Īsumā par visu


TNS Latvijā
Paralēlā darbība
Redaktores sleja


Pētījumu integrācija
Pētījumu integrācija


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
TNS Metrix
TV metri


Mārketinga pētījumi
Finanasu monitors
Pētījumu metodes


Sociālie pētījumi
Dzīvošana Latvijā
IT uzņēmumos
Ziemassvētku virpulis


Jaunie darbinieki
Jaunie darbinieki


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lv


Latvijas uzņēmumos pieaug datorizācijas līmenis

12.2005. Pēdējā pusgada laikā ir vērojams datorizācijas līmeņa pieaugums Latvijas uzņēmumu vidū – šajā periodā par 8 % pieaudzis to uzņēmumu skaits, kuros tiek izmantoti datori, 2005. gada rudenī sasniedzot 85 % jeb apmēram 40 tūkstošus Latvijas ekonomiski aktīvo uzņēmumu ar datoriem.1. zīm. Datoru un interneta pieslēgumu izplatības dinamika Latvijas uzņēmumos (2004./2005. gads)
 

Lielākā daļa datorizēto uzņēmumu savā darbā izmanto stacionāros jeb galda datorus, bet mazāk nekā puse šo uzņēmumu izmanto portatīvos datorus. Tomēr pēdējā pusgada laikā ir vērojams nozīmīgs pieaugums portatīvo datoru izmantošanā datorizēto uzņēmumu vidū.

Savā darbā datorus joprojām mazāk izmanto tirdzniecības uzņēmumi un mazie uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 9 nodarbinātajiem. Tomēr, salīdzinot ar situāciju šā gada pavasarī, vērojams, ka arī šajās uzņēmumu grupās palielinās uzņēmumu datorizācijas līmenis.

Ar interneta pieslēgumu ir nodrošināti gandrīz visi datorizētie uzņēmumi Latvijā

Absolūtais vairākums Latvijas datorizēto uzņēmumu (90 % no aptaujātajiem jeb apmēram 35 tūkstoši) izmanto datorus ar interneta pieslēgumu. Turklāt lielākajai daļai datorizēto uzņēmumu vismaz puse darba vietu nodrošinātas ar interneta piekļuvi.

Datori ar interneta piekļuvi biežāk ir nodrošināti vidējos (10 līdz 49 darbinieki) un lielajos uzņēmumos (50 un vairāk darbinieku). Salīdzinot interneta nodrošinājumu uzņēmumos pa Latvijas reģioniem, vērojams, ka visvairāk tieši Rīgas uzņēmumi ir nodrošināti ar interneta piekļuvi, turklāt pēdējo 6 mēnešu laikā ir pieaudzis šo uzņēmumu skaits Rīgā.

Cita starpā, apmēram puse Latvijas uzņēmumu jeb aptuveni 20 tūkstoši uzņēmumu izmanto arī datu pārraides pakalpojumus.

Latvijā uzņēmumos interneta piekļuvei visbiežāk izmanto DSL tehnoloģiju

Gandrīz katrā trešajā Latvijas uzņēmumā ar interneta pieslēgumu interneta piekļuvei tiek izmantota DSL tehnoloģija, bet citus interneta piekļuves veidus izmanto ievērojami mazāks skaits uzņēmumu. Apmēram desmitā daļa uzņēmumu interneta piekļuvei izmanto kabeļtelevīzijas tehnoloģijas, optisko kabeli, iezvanpieeju caur tālruņa līniju vai radiolinku. Savukārt pārējos interneta piekļuves veidus izmanto vēl mazāks skaits uzņēmumu.

Par aptauju

Aptauju TNS Latvia veica 2005. gadā no 6. līdz 21. oktobrim, Biznesa omnibusa aptaujā intervējot 509 Latvijas ekonomiski aktīvos uzņēmumus rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un valsts pārvaldes nozarē visā Latvijā.

Kontaktinformācija:

Inta Priedola
TNS Latvia
projektu vadītāja
t 7096300
e inta.priedola@tns.lv

 


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības