Īsumā par visu


TNS Latvijā
Paralēlā darbība
Redaktores sleja


Pētījumu integrācija
Pētījumu integrācija


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
TNS Metrix
TV metri


Mārketinga pētījumi
Finanasu monitors
Pētījumu metodes


Sociālie pētījumi
Dzīvošana Latvijā
IT uzņēmumos
Ziemassvētku virpulis


Jaunie darbinieki
Jaunie darbinieki


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lv


Redaktores sleja

12.2005. Ar gaišām domām un siltu sveču liesmiņu plaukstā pie Jūsu namdurvīm pēdējo reizi šogad klauvē Tavs Neredzamais Sabiedrotais (TNSab).

Kā liecina mūsu iepriekšējā numurā ievietotās aptaujas rezultāti, jūs visa šī gada laikā esat aktīvi sekojuši līdzi informācijai, ko centāmies ar TNSab palīdzību Jums nodot. Priecē, ka lielākā daļa no TNSab lasītājiem ir ne tikai ieskatījušies, bet izlasījuši vai pārskatījuši visas piedāvātās rubrikas. Kā lasītākās un interesantākās rubrikas esat atzīmējuši „Mediju pētījumi” un „Mārketinga pētījumi”, kas arī ir galvenie pakalpojumi, ko Jums nodrošinām.

2005. gads bijis dažādiem notikumiem bagāts, kas atstājis ietekmi uz cilvēku vērtību sistēmu, dzīves stilu, to pierāda arī TNSab atspoguļoto pētījumu rezultāti.

Piemēram, ņemot vērā jaunu spēlētāju ienākšanu telekomunikāciju tirgū, ievērojami ir palielinājušies šīs nozares reklāmas apjomi. Vai tā ir sakritība, ka šogad Latvijas iedzīvotāji kā vēlamāko dāvanu Ziemassvētkos minējuši tieši mobilos telefonus vai to priekšapmaksas kartes?

Visa šī gada garumā „lauzti šķēpi” par digitālās TV ieviešanu Latvijā, sekojot līdzi notikumu attīstības gaitai, TNS Latvia ir pirmie Baltijā, kuri uzsākuši mērīt arī digitālā signāla TV kanālu auditoriju.

Šobrīd arvien aktīvāk visā pasaulē tiek piedāvāti un izmantoti integrētie pētījumi. Viens no jaunumiem, ar kuriem iepazīties piedāvājam jau šajā numurā, ir palūkošanās uz ierastām lietām no cita skatu punkta - apvienojot un kombinējot dažādus pētījumus un pētījumu metodes.

Aktuāla tēma, kas tika atspoguļota gandrīz visos masu saziņas līdzekļos, bija latviešu izceļošana no valsts labākas dzīves meklējumos, TNS Latvia veiktais pētījums atklāj, ka 80 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 - 74 gadiem, ja viņiem tiktu dota iespēja izvēlēties dzīvot Latvijā vai kādā citā valstī, tomēr paliktu dzīvot Latvijā.
Vairāk par šīm un citām aktuālām norisēm esam sagatavojuši pārskatu šajā TNSab numurā.

Arī nākamgad, balstoties uz jūsu ieteikumiem un ierosinājumiem, TNSab turpinās informēt par aktualitātēm pētījumu industrijā, jaunākajām vēsmām pasaulē un Latvijā.

Novēlu jums gaišus un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus un veiksmīgu, idejām bagātu Jauno gadu!

Kontaktinformācija:

Ilze Broka
TNS Latvia
sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv

 


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības