Īsumā par visu
TNS Latvijā
>> Paralēlā darbība
>> Redaktores sleja
>> TNS Latvija - divi vienā
Mediju pētījumi
>> Reklāmu reģistrs
>> TV metri
Marketinga pētījumi
>> Bankas
>> IT uzņēmumos
>> Mazumtirdzniecība
>> Semiometrija
>> Telekomunikācijas
>> Zīmoli
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Sociālie tīkli
Sabiedriskās attiecības
>> PR un kvalitatīvie pētījumi
>> Sabiedriskās attiecības
Sveicieni
>> Sveicieni

06.2005. Lai gan vasara pagaidām mūs ar karstumu nelutina, TNS Latvia darbiniekiem šis joprojām ir karsts un spraigs darba laiks. Šajā vasaras Tavs Neredzamais Sabiedrotais numurā uzzināsiet par aktualitātēm TNS Latvia veiktajos pētījumos jau ierastajās rubrikās, kā arī piedāvāsim jaunu, līdz šim vēl nebijušu rubriku, veltītu Latvijā šobrīd jaunajai, bet jau stabilajai nozarei – PR.

Ņemot vērā, ka iepriekšējos numuros publicētie raksti nav atstājuši Jūs vienaldzīgus un daudzi no Jums ir izteikuši vēlmi izmantot mūsu sagatavotos pētījumu rezultātus savā radošajā darbībā, gribētu vērst Jūsu uzmanību uz nosacījumiem, kuri ir jāievēro, izmantojot Tavs Neredzamais Sabiedrotais izdevumā iekļauto informāciju:

  • Pārpublicējot rakstu, nepieciešama atsauce uz raksta autoru

  • Lūdzam informēt TNS Latvia PR koordinatori un šī izdevuma redaktori -  Ilzi Broku par to, kur un kādā nolūkā kāds no rakstiem tiks izmantots

  • Izmantojot pētījumu rezultātus, jānorāda:

  1. Pētījuma avots . Piemēram - TNS Latvia

  2. Pētījums un pētījuma periods. Piemēram – Biznesa Omnibuss, Pavasaris 2005 ( 08.04.2005 – 21.04.2005)

  3. Mērķa grupa. Piemēram – Latvijas ekonomiski aktīvie uzņēmumi

Šo nosacījumu ievērošana atvieglos un veidos auglīgāku sadarbību starp mums un jums. Protams, vienmēr esam gatavi sniegt detalizētāku informāciju par jums interesējošam tēmām.

Uz abpusējas sapratnes balstītu sadarbību cerot,

Ilze Broka
TNS Latvia
t 7096303
e ilze.broka@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības