Īsumā par visu


TNS Latvijā
Paralēlā darbība
Redaktores sleja


Pētījumu integrācija
Pētījumu integrācija


Mediju pētījumi
Reklāmas Reģistrs
TNS Metrix
TV metri


Mārketinga pētījumi
Finanasu monitors
Pētījumu metodes


Sociālie pētījumi
Dzīvošana Latvijā
IT uzņēmumos
Ziemassvētku virpulis


Jaunie darbinieki
Jaunie darbinieki


Sveicieni
Sveicieni


Arhīvs


www.tns.lv


 Vieta, kur tiekas Austrumu gudrība un Rietumu racionālisms

12.2005. TNS vienmēr ir meklējis vienkāršus risinājumus komplicētu lietu izpētei. Vairāku pieeju integrēta izmantošana palīdz saskatīt ikdienišķās lietās jaunus aspektus, kas mēdz norādīt uz svaigiem risinājumiem ierastām kaitēm.

Jau aptuveni gadu TNS Latvia piedāvā TNS Media Intelligence biznesa risinājumu, kas ir ideāls rīks cīņā ar konkurentu publicitāti. Būt informācijas degpunktā attaisnojas visos laikos. Tomēr modernais informatīvais laikmets uzstāda jaunas prasības darbā ar informāciju.

Viss, ar ko tiešā vai netiešā veidā masu saziņas līdzekļi pārpludina mūsu telpu, ir pakļauts zināmai loģikai. Tie, kas to apzinās, spēj strukturēt informatīvo telpu ap sevi, kā arī operatīvi un pareizi (kas ir īpaši svarīgi!) reaģēt un mainīt situāciju savā labā. Tāpēc bieži vien nepietiek tikai ar informāciju par konkurējošas organizācijas aktivitātēm un šo aktivitāšu uztverošās auditorijas profilu un lielumu.

Situācijas piemērs. Kāda organizācija veido informatīvo kampaņu, lai uzlabotu savu tēlu patērētāju un klientu acīs. Tomēr kaut kādu iemeslu dēļ kampaņas vēstījums tiek uztverts negatīvi, ko, protams, ne kampaņas organizētāji, ne aģentūra (ja tādā ir) nav prognozējuši.

Šāds notikumu attīstības scenārijs var sagraut kompānijas reputāciju, kas nāks tikai par labu viņu sīvākiem konkurentiem, kuri savukārt, neiztērējot ne santīmu, paplašinās savu tirgus daļu.

Ikdienā mēs sastopamies ar daudzām šādām situācijām, tāpēc, lai objektīvi izvērtētu katras informatīvās kampaņas jēgu un lietderīgumu, TNS Latvia paralēli TNS Media Intelligence biznesa risinājumam piedāvā papildu produktu, ar kura palīdzību tiks veikta padziļināta kvalitatīvās informācijas konteksta analīze.

Analīze, ko saprotamā valodā dēvē par “kontentanalīzi” (plašākā šī jēdziena nozīmē), ļaus novērtēt kampaņas vēstījuma saturu un izdarīt prognozes par iespējamiem kampaņas mērķiem un tās atstātām sekām uz prognozējamo mērķauditoriju.

Šīs zināšanas palīdzēs profesionāli izvērtēt radušos situāciju un dos iespēju adekvāti un efektīvi reaģēt uz to. Ņemot vērā iepriekš minēto piemēru, mēs ar pietiekami lielu varbūtību varēsim prognozēt informatīvās spēles iznākumu un organizēt savas aktivitātes atbilstoši reālai situācijai – piemēram, klusēt vai rakstīt pretrakstus, akcentēt vienas tēmas, bet ignorēt citas utt.

Daudz raizes rada arī mērķauditorijas sasniegšana. Kurš apgalvo, ka visi vēstījumi sasniedz savu mērķi vienlīdz efektīvi? Šī informācija var būt noderīga arī sarunās ar sabiedrisko attiecību aģentūrām un žurnālistiem, diskutējot par publicitātes efektivitāti.

TNS Media Intelligence un kvalitatīvo metožu sintēze palīdzēs labāk izprast informatīvo telpu ap jums, kā arī saprast tās veidošanas un attīstības likumsakarības.

Kontaktinformācija:

Dmitrijs Ščegoļevs
TNS Latvia
projektu vadītājs
t 7096300
e dmitrijs.scegolevs@tns.lv

 


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības