Īsumā par visu


Lieldienas
Speciāli Lieldienām


TNS Latvijā
Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
Nacionālais Mediju Pētījums
Radio


Mārketinga pētījumi
Kvalitatīvie Pētījumi
Mazumtirdzniecība
Patēriņa pētījums
Telekomunikācijas


Sociālie pētījumi
Eurobarometer


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lvIzmaiņas Nacionālajā Mediju Pētījumā 


04.2006. Šajā Tavs Neredzamais Sabiedrotais rakstā vēlamies Jūs informēt par TNS Latvia veiktā Nacionālā Mediju Pētījuma attīstību un kvalitatīvajām izmaiņām.

Sekojot līdzi tirgus izaugsmei un, balstoties uz jūsu izteiktajiem ierosinājumiem, esam veikuši vairāku iekšējo resursu optimizāciju, un tagad, sākot no šī gada Pavasara pētījuma  (t.i. kopš šā gada februāra) preses auditorijas pētījuma izlase ir palielināta līdz 12000 respondentiem 4 ceturkšņos, kas ir aptuveni 3000 respondenti pētījuma ceturksnī. Veiktās izmaiņas nodrošinās precīzāku datu analīzi šaurākās mērķa grupās, kā arī ievērojami palielinās to izdevumu skaitu, kuriem iespējama detalizētāka demogrāfiskā profila analīze.

Salīdzinājumam jāmin, ka respondentu skaits būs viens no lielākajiem Baltijā. Aptaujas metode ir saglabāta iepriekšējā – 6 numuru kopējā lasīšana un 1 numura vidējā, kas nodrošina datu salīdzināmību ilgtermiņā  un uzņēmumiem ar starptautisku darbības mērogu būtisko datu savietojamību Baltijas mērogā. Preses pētījums līdzīgi kā iepriekš joprojām būs savietojams ar Interneta auditorijas pētījumu un Mērķa Grupu Indeksu .

Priecāsimies arī turpmāk uzklausīt un ņemt vērā jūsu izteiktās vēlmes un ierosinājumus TNS Latvia sniegto pakalpojumu tālākai attīstīšanai gan servisa, gan programmatūras, gan iekļauto jautājumu ziņā. Tāpat kā iepriekš aicinām izmantot iespēju pieteikt un saņemt apmācību seminārus par datu interpretēšanu, programmatūras lietošanu un citiem ar TNS Latvia pētījumiem saistītajiem jautājumiem.

Kontakti:
Jānis Krauklis
projektu vadītājs
t 7096300
e janis.krauklis@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības