Īsumā par visu
TNS pasaulē
>> TNS Pasaulē
TNS Latvijā
>> TNSab auditorija
Mediju pētījumi
>> Adex
>> Media Intelligence
Mārketinga pētījumi
>> FGD
>> Pētījumu sagatavošana
>> Mazumtirdznieciba
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Valsts sektors
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Sveicieni
>> Sveicieni

Latvijas pilsoņi saglabā neitrālu attieksmi pret Eiropas Savienību

09.2005. Pēdējā pusgada laikā Latvijas pilsoņu attieksme pret dalību Eiropas Savienībā nav būtiski mainījusies. Gandrīz pusei Latvijas pilsoņu (43 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem) ir neitrāla attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā – tā netiek vērtēta ne pozitīvi, ne negatīvi.

Gandrīz tikpat liela daļa Latvijas pilsoņu (42 %) valsts dalību Eiropas Savienībā vērtē pozitīvi. Savukārt nedaudz vairāk nekā desmitā daļa Latvijas pilsoņu (12 %) ir neapmierināti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Šādu iezīmi rāda TNS Latvia šī gada maijā un jūnijā starptautiskā pētījuma Eirobarometer laikā veiktais Latvijas pilsoņu pētījums.

Atbalsts dalībai Eiropas Savienībā

Vērtējot vispārīgi, kā Jūs domājat, vai Jūsu valsts dalība Eiropas Savienībā ir laba lieta, slikta lieta vai ne laba, ne slikta?


Bāze: visi respondenti (Latvijā: n=1015; ES: n=29328)

Pavisam pretējas tendences vērojamas mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Gan Igaunijā, gan Lietuvā pēdējo sešu mēnešu laikā ir samazinājies Eiropas Savienības atbalstītāju skaits – attiecīgi par 10 % un 4 %. Tomēr Latvijā starp visām Baltijas valstīm vēl joprojām ir vismazākais piekritēju skaits dalībai Eiropas Savienībā (Latvijā – 42 %, Igaunijā – 48 %, Lietuvā – 59 %).

Atbalsts savas valsts dalībai Eiropas Savienībā visvairāk novērojams starp “vecajām” dalībvalstīm – Luksemburgā, Nīderlandē, Īrijā, Beļģijā un Spānijā. Tomēr arī šajās dalībvalstīs samazinās Eiropas Savienības atbalstītāju skaits.


Tajā pašā laikā vairumam jauno dalībvalstu pilsoņu nav izveidojusies noteikta attieksme pret savas valsts dalību Eiropas Savienībā. Šajās valstīs ir diezgan liels to pilsoņu skaits, kas savas valsts dalību Eiropas Savienībā vērtē neitrāli, – ne labi, ne slikti. Šāda situācija ir vērojama ne tikai Latvijā (43 %), bet arī Čehijā (39 %) un Kiprā (40 %).

Aplūkojot, kā mainās atbalsts dalībai Eiropas Savienībā kopumā, redzams, ka pēdējo 6 mēnešu laikā tas nav būtiski mainījies. Kaut arī par 2 % ir samazinājies Eiropas Savienības atbalstītāju skaits, kopumā vairāk nekā puse Eiropas Savienības pilsoņu (54 %) uzskata, ka dalība Eiropas Savienībā ir vērtējama pozitīvi. Turklāt tas ir labākais vērtējums pēdējo desmit gadu laikā.

Latvijā samazinās eiroskeptiķu skaits

Tāpat kā Eiropas Savienībā kopumā arī Latvijas pilsoņi dalību Eiropas Savienībā arvien vairāk novērtē kā ieguvumu. Vairāk nekā puse Latvijas pilsoņu (57 %) uzskata, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir ieguvums. Salīdzinot ar 2004. gada rudeni, šī pilsoņu daļa ir pieaugusi par 6 %. Attiecīgi par 5 % ir samazinājies eiroskeptiķu skaits.

Arī mūsu kaimiņvalsts Igaunijas pilsoņi vērtē līdzīgi – 58 % igauņu uzskata, ka savas valsts dalība Eiropas Savienībā ir ieguvums. Salīdzinot ar 2004. gada rudeni, arī Igaunijā šī pilsoņu daļa ir pieaugsi par 2 %. Savukārt pavisam cita tendence ir vērojama Lietuvā. Kaut arī Lietuvā vairums pilsoņu uzskata, ka dalība Eiropas Savienībā ir ieguvums (72 %), tomēr pēdējo sešu mēnešu laikā šo pilsoņu skaits ir samazinājies par 6 %.


Ieguvums no dalības Eiropas Savienībā
Ņemot vērā visus aspektus, vai Jūs apgalvotu, ka Jūsu valsts, kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti, ir ieguvēja vai nē?


Bāze: visi respondenti ES, n=29328.

Kopumā Eiropas Savienībā ir palielinājies to pilsoņu skaits, kas saskata savas valsts ieguvumus no dalības Eiropas Savienībā, – pēdējo sešu mēnešu laikā tas pieaudzis par 2 % (no 53 % līdz 55 %). Šis ir visaugstākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā.

Eiropas Savienība saglabā pozitīvu tēlu

Nedaudz ir samazinājies to Eiropas Savienības pilsoņu skaits, kam ir pozitīvs priekšstats par Eiropas Savienību, – no 50 % līdz 47 %. Toties pēdējo sešu mēnešu laikā ir palicis nemainīgs to pilsoņu skaits, kuru priekšstats par Eiropas Savienību ir neitrāls, – apmēram trešā daļa Eiropas Savienības pilsoņu (32 %) Eiropas Savienību vērtē neitrāli.

Arī Latvijas pilsoņi Eiropas Savienību vērtē neitrāli – gandrīz pusei Latvijas pilsoņu (45 %) attieksme pret Eiropas Savienību ir neitrāla. Salīdzinot ar Eiropas Savienību kopumā, Latvijā ir mazāks to pilsoņu skaits, kas Eiropas Savienību vērtē negatīvi, – 13 %.

Eiropas Savienības tēls
Vai Jums kopumā ir ļoti pozitīvs, diezgan pozitīvs, neitrāls, diezgan negatīvs vai ļoti negatīvs priekšstats par Eiropas Savienību?


Bāze: visi respondenti (Latvijā: n=1015; ES: n=29328)

Vispozitīvāk Eiropas Savienību vērtē Īrijas pilsoņi – 68 % pilsoņu priekšstats par Eiropas Savienību ir pozitīvs. Arī Itālijas, Luksemburgas, Spānijas un Slovēnijas pilsoņi (57–68 %) Eiropas Savienību vērtē pozitīvi.

Negatīvāk Eiropas Savienību novērtē Skandināvijas valstu, Lielbritānijas un Austrijas pilsoņi (28–35 %). Savukārt Lietuvas pilsoņu vidū Eiropas Savienībai ir izdevies saglabāt samērā augstu novērtējumu – apmēram pusei Lietuvas pilsoņu (49 %) ir pozitīvs priekšstats par Eiropas Savienību, un šis rādītājs ir augstāks par kopējo rādītāju Eiropas Savienībā (47 %).

Par pētījumu

TNS Latvia 2005. gada maijā un jūnijā veica starptautisko pētījumu Eurobarometer, kura laikā tika aptaujāti 1015 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Inta Priedola
TNS Latvia
projektu vadītāja
t 7096300
e inta.priedola@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības