Īsumā par visu
TNS pasaulē
>> TNS Pasaulē
TNS Latvijā
>> TNSab auditorija
Mediju pētījumi
>> Adex
>> Media Intelligence
Mārketinga pētījumi
>> FGD
>> Pētījumu sagatavošana
>> Mazumtirdznieciba
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Valsts sektors
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Sveicieni
>> Sveicieni

“It Takes a Tough Man to Make a Tender Chicken”    
                                            Frenks Perdū, “Perdue Farms”

09.2005. No labības līdz maizes klaipam ir garš ceļš. Kad zemnieki no lauka novāc labību, graudi vispirms tiek attīrīti no salmiem un pelavām, tad tie tiek samalti, pēc tam iegūtie milti tiek iejaukti mīklā. Tikai pēc tam krāsnī augstā temperatūrā var izcept maizi, ko pasniegt galdā.

Labības novākšana līdzinās datu ievākšanai, tās attīrīšana no salmiem un pelavām – apvienošana datu failā. Graudu malšanu var salīdzināt ar datu statistisko apstrādi, bet pati maizes cepšana – tā ir datu interpretācija, to pārveidošana mārketinga valodā.


TNS
speciālisti piedāvā ne vien graudus vai miltus, bet arī gatavu un augstvērtīgu gala produktu. Pamatnosacījums tam ir mūsu pieredze un ilglaicīgas tradīcijas.

Kādēļ tiek pasūtīti pētījumi? Dažkārt – lai pārliecinātos, vai uzņēmuma vadības priekšstats par pircēju atbilst īstenībai:

Klients: “Mēs vēlējāmies pie Jums notestēt dažas reklāmas, lai Jūs pateiktu, kura no tām ir labākā. Mums pašiem jau ir skaidrs, bet vēlamies, lai tas apstiprinātos arī pētījumā.”

Pētījumi tiek pasūtīti arī tad, ja rodas kādas neskaidrības:

“Mums šķiet, ka vajadzētu nedaudz samazināt cenu, bet vai tas atmaksāsies?”

“Pircējiem laikam ir kļuvis apnicīgs produkta dizains. Kā mums to pārveidot?”

“Viss bija labi, bet tagad pēkšņi samazinās pārdošanas apjomi. Kāpēc?”

“Mūsu tirgus visu laiku auga, bet tagad tas ir apstājies. Vai mēs kaut ko nepareizi esam izdarījuši?”

“Kas ir jādara, lai kļūtu par tirgus līderi? Vai šobrīd tas vispār ir iespējams?”

Jautājumu var būt daudz, un tie ir ļoti dažādi. Bieži vien uz tiem ir grūti atbildēt, ja neveic pētījumu, – bet dažādiem jautājumiem atbilst dažādi pētījumi.

Vienkāršākajā gadījumā pētnieks Jums sniedz statistisku informāciju – procentus. Tik % rīkojas tā un tā, tik % domā tā un tā. Tomēr pārsvarā ar to vien nepietiek, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu. Ja ir zināms, ka Jūsu produktu ir pirkuši, piemēram, 20 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem, – ko Jums šis atklājums dod? Lai uz to atbildētu, ir nepieciešama vēl kāda papildu informācija. Jūs varat arī kopējo pircēju skaitu salīdzināt ar regulāro pircēju skaitu – secināsiet, vai pircēji Jūsu produktu ir nopirkuši nejauši un vienreiz vai arī izvēlas to atkārtoti. Arī šādu atbildi varēsiet iegūt, aprēķinot dažādus koeficientus.

Tomēr ar koeficientiem ne vienmēr pietiek. Kāpēc? Ne vienmēr ir acīmredzams, kas tieši ir produkta vērtība pircēja acīs.

Reklāma: “Pie mums visātrāk par pieņemamu cenu!”

Pastāvīgais klients: “Protams, man ir svarīgs ātrums. Tomēr labāk dārgāk, bet kvalitatīvi!”

Dažkārt klients nespēj paskaidrot, kādēļ viņš izvēlas Jūsu piedāvājumu.
(skat. http://www.tns.lv/newsletters/2004/02/marketinga_petijumi_kvalitativie_petijumi.htm “Vai ir iespējams izmērīt dzīves kvalitāti?”).

Šajā gadījumā būtiska ir iegūto datu augstvērtīga interpretācija. Un tieši spēja interpretēt, padarīt iegūtos datus saprotamus un izmantojamus mārketingā ir būtiski pētnieka kvalifikācijas aspekti. Šie aspekti nesaraujami ir saistīti ar dziļām un plašām zināšanām par Jūsu tirgu un pircēja jeb klienta izpratni.

TNS Latvia piedāvā pakalpojumus, ko sniedz augsti kvalificēti speciālisti, kas, izmantojot savu pieredzi un izpratni par tirgu, var Jums sniegt ne vien procentus vai koeficientus, bet arī interpretēt tos un rezultātu pārtulkot valodā, kas atbilst Jūsu tirgus vajadzībām.

Reinis Lazda
TNS Latvia
projektu vaditājs
t 7096300
e reinis.lazda@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības