Īsumā par visu
TNS Latvijā
>> Paralēlā darbība
>> Redaktores sleja
>> TNS Latvija - divi vienā
Mediju pētījumi
>> Reklāmu reģistrs
>> TV metri
Marketinga pētījumi
>> Bankas
>> IT uzņēmumos
>> Mazumtirdzniecība
>> Semiometrija
>> Telekomunikācijas
>> Zīmoli
Sociālie pētījumi
>> Eurobarometer
>> Sociālie tīkli
Sabiedriskās attiecības
>> PR un kvalitatīvie pētījumi
>> Sabiedriskās attiecības
Sveicieni
>> Sveicieni

Spēcīgs zīmols - ne vienmēr Topa augšgalā

20.06.2005. TNS Latvia 2005. gada aprīlī veica Latvijas iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu spēcīgākos Latvijas zīmolus . Pētījuma rezultāti tika izmantoti konkursa Baltic Brand 2005 uzvarētāju noteikšanai. Zīmolus novērtēja 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Konkursā Baltic Brand 2005 zīmolus vērtēja arī eksperti, un spēcīgākie tika noteikti, apkopojot gan patērētāju, gan ekspertu vērtējumu.

Papildu 32 konkursa Baltic Brand 2005 dalībnieku zīmoliem Latvijā tika pētīti arī citu vadošo zīmolu panākumi. Kopumā pētījumā bija iekļauti 60 zīmoli no dažādu produktu un pakalpojumu kategorijām: pārtikas, kosmētikas, mājsaimniecības preču, banku, mazumtirdzniecības, telekomunikāciju un vēl citām. Zīmolu novērtēšanai tika izmantoti trīs kritēriji: atpazīstamība, zīmolam lojālo lie totāju daudzums, kā arī cenas un kvalitātes balanss jeb vērtība.

Latvijas spēcīgākie zīmoli

Saskaņā ar patērētāju pētījuma rezultātiem Latvijas spēcīgākais zīmols ir “Laima”, otro pozīciju ieņem “Rimi”, trešo – “Rīgas miesnieks”.

 

1. zīm. 15 spēcīgāko zīmolu Latvijā tops

Vērtība, indekss – cenas un kvalitātes vērtējuma indekss skalā no 1 līdz 40 punktiem, kas noteikta, izmantojot 2 jautājumus: kvalitātes vērtējums (X) 10 punktu skalā (no 10 – ļoti laba līdz 1– ļoti slikta kvalitāte); cenas vērtējums (Y) 10 punktu skalā (no 10 – ļoti dārgi līdz 1 – ļoti lēti); indeksa formula V= SQRT ((X²+Y²)+(X-Y)), par maksimālo punktu skaitu tiek piešķirti 40 punkti.

Vai vieta topā ir noteicošais?

Šajā reizē runa vairāk būs nevis par uzvarētājiem, bet par pārējiem zīmoliem, kas šādos topos parasti nemēdz iekļūt.

Pēdējā laikā līdzīgus zīmolu topa pētījumus veikušas vairākas kompānijas, taču jāatzīst, ka līderi šādos topos mēdz atšķirties, jo katra kompānija izmanto atšķirīgu metodoloģiju. Noteikt patiesi labākos nebūt nav viegls pētniecisks uzdevums. Kāpēc? Tādēļ, ka katrs zīmols būtu jāvērtē ļoti individuāli, izprotot attiecīgā tirgus segmenta īpatnības, konkurences apstākļus un, kas ir ļoti svarīgi, arī zīmola mērķgrupu. Šādi topi, kas salīdzina atšķirīgu kategoriju zīmolus, kalpo galvenokārt informācijas iegūšanai par zīmola pamatrādītājiem plašā patērētāju grupā, kā arī kompāniju sacensības gara un izaugsmes veicināšanai. Tā, protams, ir svarīga informācija un atskaites punkts tālākai darbībai. Tomēr, lai noteiktu sava zīmola patieso spēku, būtu jāveic daudz niansētāka un plašāka tirgus izpēte, atsevišķu uzmanību veltot nišas zīmoliem. Pretējā gadījumā šādu topu augšgalā mēs, visdrīzāk, redzēsim plaša patēriņa preces.

Slavējot veiksmīgākos zīmolus, visbiežāk par tālākajām vietām topos tiek aizmirsts vai noklusēts. Taču jāuzsver, ka līdz šim pētījumu metode, kas, izmantojot vienotus kritērijus, novērtētu gan nišas zīmolus, gan plaša patēriņa preču zīmolus, biznesa videi domātus zīmolus vai atsevišķām vecuma, dzimuma, ienākumu un citām patērētāju grupām domātus zīmolus, nav izveidota. Tādējādi mārketinga un tirgus izpētes speciālistu galvenais uzdevums būtu uzzināt zīmolu vietu un vērtējumu tieši savā kategorijā un nosprausto mērķu aspektā, zīmola novērtēšanu plašākā tirgus kontekstā atstājot īpašiem gadījumiem – svinīgiem pasākumiem un savas darbības rezultātu novērtēšanai. Vissvarīgāk ir būt līderim savā tirgus nišā, lai gan, protams, sasniegumi savā sektorā, kā arī sacensībā ar citu sektoru vadošajiem zīmoliem ir ievērojams mārketinga panākums, pēc kā būtu jātiecas. Tomēr vietu skaits zīmolu topos diemžēl ir ierobežots. Tādēļ aicinām visus, gan dažādos topos iekļuvušos, gan arī neiekļuvušos zīmolus, sīkāk izpētīt savu tiešo konkurentu novērtējumu, savu un konkurentu panākumu iemeslus un, pats galvenais, patērētāju vēlmes savā tirgus sektorā.

Kontaktinformācija:
Māra Tauriņa,
TNS Latvia
t  7096300
mara.taurina@tns.lv


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības