNS Latvia Nacionālajā Mediju Pētījumā: radio tika ietvertas 39 radiostacijas. Katrā pētījuma periodā radio dienasgrāmatas aizpildīja vairāk kā 2 tūkstoši respondenti visā Latvijā – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Klāt jau esošajām radiostacijām, 2005. gadā pētījumā tika iekļautas 4 radiostacijas: Radio Nord un BBC World Service, ar apraides diapazonu Rīgā un tās apkārtnē, kā arī reģionālā radiostacija Radio Valka un Rīgas radiostacija Fit FM . Sakarā ar raidīšanas pārtraukšanu, no pētījumā gada otrajā pusē vairs netika iekļautas Madonas radio , Radio Imanta .

Radio auditoriju pētījuma projekta ietvaros pagaidām eksperimentālā stadijā ir uzsākta radio klausīšanās Internetā novērtēšana, jo palielinoties Interneta pieslēgumu skaitam, attīstās arī radio klausīšanās Internetā.

Kā liecina TNS Latvia Nacionālā Mediju Pētījuma dati, 2005. gadā 93 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem mājās bija vismaz viens radio aparāts, bet 36 % – 2 un vairāk radioaparāti. 91 % Latvijas iedzīvotāju piederošais radioaparāts bija aprīkots ar FM diapazona uztveršanas skalu, kas ir par 2 % vairāk kā 2004. gadā. – skat 1.grafiku.

1. grafiks. Radio nodrošinājums mājsaimniecībās 2005. gadā, mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 -74 gadiem.
Analizējot 2005. gada Nacionālā Mediju Pētījuma: radio pētījuma rezultātus, var secināt, ka kopējais radioklausītāju skaits gada laikā nav būtiski mainījies. Gada otrajā pusē ir nedaudz samazinājies radio klausīšanās ilgums – laiks, ko vidēji viens radioklausītājs dienā/nedēļā pavada klausoties radio.

2005. gadā kopumā radio vismaz vienu reizi nedēļā ir klausījušies vidēji 85-88 % Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12-74 gadiem. Aplūkojot radio klausītāju sadalījumu pēc tautības, lielāks radioklausītāju īpatsvars novērojams mērķa grupā Latvieši . Radio vismaz reizi nedēļā ir klausījušies vidēji 89-91 % latviešu un vidēji 79-84  % citu tautību Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12-74 gadiem (skat. 2. grafiku). 2005. gadā kopumā radio vismaz vienu reizi dienā ir klausījušies vidēji 66-69  % Latvijas iedzīvotāji. Attiecīgi arī radio dienas auditorijas lielāku īpatsvaru veido latvieši, no kuriem vismaz reizi dienā kopumā radio ir klausījušies vidēji 71-72  % (skat. 3. grafiku), savukārt cittautieši – 59-64 %.

2. grafiks. Radio kopējās nedēļas auditorijas (Reach %) dinamika periodā no 18.10.2004 līdz 05.02.2006, mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem3. grafiks. Radio kopējās dienas auditorijas (Reach % Dly) dinamika periodā no 18.10.2004 līdz 05.02.2006, mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem

Vidējais radio klausīšanās ilgums dienā 2005. gadā no 272 min jeb 4 stundām 32 min pavasarī pieauga līdz 304 min jeb 5stundām un 4 minūtēm vasarā. 2005. gada rudenī un 2005/2006. gada ziemā radio vidējais klausīšanās ilgums dienā samazinājās par 15 minūtēm, salīdzinot ar iepriekšējo periodu – skat. 4. grafiku.

Analizējot radio klausīšanās ilgumu pēc tautības, pētījuma rezultāti parāda, ka latvieši radio klausās ilgāk. Vislielākā starpība (55 min.) tika novērota vasaras periodā, kad latviešu radio klausīšanās ilgums vidēji dienā bija 324 minūtes (5 stundas 24 min), bet cittautiešu –269 minūtes (4 stundas 29 minūtes) dienā.

4. grafiks. Vidējais radio klausīšanās ilgums dienā (TSL Dly, min) pa ceturkšņiem 2005. gadā mērķa grupā - visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiemAnalizējot radio klausīšanās vietas jāsecina, ka visvairāk radio tiek klausīts mājās, kā arī mašīnā un darbā. Mājās visintensīvāk radi klausās no rītiem - laika posmā no 7:00 līdz 8:00 (skat. 5. un 6. grafiku), savukārt vēlāk – laika posmā no 9:00 līdz 16:00 būtiski palielinās radio klausīšanās darba laikā, savukārt vakarā ap plkst. 19tiem radio turpina klausīties mājās.

5. grafiks. Kopējās nedēļas auditorijas (Reach, %) sadalījums pēc radio klausīšanās vietas periodā no 18.10.2004 līdz 05.02.2006, mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem6. grafiks. Radio klausīšanās dinamika no 5:00 līdz 5:00 pēc klausīšanās vietas periodā Vasara 2005+Rudens 2005 (09.05.2005 – 23.10.2005), mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem, (AQH %)
Aplūkojot radio klausīšanās ilgumu pēc radio klausīšanās vietas, visilgāk radio klausās darbā – vidēji 6 stundas dienā, mājās – vidēji 3,5 stundas, mašīnā – vairāk par divām stundām, sabiedriskā vietā vairāk par stundu – skat. 7. grafiku.

7. grafiks. Vidējais radio klausīšanās ilgums dienā (TSL Dly, min) pēc radio klausīšanās vietas pa ceturkšņiem 2005. gadā, mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiemRadiostaciju klausīšanās laika sadalījums atspoguļo klausītāju pavadītā laika apjomu klausoties katru no radiostacijām. Pētījuma rezultāti liecina, ka līdera pozīcijās 2005. gadā ieņēma Latvijas radio 2 , Latvijas Radio 1 , Radio SWH . 8. grafikā redzamas izmaiņas pa pētījuma periodiem.

8. grafiks. Top 10 nacionālo un Rīgas radiostaciju klausīšanās laika sadalījums (AQH Share, %) periodā no 18.10.2004 līdz 05.02.2006, mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem


Kontakti:
Elīna Krūze
Vecākā projektu asistente
t 7096300
e elina.kruze@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības