Īsumā par visu
TNS pasaulē
>> TNS Pasaulē
TNS Latvijā
>> TNSab auditorija
Mediju pētījumi
>> Adex
>> Media Intelligence
Mārketinga pētījumi
>> FGD
>> Pētījumu sagatavošana
>> Mazumtirdznieciba
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Valsts sektors
Jaunie darbinieki
>> Jaunie darbinieki
Sveicieni
>> Sveicieni

TNS Media Intelligence. Informācijas monitorings un analīze.

09.2005. Lai orientētos lielajā informācijas apjomā un sekotu līdz ne tikai reklāmas tirgum, bet arī visai pārējai informācijai par interesējošo nozari, uzņēmumiem un notikumiem, TNS Latvia ir uzsācis pilnu informācijas monitoringu tv, radio un drukātajos masu saziņas līdzekļos. Mūsu darbinieki seko līdz ne tikai reklāmai, bet arī ziņām, problēmrakstiem un raidījumiem. Lai iegūtu objektīvus datus par informācijas apriti medijos, nepieciešams rūpīgs, nepārtraukts ikdienas darbs un sasniegtās auditorijas dati. Katra publikācija un raidījums tiek rūpīgi analizēti. TNS Latvia TNS Media Intelligence nodaļa saviem klientiem piedāvā ne tikai publicētās un pārraidītās informācijas kopsavilkumus un kopijas, bet arī kvantitatīvu un kvalitatīvu informācijas analīzi. Ir izstrādāti standarti, pēc kuriem informāciju var analizēt, noteikt objektīvus un salīdzināmus rādītājus. Mēs nosakām kvantitatīvus rādītājus:

  • preses relīžu attiecību pret publikācijām;
  • kādi autori reprezentē notikumu medijos;
  • kompānijas ziņu skaits medijos;
  • cik virsrakstos parādās kompānijas nosaukums;
  • komunikāciju efektivitāte – sasniegtā auditorija pret informācijas nozīmību;
  • cik daudz ir informācija par kompāniju atsevišķi un cik kopā ar citām kompānijām
  • tiek analizēta informācija par kompānijas mārketinga aktivitātēm un korporatīvā informācija;

Piemērs:

TNS Latvia TNS Media Intelligence nodaļas eksperti nodrošina kvalitatīvo analīzi pēc dažādiem kritērijiem konkrētā segmentā attiecībā pret konkurentiem:

  • tiek analizēts informācijas tonis;
  • tiek klasificēta informācija par kompānijas spēku, novatorismu, kvalitāti un tradīcijām.

Ikvienam klientam tiek piedāvāta visaptveroša mediju satura analīze un nodrošināta regulāra,  īpaši Jums sagatavota, informācija pārskatāmā, viegli pārvaldāmā formā un paredzētajos termiņos.

Kaspars Upītis
TNS Latvia
TNS Media Intelligence projekta vadītājs
t 7096303
e kaspars.upitis@tns.lv


 


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības