Īsumā par visu
TNS pasaulē
>> TNS Pasaulē
TNS Latvijā
>> TNSab auditorija
Mediju pētījumi
>> Adex
>> Media Intelligence
Mārketinga pētījumi
>> FGD
>> Pētījumu sagatavošana
>> Mazumtirdznieciba
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Valsts sektors
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Sveicieni
>> Sveicieni

 Pētījumi valsts sektorā

09.2005. TNS Latvia š.g. augustā – septembrī ir uzsākusi darbu pie vairākiem projektiem valsts un sabiedriskajā sektorā, no kuriem divi ir saistīti ar nodarbinātības un sociālās politikas programmu izstrādi, kā arī tiesisko lēmumu analītiskās bāzes radīšanu gan nacionālajā, gan reģionālajā līmenī:

  • Pētījums “Ieteikumi nodarbinātības veicināšanai no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām Kurzemes plānošanas reģionā”

Pētījums tiek veikts pēc Valsts probācijas dienesta Saldus teritoriālās struktūrvienības pasūtījuma un to atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

Pētījuma mērķis ir konstatēt problēmas, izstrādāt ieteikumus un rīcības programmu veiksmīgai no ieslodzījuma atbrīvoto cilvēku integrācijai darba tirgū.

Viens no pētījuma uzdevumiem ir aptaujāt no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, viņu potenciālos darba devējus un darba kolēģus Kurzemes reģionā. Tādēļ TNS Latvia darbinieki šā gada 23. augustā Saldū veica Valsts probācijas dienesta darbinieku un sociālo darbinieku apmācību intervēšanā. Pētījuma rezultātā tiks izdarīti secinājumi, kādas ar nodarbinātību saistītas problēmas redz bijušie ieslodzītie, kādas uzsver un akcentē šo cilvēku potenciālie darba devēji un kolēģi. Pētījuma rezultāti pārtaps ieteikumos, rekomendācijās un konkrētā rīcības plānā un ar tiem tiks iepazīstināta arī sabiedrība. Plānots sagatavot arī īpašu rokasgrāmatu.

  •    Pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā”

Pētījums tiek veikts ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu. Šis pētījums ietilpst ESF līdzfinansētās nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projektā “Labklājības ministrijas pētījumi”. Pētījumu TNS Latvia veiks sadarbībā ar A/S „IBNA” un Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūtu.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot situāciju darba aizsardzības jomā Latvijā un izstrādāt ieteikumus regulējošā tiesiskā pamata pilnveidošanai un priekšlikumus citiem veicamajiem pasākumiem, kas uzlabotu darba apstākļus un darba vidi Latvijas uzņēmumos.

Viens no pētījuma uzdevumiem ir aptaujāt vairākas mērķgrupas: Latvijas iedzīvotājus, darba devējus un darbiniekus. Pētījuma rezultātā ir iecerēts izstrādāt praktiskus ieteikumus grozījumiem normatīvajos aktos un priekšlikumus citiem pasākumiem darba apstākļu uzlabošanai.

Signe Kaņējeva
TNS Latvia
projektu vadītāja
t 7096300
e signe.kanejeva@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības