Īsumā par visu


TNS Latvijā
Paralēlā darbība
Redaktores sleja


Pētījumu integrācija
Pētījumu integrācija


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
TNS Metrix
TV metri


Mārketinga pētījumi
Finanasu monitors
Pētījumu metodes


Sociālie pētījumi
Dzīvošana Latvijā
IT uzņēmumos
Ziemassvētku virpulis


Jaunie darbinieki
Jaunie darbinieki


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lv


Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju vēlas dzīvot Latvijā  

12.2005. Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju, ja viņiem būtu iespēja izvēlēties dzīvot Latvijā vai kādā citā valstī, izvēlētos dzīvot Latvijā jebkurā gadījumā (55 %), liecina TNS Latvia veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja, kas tika veikta 2005. gadā no 27. līdz 30. oktobrim.


Kopumā četras piektdaļas Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem, ja viņiem būtu iespēja izvēlēties dzīvot Latvijā vai kādā citā valstī, paliktu dzīvot Latvijā (80 %) – vairāk nekā puse iedzīvotāju paliktu šeit jebkurā gadījumā (55 %) un ceturtā daļa respondentu paliktu Latvijā, ja šeit būtu labi dzīves apstākļi (25 %). Tomēr piektā daļa respondentu būtu gatavi dzīvot arī kādā citā valstī (20 %), tai skaitā 12 % uz laiku varētu doties uz kādu citu valsti, bet 6 % Latvijas iedzīvotāju labprātāk izvēlētos dzīvot kādā citā valstī.

Tie, kas vislabprātāk izvēlētos dzīvot citā valstī, visbiežāk ir vīrieši, cittautieši, rīdzinieki, respondenti, kuriem nav Latvijas Republikas pilsonības un respondenti ar pamatizglītību.

1. zīm. Latvijas iedzīvotāju dzīvesvietas izvēleIedzīvotāji, kuri jebkurā gadījumā paliktu Latvijā, visbiežāk ir vecāka gadagājuma cilvēki vecuma grupā no 50 līdz 74 gadiem, ar vidējo speciālo izglītību, ar zemiem un vidējiem ģimenes ienākumiem (līdz 100 LVL uz vienu ģimenes locekli mēnesī), kā arī lauku rajonos dzīvojošie. Savukārt tie respondenti, kuri paliktu Latvijā, ja šeit būtu labi dzīves apstākļi, visbiežāk ir jaunieši, respondenti vecuma grupā no 15 līdz 34 gadiem, iedzīvotāji ar pamatizglītību un ar salīdzinoši augstiem ģimenes ienākumiem (no 100 līdz 150 LVL uz vienu ģimenes locekli mēnesī).

Kā redzams, jauni cilvēki lielākoties vēlas palikt Latvijā, bet nav gatavi upurēt savas dzīves "gaišās nākotnes vārdā”, un, ja Latvijā viņiem nebūs pietiekami labi dzīves apstākļi, viņi apsvērs iespēju doties prom no Latvijas. Uz to norāda arī pašreizējā situācija, kad desmitiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāju dodas labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm.

Atbildot uz jautājumu, cik lielā mērā respondentus interesē pašreizējās politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves aktualitātes Latvijā, redzams, ka salīdzinoši lielāka interese iedzīvotājiem ir par ekonomikas aktualitātēm. Vairāk nekā divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju interesē ekonomikas aktualitātes Latvijā (72 %) – gandrīz pusei no respondentiem ekonomiskās aktualitātes interesē diezgan lielā mērā (44 %) un mazliet vairāk nekā ceturtajai daļai tās interesē ļoti lielā mērā (28 %).

Kultūras dzīves un politikas aktualitātes respondentus Latvijā interesē aptuveni vienādi – vairāk nekā pusei respondentu interesē gan kultūras dzīves aktualitātes (56 %), gan politikas aktualitātes (54 %).

2. zīm. Latvijas iedzīvotāju interese par aktualitātēm LatvijāAplūkojot datus par iedzīvotāju iespējamo dzīvesvietas izvēli un salīdzinot tos ar datiem par iedzīvotāju interesi attiecībā uz aktualitātēm Latvijā, redzams, ka iedzīvotāji, kurus interesē politikas, kultūras dzīves vai ekonomikas aktualitātes Latvijā, drīzāk izvēlētos palikt dzīvot Latvijā, kamēr tie iedzīvotāji, kurus nemaz neinteresē šīs Latvijas aktualitātes, salīdzinoši biežāk labprāt izvēlētos dzīvot kādā citā valstī.

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica 2005. gadā no 27. līdz 30. oktobrim, aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontaktinformācija:


Intars Āboms
TNS Latvia
projektu vadītājs
t 7096300
e intars.aboms@tns.lv

 


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības