Īsumā par visu
TNS Latvijā
>> Paralēlā darbība
>> Redaktores sleja
>> TNS Latvija - divi vienā
Mediju pētījumi
>> Reklāmu reģistrs
>> TV metri
Marketinga pētījumi
>> Bankas
>> IT uzņēmumos
>> Mazumtirdzniecība
>> Semiometrija
>> Telekomunikācijas
>> Zīmoli
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Sociālie tīkli
Sabiedriskās attiecības
>> PR un kvalitatīvie pētījumi
>> Sabiedriskās attiecības
Sveicieni
>> Sveicieni

Atskaites punkts PR nozarei

06.2005. Nenoliedzami sabiedrisko attiecību popularitāte Latvijā pēdējo gadu laikā ir augusi , tomēr līdz šim vienīgais atskaites punkts, pēc kura vadoties veikt salīdzinājumu par nozares attīstību, ir bijis PR kompāniju finanšu un apgrozījuma pārskati . Tāpēc bieži vien šī vienpusējā informācija ir radījusi maldīgu priekšstatu par reālo sabiedrisko attiecību pakalpojumu izmantošanas situāciju Latvijas uzņēmumos.

Lai noskaidrotu, kā, kādiem mērķiem un kādu budžetu atvēlot Latvijas uzņēmumi izmanto PR pakalpojumus, šī gada pavasarī Biznesa Omnibusa ietvaros TNS Latvia veica pētījumu “PR jautājumu risināšana Latvijas uzņēmumos”.

Kā pētījumā noskaidrojām, neskatoties uz to, ka 60 % Latvijas uzņēmumu savā komunikācijā izmanto sabiedrisko attiecību pakalpojumus, tomēr lielai daļai - gandrīz 40 % uzņēmumu - komunikācijas veidošana ar sabiedrisko attiecību metožu palīdzību ir vēl sveša un neapgūta lieta.


Par to, ka sabiedriskajām attiecībām sava vieta un nozīme uzņēmuma attīstības stratēģijas veidošanā vēl jāapliecina, norāda fakts, ka lielākajā daļā uzņēmumu (74 %) ar PR jautājumu risināšanu nodarbojas kāds no darbiniekiem, kuram tas ietilpst papildus darba pienākumos un tikai 7 % ir kāds atsevišķs PR vai mārketinga darbinieks, kuram PR jautājumu risināšana ir viens no galvenajiem darba pienākumiem. Tikai 1 % uzņēmumu PR jautājumu risināšanai tiek algota kāda no PR aģentūrām un tikpat (1 %) ir sava PR nodaļa vai departaments . Vēl joprojām salīdzinoši daudzos uzņēmumos (18 %) sabiedrisko attiecību  pakalpojumi un spontāni risinājumi tiek meklēti  tikai tad, kad situācija ir nokaitēta un steidzīgi nepieciešams to risināt.

Kādiem mērķiem visbiežāk tiek meklēta sabiedrisko attiecību speciālistu palīdzība? 55 % gadījumu PR aktivitātes uzņēmumos tiek izmantotas, lai veidotu uzņēmuma tēlu vai reputāciju, 50 % mārketinga aktivitāšu atbalstīšanai un 43 % jaunu projektu virzīšanai un attīstībai. Līdzīgs sadalījums ir krīzes situācijas risināšanai vai novēršanai un iekšējās komunikācijas risināšanai -  attiecīgi 30 % un 29 % .

Lai gan sabiedrisko attiecību pakalpojumi šobrīd tiek vērtēti kā vieni no dārgākajiem, pētījums atklāj, ka vairums uzņēmumu (54 %) sabiedrisko attiecību aktivitātēm mēnesī atvēl līdz 500 Ls. Šo summu pārtērēt atļaujas vien 4 % uzņēmumu. Aptuveni 30 % uzņēmumu PR pakalpojumu izmaksas nav paredzētas budžetā un nepieciešamības gadījumā līdzekļi  tiek piesaistīti no citiem budžetā paredzētajiem izdevumiem, vai arī netiek izdalītas no kopējā mārketinga komunikācijām paredzētā budžeta.


Latvijā  šis gads paredzams kā PR nozares izaugsmes un nostabilizēšanās laiks , tas izskaidrojams gan ar iestāšanos Eiropas Savienībā, gan ar šobrīdējo PR popularitātes un modes vilni, Latvijas PR kompāniju apvienošanos ar ārzemju kompānijām un daudz ko citu.

Lai rastos pilnīgāka aina par patieso PR tirgus attīstību Latvijā, nepieciešami detalizētāki pētījumi . Šajā sakarā kompānija TNS Latvia , kas ilgstoši nodarbojusies ar mediju, reklāmas un mārketinga pētījumiem, ir gatava uzsākt arī padziļinātu PR nozares attīstības izpēti Latvijā .

Kontaktinformācija:
Ilze Broka,
TNS Latvia
t   7096300
e   ilze.broka@tns.lv


 


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības